If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Enzimler Tekrar

Anahtar Terimler

TerimAnlam
KatalizörDeğiştirilmeden kimyasal tepkimeyi hızlandıran bir madde
EnzimBiyolojik katalizör (genellikle protein)
SubstratBir enzimin üzerinde çalıştığı tepkimeye giren madde
Aktif BölgeSubstratın bağlandığı enzimin parçası

Enzim Yapısı ve Fonksiyonu

Enzimler katalizördür. Enzimler genellikle proteindirler ancak bazı RNA molekülleri de enzim gibi davranabilirler.
Enzimler, bir tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürür - bu, bir tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli olan enerji miktarıdır. Bunu bir substrata bağlanarak ve onu tepkimenin daha verimli gerçekleşmesine izin verecek şekilde tutarak yaparlar.
Görselin uyarlandığı kaynak: OpenStax, CC BY 3.0.
Enzimin substratın bağlandığı bölgesine aktif bölge adı verilir. Burada enzim şekil değiştirir, substrata sıkıca oturur ve bir enzim/substrat kompleksi oluşturur.

Enzim Aktivitesini Etkileyen Faktörler

Enzim aktivitesi sıcaklık, pH ve konsantrasyon gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir.
Enzimler, belirli sıcaklık ve pH aralıklarında en iyi şekilde çalışırlar ve optimal olmayan koşullar, bir enzimin bir substrata bağlanma yeteneğini kaybetmesine neden olabilir.
  • Sıcaklık: Sıcaklığın yükselmesi genellikle tepkimeyi hızlandırırken, sıcaklığın düşmesi de tepkimeyi yavaşlatır. Bununla birlikte, aşırı yüksek sıcaklıklar bir enzimin şeklini kaybetmesine (denatüre olmasına) ve çalışmaya devam edememesine sebp olabilir.
  • pH: Her enzimin bir optimum pH aralığı vardır. pH'ın bu aralığın dışında değiştirilmesi enzim aktivitesini yavaşlatacaktır. Aşırı pH değerleri, enzimlerin denatüre olmasına neden olabilir.
  • Enzim konsantrasyonu: Bağlanacak substrat olduğu sürece enzim konsantrasyonunun arttırılması tepkimeyi hızlandıracaktır. Substratın tamamı bağlandıktan sonra, ek enzimlerin bağlanacağı hiçbir şey olmayacağından tepkimenin hızı daha fazla artmaz.
  • Substrat konsantrasyonu: Substrat konsantrasyonunun arttırılması, tepkime hızını da belirli bir noktaya kadar artırır. Tüm enzimler bağlandıktan sonra, mevcut enzimler doymuş olacağından ve maksimum hızlarında çalışacağından, herhangi bir substrat artışının tepkimenin hızı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

Sık rastlanan hatalar ve kavram yanılgıları

  • Enzimler "spesifik"tir. Her enzim türü tipik olarak yalnızca bir veya birkaç substratla tepkimeye girer. Bazı enzimler diğerlerinden daha spesifiktir ve yalnızca belirli bir substratı kabul eder. Diğer enzimler, enzimin hedeflediği bağ türünü veya kimyasal grubu içerdikleri sürece bir dizi molekül üzerinde hareket edebilir.
Görselin uyarlandığı kaynak: "Enzymes: Figure 2," OpenStax College, Biology, CC BY 3.0.
  • Enzimler tekrar kullanılabilir. Enzimler tepkimeye giren maddeler değildir ve tepkime sırasında kullanılmazlar. Bir enzim bir substrata bağlandığında ve tepkimeyi katalize ettiğinde, enzim değişmeden serbest bırakılır ve başka bir tepkime için kullanılabilir. Bu, her tepkime için enzim ve substrat molekülleri arasında 1:1'lik bir oran olması gerekmediği anlamına gelir.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.