If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Hidrojen Bağı

Hidrojen bağı, son derece elektronegatif olan bir atomun (genellikle N, O veya F) yalın çifti ile N–H, O–H ya da F–H bağındaki hidrojen atomu arasında oluşan özel bir dipol-dipol etkileşimidir. Hidrojen bağları, farklı moleküller arasında (moleküllerarası hidrojen bağları) yada aynı molekülün farklı sonları (molekül içi hidrojen bağları) olarak oluşabilirler. Orijinal video Sal Khan tarafından hazırlanmıştır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

evet hadi hidrojen bağlarından bahsedelim ekranda üç farklı molekül görüyorsunuz sol tarafta amonyak var ama her bir amonyak molekülünde 3 hidrojene bağlı bir azot bulunur ortadakinin size de tanıdık geldiğini düşündüm vücudumuzun neredeyse tamamını oluşturan su molekülü olduğunu görüyorsunuz su molekülündeki her bir oksijen atomu iki hidrojenle bağ yapar sol tarafta ise hidrojen florür var ve burada da hidrojenle bağyapan flor atomlarını görüyorsunuz Bu moleküllerin ilginç bir yönünden ve bunun Hidrojen bağı ile ne gibi bir ilişkisi olduğundan bahsetmek istiyorum her bir moleküle hidrojen ne bağyapan oldukça elektronegatif bir atom bulunur Bunlar kovalent Bağlar olmalarına rağmen polar kovalent Bağlar olacaklar ba dipol moment i hidrojenden çok bu elektronegatif olan atoma doğru gidecek burada hidrojenden daha elektronegatif olan atoma doğru daha elektronegatif olan atom elektronları kapacak Daha doğrusu elektronlar zamanlarının Çoğunu bu atom yanında geçirmeye başlayacaklar bunun sonucunda da bu Molekülün bu ucu ya da tarafı kısmen negatif yüklenecek hidrojeni tarafı ise kısmi pozitif yüke sahip olacak Bunu dipol moment beni topladığımızda Molekülün tamamı için net bir dipol elde etmek olarak da düşünebilirsiniz biz hemen onu da çizilir işte böyle burada söz konusu olan polar moleküller ve polite hem asimetri den hem de hidrojenle bağyapan son derece elektronegatif atomlardan kaynaklanıyor oksijen de son derece elektronegatif bir Öyle değil mi hidrojenle bağ yaptığında Molekülün bu tarafı kısmi negatif bu tarafı da o resmi pozitif yüklü olur hidrojen florür de bakalım bu taraf kısmı pozitif bu tarafta kısmi negatif yüklü Peki bu moleküller birbirleriyle etkileşim içine girdiklerinde ne olur dersiniz amonyağın azotlu tarafı ya da ucu değilim ve buradaki hidrojenler arasında bir çekim oluşur ve sonuç olarak bu ama yak bu tarafı kısmi pozitif yüklü olan diğer amonyak molekülü ne çekilir Ya da buradaki hidrojen ya da kısmi pozitif yük buradaki azota ya da kısmi negatif ülke çekilebilir kısmi pozitif yüklü hidrojen tarafıyla diğer Molekülün kısmı negatif yüklü tarafı arasındaki çekim hidrojen Bağları olarak adlandırılır Bunlar London dağılım Kuvvetleri gibi toplam moleküller arası kuvvetler eklenecek moleküller arası kuvvetler dir ve kaynama noktasının sadece London dağılımı kuvvetlerini gözönünde bulundurarak değerlendireceğim iz kaynama noktası en büyük olmasını sağlarlar İsterseniz size bir grafikle gösterebilirim Tüm bu moleküller ikinci periyot elementleri ile hidrojen arasında kurulmuş elementlerdir ve moler kütleleri de benzerdir metan amonyak hidrojen florür ve su sadece London dağılım kuvvetlerini değerlendirecek olursak London dağılımı kuvvetlerinin Molekülün kutuplanabilirlik yine orantılı olduğunu biliyoruz ki bu da molar kütle İle bağlantılı olan elektron bulutunun büyüklüğüyle yakından alakalı ikinci periyot elementleri ile kurulmuş moleküllerden üçüncü dördüncü ve v periyot elementleri ile kurulmuş elementlere doğru ilerlediğimizde moleküllerin molar kütlesi arttıkça kaynama noktalarının da yukarı doğru İlerleyen bir Trend yakaladıklarını görüyoruz Bu London dağılım kuvvetlerinin sonucudur yine de herhangi bir ana ele aldığımızda aralarında bir fark olduğunu da görebiliyoruz Hatta var yani flor ve azot söz konusu olduğunda fark çok daha büyük bu moleküler benzer model kütlelere sahip olsalar da farklı kaynama noktalarına sahiptirler Bu da bize işin içinde London dağılım kuvvetlerinin yanında başka bir moleküller arası kuvvet olduğunu gösteriyor Bu çok Doğru bir tespit işin içinde az önce tanışmış olduğumuz hidrojen bağları var bazılarınız üçüncü dördüncü ya da V periyot elementleri ile hidrojenin bağ yapması sonucu ortaya çıkan moleküllere bakıp da kaynama noktalarının aynı olmadığını fark etmiş olabilirsiniz Burada da mola kütleler benzer olduğundan benzer büyüklükte London dağılımı Kuvvetleri söz konusu olmasına rağmen aradaki farkın London dağılımı Kuvvetleri dışında bir şeyin başka bir deyişle dipol-dipol Kuvvetleri sonucu olduğunu anlıyoruz yine de aradaki fark azot ve hidrojen flor ve hidro ve ve oksijen ve hidrojen oluşmuş böyle küller için çok daha fazla Bunun sebebi hidrojen bağlarının dipol dipol etkileşimleri nin en kuvvetlisi olması Evet hidrojen Bağları dipol dipol etkileşimleri nin özel bir çeşididir Hidrojen bağı dediğimizde belirli bir body boydan başka bir değişle hidrojenle azot oksijen yada flor gibi çok daha elektronegatif olan bir atom arasındaki bağdan bahsediyoruz Molekülün özellikle kısmi pozitif yüklü olan hidrojenli tarafının başka bir Molekülün kısmı negatif yüke sahip tarafı arasındaki çekim Deepo dipol etkileşimi dediğimizde hidrojen bağlarıyla bir bağ depolu ve tamamen polar olan bir molekülden bahsediyoruz Bu yüzden benzer moleküller arasında ortaya çıkan hidrojen bağlarının yanı sına bir amonyak molekülü ile su molekülü ya da bir su molekülü ile birleştiğini ve hidrojen florür molekülü arasındaki bağları da değerlendiririz Bunlar biyoloji açısından da oldukça önemli bağlar dır burada DNA'nın yakından bir görüntüsü var DNA daki bazı çiftlerin merdiven basamakları diyebileceğimiz kısımların hidrojen bağlarıyla kurulduğunu biliyor muydunuz hidrojen Bağları bu çift sarmallı bir arada tutacak kadar güçlüdür ama DNA'nın kopyalanması gerektiğinde kolaylıkla ayrılmasını sağlayacak kadar da Zayıftır hidrojen Bağları proteinler içinde oldukça önemlidir proteinlerin amino asit zincirlerinden oluştuklarını biliyorsunuz değil mi fonksiyonları ise büyük ölçüde şekilleri tarafından belirleniyor proteinlere şekil veren de evet doğru Amino asitler arasındaki hidrojen Bağları dır hidrojen Bağları her yerdedir vücudunuzda şu anda bir sürü ama bir sürü Hidrojen bağı var ve bunlar sadece dene Bu arada değil Vücudunuzun neredeyse tamamının sudan oluştuğunu hatırlayın son olarak hidrojen Bağları olmasaydı Hayat olmazdı diyerek bu videoyu sonlandırmak istiyorum