Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Atom Numarası, Kütle Numarası ve İzotop Atomlar

Her bir atomun, çekirdek adı verilen, proton ve nötronlardan oluşan, elektronlara çevrelenmiş yüklü bir alt yapısı bulunur. Atomun proton sayısı ve kütle numarası, o atomun tipini belirler. Aynı elementin farklı kütle numarasına sahip atomları, izotop atomlar olarak adlandırılır.  Orijinal video Jay tarafından hazırlanmıştır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması