If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Hız Denklemi ve Tepkime Derecesi

Hız yasaları, kimysal bir tepkimenin hızının, tepkimeye giren maddenin konsantrasyonuna ne kadar bağımlı olduğunu gösterir. aA → ürünler gibi bir tepkime için, hız yasasının genel formülü şu şekildedir: hız = k[A]. Bu formüldeki, k hız sabiti olarak adlandırılan orantı sabiti, n ise, tepkimenin A'ya göre derecesidir. n'in değeri tepkime stokiometrisinden bağımsızdır ve deneyle belirlenmelidir. Orijinal video Jay tarafından hazırlanmıştır.

Video açıklaması