Ana içerik
Mendel'in ayrılma yasası. Genotip, fenotip ve aleller. Heterozigot, homozigot. 2 x 2 Punnett kareleri.
Sıralama ölçütü:
Biyoloji bölümünün hazırlanmasına destek olan kurum: Amgen Foundation