If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Değerlik (Valans) Elektronları ve İyonik Bileşikler

Elementler, iyon oluştururken, tam bir oktete ulaşmak için gereken minimum elektron sayısını kazanır veya kaybederler. Örneğin, Flor elementinin 7 değerlik elektronu vardır, bu nedenle -1 yüklü bir iyon oluşturmak için büyük olasılıkla bir elektron kazanması gerekir. Bu yöntemi iyonik bileşiklerdeki iyonların yüklerini tahmin etmek için kullanabiliriz. Orijinal video Sal Khan tarafından hazırlanmıştır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

Evet bu dersimizde periyodik tablonun neden bu kadar işe yarar bir şey olduğunu daha da net anlayacağız özellikle Periyodik tabloda yer alan gruplara odaklanacağız Grup derken aslında sütunları kastediyorum bir sütundaki elementlerin atom numaraları farklı olsa da benzer özellikleri olduğunu göreceğiz benzer özelliklere sahip olmalarının sebebi de aynı sayıda Balance ya da değerlik elektron Lara sahip olmaları değerlik elektron ların reaktif olan ve diğer elementlerle tepkimeye giren elektronlar olduğunu hatırlıyorsunuz dur eşit sayıda değerlik elektron olan elementlerin R aktiviteleri de benzer olacağından ortaya benzeri onlar çıkar şuraya yazalım benzer Yollar tabi benzer rolleri olacağını da hemen eklemek istiyorum iyonik bileşiklerde benzer roller değil de Kafanız karışmaz Bu videoda periyodik tablonun En azından Yani sağında ve solunda yer alan gruplardan bahsetmek istiyorum Neden bu elementler bir elektron kaybederek ya da kazanarak en dış kabuklarını tamamlamaya en yakın elementlerdir de ondan Peki en dış kabuğun tamamlanmış olması ne demektir hatırlayanınız var mı bu noktada size oktet kuralından bahsedeceğim 2. 3. 4. 5. ve bundan sonraki kabuklar söz konusu olduğunda tamamlanmak 8 tane elektrona sahip olmak anlamına gelir Bunu da not edilir 8 elektron Opet kuralında ki en büyük istisna Birinci kabuktur ve bu kabuk sadece iki elektron da tamamlanır helyum sadece iki elektron olmasına rağmen son derece istikrarlı the roket Kur'an'ın en önemli öğelerinden biri buradaki Soygazlar olarak da bilinen 18. Grup elementlerdir bu elementlerin Soygazlar olarak adlandırılmaları nın sebebi ve aksiyona girmek istememeleri yani hallerinden sonra Ne mutlu olmalarıdır Bunun sebebi de tahmin edeceğiniz üzere Soygazların dış kabuklarını tamamlanmış olmasıdır helyumun en dıştaki kabuğu Birinci kabuğudur ve bu kabuk tamamlanmıştır ne onun en dıştaki kabuğu ikinci kabuğudur ve bu da tamamlanmıştır son olarak are go'nun en dıştaki Kabuğu da üçüncü kabuğudur ve tahmin edin Evet bu kabukta tamamlanmıştır Soygazların bir solundaki gruba Gelecek olursak bu grup halojenler olarak adlandırılır halojenlerin yedi tane değerlik elektronları olur Başka bir değişle sağ taraflarında bulunan soy gazların elektron diziliminden sadece bir elektronları eksiktir Bu yüzden de halojenler bir anyone yani negatif iyon oluşturabilmek için elektron çalmayı çok severler florun çoğu zaman -1 yüklü florür anyone olarak karşımıza çıkmasının sebebi de budur benzer şekilde kıloğlu da yine -1 yüklü klorür olarak görürüz ve bu şekilde istediğiniz kadar devam edebilirim iyota bir elektron kazanarak karşımıza bir iyodür anyonu olarak çıkar oksijenin de aralarında yer aldığı bir soldaki gruba geçersek oksijen kükürt olarak ilerleyen tutun dan bahsediyor Bu elementlerinde altı tane değerlik elektronları vardır ve bu elementlerin en dıştaki kabuklarını tamamlamak için iki elektron kazanmaları altı elektron kaybetme lerinden çok daha kolaydır Bu sebeple bu elementlerde elektronları çekmek ya da çalmaya daha çok meyillidirler oksijenin oksidasyonu olarak karşımıza çıkmasının sebebi de budur oksijen iki elektron kazanır ve -2 yüklenir benzer şekilde Kükürtlü'de Sülfür olarak görürüz şimdi periyodik tablonun diğer ucuna da Bir bakalım birinci gruptaki elementlerin tek bir tane değerlik elektronları bulunur Özellikle de Burada gördüğünüz kırmızı işaretli olanlar yani arkalı metalleri ne O da ki kabuklarını tamamlamak için bir elektron kaybetmeleri 7 elektron kazanma larından çok daha kolaydır hidrojeni bunlardan ayıran özellik en dıştaki kabuğunu tamamlamak için 7 yerine sadece bir elektron kazanmaya ihtiyaç duymasıdır Evet hidrojen bir elektron kaybedip elektronsuz kalabilir ya da bir elektron kazanarak helyum gibi en dıştaki kabuğunu tamamlayabilir iyonik bileşikler söz konusu olduğunda arkalı metaller oldukça ilgi çekici elementlerdir az önce de söylediğim gibi arkada metaller daha istikrarlı bir düzeye gelmek için bir elektron kaybetmek isterler Bu yüzden de bu elektrondan kurtulur ve artı bir yüklenirler lityum iyon onu sodyum veya potasyum iyonunun artı bir yüklü olmasının sebebi de budur Bu söylediğim birinci grup elementlerinin Hepsi için geçerlidir ikinci gruptaki Toprak alkali metallere gelirsek bu metallerin the bu kabuklarını tamamlamaları için altı elektron kazanmaları yerine iki elektron kaybetmeleri çok daha kolaydır Bu yüzden genellikle berilyumun artı iki ülke olduğunu görürsünüz çünkü dış kabuğunda ki iki elektron dan kurtulmak ister aynı şekilde magnezyum ve kalsiyum da artı 22 vardır Peki bu durumda tablonun sağında ve solunda yer alan elementlerin oluşturacakları iyonik bileşikler için neler söyleyebiliriz bir Toprak alkali metal bir halojenle bir araya gelirse büyük bir tepkime meydana gelir Ne de olsa Bunlar elektronlarını vermek bunlarda fazladan elektron almak istiyorlar olacak şey nedir size söyleyeyim elektronlar bir grup elementlerinden ayrılır ve halojenle rahatlarlar süreç esnasında büyük bir enerji ve bir iyonik bileşik ortaya çıkar lezyon bir elektron kaybeder artı bir yüklenir ve bu artı bir yüklü katyon bir elektron kazanıp da eksilir 15 klorür anyona çekilir söz konusu olan elektron aynı elektron da olabilir farklı bir lityum yanından gelen bir elektron da ne olursa olsun bu iki iyon birbirine çekilir ve ortaya lityum klorür çıkar buradaki alkali metaller den her biri bu iyonik bileşikler lityumun oynadığı rol üstlenebilir ler sodyum klorür de de benzer bir durum söz konusu Evet sofra tuzundan bahsediyor potasyum klorür ve diğerlerinin dedi benzer şekilde flor Brown ya da iyota klorun oynadığı rol üstlenebilir ler Bu yüzden sodyum iyodür ya da potasyum iyodür gibi şeyleri rastlayabilirsiniz tekrar ediyorum arka metal bir elektron kaybeder Halojen s bir elektron kazanır birbirlerine çekilirler ve iyonik bir bileşik elde ederiz ikinci grup elementleri ne tip iyonik bileşikler kurabilirler dersiniz hemen bakalım örnek olarak karşıma alalım kalsiyum un en dışta de bunun daha istikrarlı olabilmesi için iki elektron kaybetmesi gerekir Böylece argonun elektron dizilimine sahip olabilir Bir iki elektron kaybederse ne olur artı iki yüklenir bu iki elektron iki farklı iyot atomuna dağılırsa her birinin -1 yükü olacak Buraya çarpı iki yazıyorum Bunun sonucunda elde edeceğimiz iyonik bileşik hangisidir bir kalsiyum iki yurt kalsiyum iyi olur Bu Bileşik kalsiyumunu artı yurtlarında eksilir Yüklü olması sebebiyle ötürüdür Peki kalsiyumla oksijen karşılaşırsa ne olur kalsiyum iki elektronu kaybetmek oksijen de iki elektron kazanmak istiyordu değil mi Bu yüzden ortaya kalsiyum oksit çıkar diyorum ve bu videoyu burada bitiriyor bu dersler neye öğrenmiş olduk elementlerin yer aldığı bu sütünün değerlik elektronları bilgisini içerdiği için elementlerin reaktivitesi hakkında bize en aza fikir verdi atomların en dıştaki kabukları tamamlanmış olduğunda en istikrarlı hale ulaştıkları bilgisine aklınızda tutarak hangisinin elektron kaybederek pozitif hangisinde elektron kazanarak negatif bir iyon olacağını kolaylıkla bulabilirsiniz tabi bunun sonucunda da bu elementlerin biraraya gelmesi sonucu ne tip iyonik bileşikler ortaya çıkacağını the