Khan Academy'nin Etkinliği: araştırma raporları

FSG tarafından yürütülen Idaho Araştırma Çalışması

J.A. ve Kathryn Albertson Aile Vakfı 2013-2014 öğretim yılı boyunca, Idaho'da eyalet çapında yürütülen Khan Academy pilot girişimini destekledi. 173 kişilik bir  öğretmen grubu , 10.500 öğrenci, bir fon sağlayıcı, bir yerel üniversite ve  Khan Academy'den küçük bir grup—bu insanların hepsi, kişisel öğrenme deneyiminin sunduğu fırsatları keşfetmek için bir araya geldiler.   2015 İlkbahar döneminde, FSG yapılan bu çalışmanın çıktılarına dair, İngilizce'sine buradan ulaşabileceğiniz bu raporu yayınladı. Bu rapor, kişiselleştirilmiş öğrenmenin kitlesel boyutta uygulanabilmesi konusunda beş temel prensibi, pilot projeye dahil olan öğretmenlerin örnek çalışmalarını ve  öğrencilerin' akademik başarılarının ne şekilde etkilendiğine dair yapılan analizleri içermektedir.

SRI International

Khan Academy, bazı okullar ve SRI International ile işbirliği içinde, çeşitli türlerde sınıf kullanımı ve değişik uygulama yaklaşımlarının öğretim ve öğrenime etkilerini inceledi. SRI bu araştırmayı 7 Mart 2014'te yayımladı. Araştırma özeti SRI'nın bulgularını özetler, ancak uygulama raporu daha derine iner.
Dr. Robert Murphy, SRI'nın araştırma takımına liderlik ediyordu ve kendisi bazı önemli öğrenimlerini ve gözlemlerini Dünya Bankası ile paylaştı, bunlar bu blog yazısında özetlenmiştir. Bu kısa yazı, araştırma çalışmalarını düşünen başka kişiler için faydalı bir kaynak olabilir.

Eğitim Geliştirme Merkezi

EGM Şili'deki öğretmenlerin öğrencileriyle Khan Academy'yi nasıl kullandıklarını bağımsız şekilde araştırdı ve bu çalışmayı 6 Şubat 2014'te yayımladı. Bu çalışma, araştırma yapmayı düşünen kişiler için başka bir harika başlangıç noktası oluşturur.