Programlama vaka çalışması: İlkokul sınıfına öğretme

Sınıf ortamında eğitim programını nasıl öğretebilecekleri hakkında öğretmenlere bir fikir vermek için, vaka çalışmaları yaratıyoruz. Burada, İngiltere'deki Feltwell İlkokulu'nun müfredatımızı sınıflarda nasıl kullandığına ilişkin bir vaka çalışması bulacaksınız.

Sınıfımız hakkında

Sınıfta öğretmenlerle öğrencilerin fotoğrafı
Sınıfımız 4. ve 5. sınıflardan 20 öğrencinin bir birleşimiydi. Okulumuzun S.T.E.M. programı gönüllü bir web geliştiricisinin yardımıyla bilgisayar programlama öğretmeye karar verdi.  Üç ay boyunca her birimiz haftada iki kere 45 dakika toplandık.

Neden Khan Academy?

Bilgisayar programlama öğretmek istediğimizi biliyorduk, ancak bunu çoğu okuldakinden daha genç bir gruba öğretiyor olacağımızın da bilincindeydik. Öğrencilerimizin içeriğe nasıl karşılık verdiğine özel önem vermeliydik. Stratejileri değiştirmek, uyarlamak ve tamamen atmaya hazır olmalıydık.
İlk olarak, en zor yaklaşımı denemeye karar verdik - programlamayı gerçek, söz dizimi tabanlı bir programlama diliyle öğretme. Her zaman daha görsel, sürükle-ve-bırak yaklaşımına dönebileceğimizi biliyorduk.
KA hedeflerimize tamamen uydu. KA'nın tüm giriş dersleri gerçek bir programlama dili kullanır - JavaScript. Programlama öğretmek için görsel sürükle-ve-bırak yaklaşımları kullanan başka birçok yaklaşımı biliyorduk. Öğrenciler JavaScript'i kavrayamazsa, KA'yı terkedip bu görsel yaklaşımları izlemeye hazırdık.
Neyse ki, öğrenciler JavaScript kullanmakta zorlanmadı, onun için KA'yı rehberimiz olarak kullanmaya devam ettik ve daha fazla memnun olamazdık. KA derslerinin kalitesi ve akışı eşsizdir. Bunun çabucak farkına vardık, çünkü öğrencilerimiz programdaki haftalık derslerin dışında diğer öğretmenlerin ve velilerin programlama için Khan Academy'yi kullanmalarına izin vermelerini istiyordu. Öğrenciler ekstra ödev yapmak için yalvarıyorsa, öğrenme içeriğinde çok özel bir şeyler var demektir.

Günlük programımız

Sık sık ve uzun süreli anlatım yaklaşımının ilkokul düzeyindeki öğrenciler için etkili olmayacağını hissediyorduk. Günlük ders programımız şöyleydi:
  • İsteğe bağlı ders (5 dk)
  • KA dersleri veya proje çalışması (30 dk)
  • Öğrenci teknik sunumu (5 dk)
Bir ders belirli bir konuya odaklanıyordu, örneğin ‘Değişken nedir?’ Konu küçük bir öğretmen tarafından anlatılırdı, sonra soru/konu sınıftan öğrenciler tarafından tartışılır ve akranlarına açıklanırdı.
Ders sonrasında, kodlama çalışmamıza başlardık. Dönemin ilk yarısında, öğrenciler sınıfta derslere kendi hızlarında çalıştılar. Çoğu ayrıca evlerinden de çalıştı. Dönemin ikinci yarısında, öğrenciler projeleri birlikte yaptılar.
Projelerde, öğrenciler ikili veya 3-4 kişilik gruplar olarak çalıştılar ve blok sürenin ortasında klavye kontrolünü değiş tokuş ettiler. Proje takımları daima en az puanı olan öğrenci hesabından çalıştı. Bu başkaları kadar hızlı ilerleyemeyen öğrencilerin dersi yakalamasını sağlamanın iyi bir yoluydu. Bu, daha fazla puanı olan öğrencilere eşlerine öğreterek bilgilerini pekiştirme fırsatı verdi.
Son olarak, dersin son 5 dakikasında, bir öğrenci sınıfa teknik bir sunum yapardı veya üzerinde çalıştıkları bir projeyi veya ilginç buldukları bir dersi anlatırdı. Her gün konuşmak isteyen birçok öğrencimiz vardı, onun için sunumlar hiç eksik olmadı! Sunucu öğrencilere ve eğitimcilere daha fazla bilgi edinme imkanı sunmak için sonrasında bir Soru-Cevap oturumu düzenledi.

Konuk konuşmacılar

Konuk konuşmacıyı izleyen öğrencilerin fotoğrafı
Normal sınıf gündeminin dışında, konuk bir konuşmacının Google Hangout ile katıldığı özel günlerimiz vardı. Popüler Raspberry Pi bilgisayarın kurucularından biri konuşma yaptı ve öğrencilerimizin sorularına cevap verdi. Önemli bir npm Inc. de oldu. çalışan bize öğrenmekte olduğumuz JavaScript programlama diliyle robotların nasıl programlandığını öğretti.
Konuk konuşmacılar olarak, farklı ülkeler, kültürler, etnik kökenler ve cinsiyetten kişiler davet ederek teknoloji endüstrisinin ne kadar çeşitli ve dinamik olduğunu göstermek istedik.
Veliler ve yöneticilere ilerleme ve konuşmacılarımız hakkında güncellemeler vermek için basit bir web sitesi ve blog da oluşturduk.

Öğrenci çalışmalarını sergileme

Pilot dersimizin son 4 haftasında, 3 ila 4 öğrenciden oluşan gruplar kurarak final projelerinin üstünde çalıştık. Bu projelerin tamamen orijinal olması ve takımın tüm üyelerinin üstünde çalışması gerekiyordu. Sonuçta, “Veli Günü”nün bir parçası olarak, projelerini takımlar halinde velilerine ve okul yönetimine sundular.
Öğrencilerin derste ve projelerinde yaptıkları çalışmalarla gurur duyuyoruz. Onların yaratıcı çalışmalarının bir örneğini burada bulabilirsiniz:
6 öğrenci programının ekran görüntüsü