If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Enzim Tepkime Hızı ve pH

pH ve enzim aktivitesi arasındaki ilişki hakkında bilgi edinin.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

merhaba Bu videoda enzimlerden wp yaşın enzimler üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz ortamın asidik ya da bazik olması Enzim aktivitesini ne yönde etkiler bakalım enzim neydi enzimler çeşitli tepkimelere katalize eden ya da başlatan moleküllerdir biyolojik sistemlerde her yerde enzimler görülür ve Enzimlerin çoğu aminoasit zincirlerinden oluşan büyük proteinlerdir şöyle bir aminoasit zinciri çiziyor daireler aminoasit buradaki Temel yapı aminoasit dizileri ikincil yapıda bu amino asit omurgasının kendisiyle nasıl etkileşim kurduğunda gitti bu etkileşim büyük ölçüde hidrojen bağlarına bağlı şu iki aminoasit arasına bir Hidrojen bağı çiziyor hidrojen bahaneydi bir hidrojenle ondan daha elektronegatif olan bir başka atoma bu ilişkiydi Örneğin su Örneğin de bunu görmüştük İşte birkaç su molekülü burada oksijen ve hidrojen arasında kovalent Bağlar Var Normalde bunların elektronları paylaşması gerekir ancak oksijen daha elektronegatif olduğu için elektronları çeker ve elektronlar bunun etrafında daha çok takılır O yüzden Su molekülünün oksijen kısmında kısmi negatif yük görülür hidrojen kısmında ise kısmi pozitif yük görülür bu çizdiğim Sembol Yunanca Delta harfinin küçük versiyonu ve kısmi yükü simgeliyor moleküllerdeki kısmi negatif yüklerle pozitif yükler birbirlerini çeker ve hidrojen Bağları oluşur Bu Bağlar her zaman hidrojenle oksijen arasında olmaz Hatta genellikle hidrojenle azot arasında olur Tahmin ettiğiniz üzere azotta elektronegatif bu hidrojen Bağları protein ikinci yapısını oluşturur dedik ki bu daha proteinin şeklini olur en son sürdürür ayrıca bunlar proteinin suratıyla etkileşime girebilirler işte proteinler bunların üzerinde tepkime başlatmaya çalışırlar Örneğin bu büyük daire surat olsun bunun bazı kısımları enzimin kendisiyle hidrojen bağ kurar bu gösterdiğim şeyin daha karmaşık halini de göstereyim işte bakın burada bir suç suratla enzim arasındaki etkileşimi detaylıca gösteren bir şema var sarıyla çizdiğim yer süt surat kesikli çizgiler hidrojen Bağları bakın burada hidrojenle azot arasında Hidrojen bağı var burada da hidrojenle oksijen arasında sarı kısım suç surat onu çevreleyen kısım saenz in Peki bu durumda pation işlevine beyaz dediğimiz ifade aslında İngilizce Power of acının kısaltması yani hidrojenin gücü demek Bu da aslında hidrojen iyonu konsantrasyonunu negatif logaritma sıvı hidrojen çok da biliyorsunuz Proton O zaman bu değer enzimin şeklini ve suratla etkileşim kurma becerisini nasıl etkiler elinizde ne miktarda hidrojen iyonu olduğuna bağlı olarak durum değişir Bunlar genelde oksijenin bir tane fazladan hidrojen protona bağlandığı hidronyum biçiminde olabilir evet Bodrum hidrojen Bağlarını bozabilir bu hidrojenler den bazıları moleküllerin negatif uçlarındaki Bağları ele geçirebilir ya da pozitif Uçları bir şekilde itebilir Dolayısıyla farklı Enzimlerin farklı pH değerlerinde aktiviteleri farklı olabilir Zaten bu sebeple genelde şöyle bir tabloyla karşılaşırız düşey eksende tepkime hızı olur ve yükseğe çıktıkça hız artar yatay eksende ise pH değeri olur pH dediğimiz şey aslında negatif olduğu için yüksek bir hidrojen iyonu konsantrasyonu ve bu negatif sebebiyle bize düşük bir pH değeri verir Bu da asidik ol Allah Allah özdeşleşen bir durum düşük bir hidrojen iyonu konsantrasyonu İsa yüksek pH değeri yani bazik ortam demek yine söylüyorum sebebi buradaki negatiflik Evet bazik pH değeri 7 civarında olunca da ortam ne türdür farklı Enzimlerin pik yaptığı Ph değerleri farklıdır Örneğin şöyle bir enzim aktivitesi Eğer ise çizelim aktivitesinin pik yaptığı pH değeri de 4 Olsun bu da nispeten asidik bir ortam demek Ve bu tür enzim aktivitelerini midemizde görebiliriz başka bir enzinde asidik ortamları sevmiyor olabilir nötr ortamları seviyor olabilir Onu da şöyle çizdim bunun pik yaptığı pH değeri S7 olsun Bir de tabi bazik ortamları seven enzimler var bu durumu İnsan vücudunda görebiliyoruz Örneğin yağları parçalayan lipaz enzimi midede olduğunda Optimum aktivitesi şu enzimin ki ne yakın oluyor bahsettiğin pH değeri kabaca 45 gibi a Ya kanka Aslan salgılanan ve daha nötr hatta biraz basit bir ortam olan ince bağırsak üzerinde etkili olan bir paz Optimum aktivitesi dph sekiz civarında olunca gerçekleşiyor ancak pankreastan salgılanan ve daha nötr hatta biraz bazik bir ortam olan ince bağırsak üzerinde etkili olan lipazın Optimum aktivitesi ise pH sekiz civarında olunca gerçekleşiyor konuyu bu kadar anlatsam Şimdilik yeter buradan çıkaracağımız ana Ders şu bir enzimin şekli ya da bir süt suratla etkileşime girme becerisi hidrojen bağlarıyla bağlı E tabi hidrojen bağları da hidrojen iyonu konsantrasyonunu dan etkileniyor Bu sebeple karşınızda hangi enzim ve substrat olduğuna bağlı olarak farklı pH değerlerinde farklı tepkime hızları görülebilir bazı enzimler asidik ortamları bazıları da nötr veya bazik ortamları sever ve bu ortamlarda iş bu daha iyi yaparlar bu