Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Taşıma Mekanizmaları: Tonisite ve Osmoregülasyon

Şuna ihtiyaç duyabilirsiniz: Hesap makinesi

Sorun

Bir grup biyoloji öğrencisi birkaç küp patatesi tarttıktan sonra, sıcaklığı 30C olan çeşitli sakkaroz çözeltileri içeren, üzeri açık kaplara koyuyorlar. Öğrenciler ertesi gün, küp patatesleri tekrar tartarak oluşan kütle farkını hesaplıyorlar:
Çözünen potansiyel dengesine 0,35M değerinde ulaşıldığını belirliyorlar.
Çözeltinin çözünen potansiyeli: ψs=iCRT
  • i= iyonlaşma sabiti (sakaroz için, 1,0)
  • C= molar konsantrasyon
  • R= basınç sabiti (0,0831Lbarmol1K1)
  • T= Kelvin cinsinden sıcaklık (çözeltinin C'si +273)
Patates küplerinin çözünen potansiyeli nedir?
1 cevap seçin: