Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Bakteriyofajlar

Bakterilere bulaşan virüsler, litik ve lizogenik döngüler hakkında bilgi edinin.

Giriş

Bakteriler de virüs kapabilirler! Bakterilere bulaşan (enfekte eden) virüslere bakteriyofaj denir ve bazı bakteriyofajlar laboratuvar ortamında detaylı bir şekilde incelenmiştir (bu da, onları en iyi tanıdığımız virüs türlerinden biri yapar)
Bu makalede bakteriyofajların bakterilere bulaşmak için kullandığı iki farklı döngüyü inceleyeceğiz:
 • Litik döngü: Bakteriyofaj, bir bakteriye bulaşır, bir sürü bakteriyofaj üretmek için bakteriyi ele geçirir ve sonra hücreyi patlatarak (parçalayarak) öldürür.
 • Lizojenik döngü: Bakteriyofaj bakteriye bulaşır ve DNA'sını bakteriyel kromozoma yerleştirir. Bunu yaparak bakteriyofaj DNA'sının (artık profaj adına sahip) kopyalanmasını ve hücrenin DNA'sıyla birlikte diğer nesillere aktarılmasını sağlar.
Bu döngüleri daha yakından incelemeye ne dersiniz?

Bakteriyofajlar, bakterilere bulaşan virüslerdir

Bakteriyofajlar ya da kısaca fajlar, bakterilere bulaşan virüslerdir. Diğer virüs türleri gibi bakteriyofajlar da şekil ve genetik materyal bakımından oldukça farklılık gösterirler.
 • Faj genomları DNA'dan ya da RNA'dan oluşabilir, aynı zamanda dört genden birkaç yüz gene kadar farklı gene sayısına da sahip olabilirler1,2,3.
 • Bir bakteriyofajın kapsidi ikozahedral (yirmi üçgen yüzlü), filamantöz (lifsi) veya baş-kuyruk şeklinde olabilir. Baş-kuyruk yapısı fajlara ve yakın akrabalarına özel gibi görünmektedir (ve ökaryotik virüslerde görülmemektedir.)4,5.
  Görselin uyarlandığı kaynak: "Corticovirus," "T7likevirus," ve "Inovirus, by ViralZone/Swiss Institute of Bioinformatics, CC BY-NC 4,0.

Bakteriyofaj enfeksiyonları

Bakteriyofajlar da diğer virüsler gibi üremek için konak hücrelere bulaşmalıdır. Bu bulaşma sürecini oluşturan adımların hepsi fajın yaşam döngüsü olarak adlandırılır.
Bazı fajlar sadece litik (patlayıp konak hücrelerini öldürdükleri) yaşam döngüsüyle üreyebilirler. Diğer fajlar ise litik yaşam döngüsü ve lizojenik (konak hücreyi öldürmedikleri ve hücre her bölündüğünde konak DNA ile birlikte kopyalandıkları) yaşam döngüsü arasında gidip gelebilirler.
Bu iki döngüyü daha yakından inceleyelim. Örnek olarak E. coli bakterilerine bulaşan ve litik ile lizojenik döngüler arasında gidip gelebilen lambda (λ) isimli bir fajı kullanalım.

Litik döngü

Faj, litik döngüde normal bir virüs gibi davranır: konak hücreyi ele geçirir ve hücrenin kaynaklarını kullanarak birçok yeni faj oluşturur, bu süreçte de hücrenin liz olmasına (patlamasına) ve ölmesine sebep olur.
Görselin uyarlandığı kaynak: "Conjugation," Adenosine (CC BY-SA 3.0). Uyarlanmış görsel CC BY-SA 3.0 lisanslıdır. Alberts ve meslektaşlarının benzer şeması baz alınmıştır.6
Litik döngünün aşamaları:
 1. Bağlanma: Fajın "kuyruğu"'ndaki proteinler, bakteri hücresinin yüzeyindeki spesifik bir reseptöre (bu durumda bir şeker taşıyıcısına) bağlanır.
 2. Giriş: Faj, çift sarmallı DNA genomunu bakterinin sitoplazmasına enjekte eder.
 3. DNA kopyalama ve protein sentezi: Faj DNA'sı kopyalanır ve faj genleri ifade edilerek kapsit proteinleri gibi yeni proteinler sentezlenir.
 4. Yeni fajların oluşması: Kapsit proteinlerinden oluşan kapsitlerin DNA ile doldurulması sonucunda bir sürü yeni faj parçacığı oluşur.
 5. Parçalanma: Litik döngünün sonlarına doğru faj, hücre zarı ve hücre duvarında delikler açan proteinlerin üretilmesi için gerekli genleri ifade eder. Delikler, hücre içine su girmeesine ve hücrenin hacminden fazla doldurulmuş bir su balonu gibi şişip patlamasına sebep olur.
Hücre patlaması (veya liz olma) yüzlerce yeni fajı serbest bırakır, bu fajlar da yakındaki diğer konak hücreleri bulup onlara bulaşabilirler. Bu şekilde gerçekleşen birkaç litik enfeksiyon döngüsü, fajın bakteri popülasyonu içinde hızla yayılmasını sağlayabilir.

Lizojenik döngü

Lizojenik döngü, fajın konak hücresini öldürmeden üremesine izin verir. Bazı fajlar sadece litik döngüyü kullanabilir, ancak bizim takip ettiğimiz faj olan lambda (λ), iki döngü arasında gidip gelebilir.
Lizojenik döngüde ilk iki adım (bağlanma ve DNA enjeksiyonu) aynen litik döngüde olduğu gibi gerçekleşir. Ancak, faj DNA'sı hücrenin içine girdikten sonra hemen kopyalanmaz veya protein üretmek için ifade edilmez. Onun yerine, bakteriyel kromozomun belirli bir bölgesiyle birleşir. Bu durum faj DNA'sının kromozomla birleşmesine sebep olur.
Görselin uyarlandığı kaynak: "Conjugation," Adenosine (CC BY-SA 3.0). Uyarlanmış görsel CC BY-SA 3.0 lisanslıdır. Alberts ve meslektaşlarının benzer şeması baz alınmıştır.6
Birleşmiş faj DNA'sı (profaj olarak adlandırılan) aktif değildir: genleri ifade edilmez ve yeni fajların üretimini sağlamaz. Ancak, konak hücre her bölündüğünde profaj da konak DNA ile birlikte kopyalanır ve gelecek nesillere aktarılır. Lizojenik döngü, litik döngüye göre daha az gösterişlili (ve daha şiddetsizdir); ama günün sonunda sadece fajın üremesinin bir başka yoludur.
Doğru koşullar altında profaj aktif hale gelip bakteriyel kromozomdan dışarı çıkabilir. Bu durumda litik döngünün geriye kalan aşamaları tetiklenir (DNA kopyalaması ve protein sentezi, faj oluşumu ve liz olma.)
Görselin uyarlandığı kaynak: "Conjugation," Adenosine (CC BY-SA 3.0). Uyarlanmış görsel under a CC BY-SA 3,0 lisanslıdır.

Parçalanmak ya da parçalanmamak?

Bir faj, bir bakteriye bulaştığı zaman litik döngüye mi lizojenik döngüye mi gireceğine nasıl "karar verir"? Aynı anda hücreye bulaşan faj sayısı önemli bir etkendir. Aynı anda bulaşan fajların sayısının fazla olması, enfeksiyonun lizojenik döngü kullanma ihtimalini arttırır. Bu strateji, fajların bakteriyel konak hücreleri (faj-konak hücre oranının çok yüksek olması durumunda saldırıyı azaltarak) tamamen yok etmesine engel olabilir 10.
Bİr profajın kromozomdan çıkıp litik döngüye girmesini tetikleyen nedir? UV radyasyonu ve kimyasallar gibi DNA'ya zarar veren etken maddeler bir popülasyondaki profajların çoğunu tekrar aktif olmaları yönünde tetikler, en azından laboratuvar ortamında. Ancak, popülasyondaki profajların küçük bir bölümü kendiliğinden (bu dış etkenler olmadan) "litik olurlar."7,11.

Antibiyotikler ve bakteriyofajlar

Antibiyotikler keşfedilmeden önce bakteriyofajların insanlarda görülen bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılması yönünde oldukça fazla araştırma vardı. Bakteriyofajlar, insan hücrelerine değil sadece konak bakterilerine sladırdıkları için insanlarda görülen bakteriyel hastalıkları tedavi etmek için iyi adaylar olabilirler.
Antibiyotikler keşfedildikten sonra faj yaklaşımından genel olarak vazgeçildi (özellike İngilizce konuşulan ülkelerde.) Ancak Rusya, Gürcistan ve Polonya gibi bazı ülkeler, fajları tıbbi amaçlarla kullanmaya devam etti ve hatta fajlar, günümüzde de hala kullanılmaktalar.12,13.
Antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin daha büyük bir sorun oluşturmaya başlamasıyla birlikte "faj yaklaşımı"nı geri getirmek konusunda artan bir ilgi var. Fajların ne kadar güvenli ve etkili olduğu konusunun derinlemesine araştırılması gerekiyor, ancak kim bilir? Belki bir gün doktorun sana penisilin yerine faj yazabilir!

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.