Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Beer–Lambert Yasası

Sorun

Bir öğrenciden, bilinmeyen bir çözeltinin150mL'lik örneğinde bulunan KMnOA4(aq)'ün mol sayısını bulması isteniyor. Öğrenci, KMnOA4(aq)'ün konsantrasyonunu bildiği birkaç çözelti örneği hazırlayıp, her birinin uygun bir dalga boyundaki soğurmasını (absorbans) ölçüyor. Ölçümleri sonucu elde ettiği veri, aşağıdaki kalibrasyon grafiğinin çizimi için kullanılmıştır.
Bilinmeyen çözeltinin soğurması 0,50 ise, bu çözeltinin 150mL'lik örneğinde kaç mol KMnOA4(aq) bulunur?
1 cevap seçin: