Farklı şekillerde öğrenenleri güdüleme

Farklı öğrenciler farklı yollarla öğrendikleri için, değişik çeşitlerde desteklerden faydalanırlar. Burada, kendi fikirlerinizi üretmeniz için size ilham verebilecek bazı örnekler var!

Motivasyonu yüksek olan öğrenciler

Yüksek motivasyona sahip olan öğrencilerinizin kendi istediği içeriği seçmelerine ve kendi belirleyecekleri hızda ilerlemelerine izin verebilirsiniz. Bu öğrenciler, genelde Khan Academy'de etkileyici bir hızla ilerlerler!
Neyi öğrendiklerini açıklayarak ve başkalarına öğreterek, bu öğrenciler kendi bilgilerini pekiştirebilir.

İlgisiz öğrenciler

Eğer bir öğrenci dikkatini Khan Academy'ye vermekte güçlük çekiyor ise, öğrenmek için pozitif bir yaklaşımı ve kuvvetli çalışma ilkelerini yüreklendirmek için, ödüller kullanın veya sözlü olarak övün. Koç raporlarını kullanarak uygun hedefler belirleyin ve küçük başarıları kutlayın. Örneğin, öğrenicinin Khan Academy'de bir beceriyi başardığını görürseniz, ona bu beceriyi gösterin ve bu başarı için onu övün. Ayrıca, bu öğrenicinin başka arkadaşlarını veya ailesinden kişileri de eğitmen olarak eklemesi, bu kişilerin de öğrenicinin gelişimini izleyebilmelerini ve onu kutlayabilmesini sağlayacağı için, yararlı olabilir.
Öğrenicilerin ilgilerini kaybetmelerinin genel sebeplerinden birisi, üzerinde çalıştıkları materyalin çok kolay veya çok zor gelmesidir. Eğer durum bu ise, öğrenicinin kendi seviyesine uygun materyali bulmasına yardımcı olun.

Bağımlı öğrenciler

Eğer bir öğrenci gayretle çalışıyor, ancak çok sık yardım istiyor veya cevaplarına güvenemiyor ise, yönlendirme istemeden önce ipucunu okumak ve videoyu seyretmek gibi olumlu öğrenme alışkanlıklarını vurgulayın. Öğrenicinin çalışmasını kendi kendine kontrol etmesini ve kendisini hazır hissettiğinde son cevabını göndermesini teşvik edin.

Gelişim odaklı zihniyeti öğretmek

At Khan Academy, we strongly believe that anybody can learn anything. There’s scientific evidence that neural connections grow and become stronger the more you struggle with learning and correct your mistakes.  Based on research by Stanford Professor Carol Dweck and her colleagues, we know that students with a growth mindset—the belief that intelligence is not just something that you are born with—have higher levels of success than those with a fixed mindset. Teaching your students about this concept has the potential to make them grittier, more positive, and more successful in their careers and everyday lives.

Aşağıda öğretmenlerin öğrencileriyle kullanması için bir ders planı ve bir paket bulunmaktadır. Bir veli veya bir mentor olarak, bu fikirlerin bazılarını öğrencilerinizle kullanabilirsiniz.
  • Growth Mindset Lesson Plan
    This plan was created as a collaboration between Khan Academy and PERTS, Stanford's research center on academic mindsets.  It includes activities, videos, and links to helpful resources.  Feel free to adapt and edit the activities provided to meet the needs of your students!
  • MindsetKit, PERTS
    Bu web sitesinde öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte kullanabilmeleri için videolar, makaleler, etkinlikler gibi çeşitli kaynaklar bulunmaktadır.