If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Trp Operonu

 trp  represörünün gen ifadesini kontrol etmesi. Son ürün inhibisyonu& azalımı.

Önemli noktalar:

  • E. coli bakterilerinde bulunan trp operonu, bir amino asit olan triptofan ile ilgili biyosentetik enzimleri kodlayan bir gen grubudur.
  • trp opeonu, triptofan seviyesi düşükken ifade edilirken (aktive olurken); triptofan seviyesi yüksekken baskılanır (deaktive olur).
  • trp operonu, trp repressörü (baskılayıcısı) tarafından regüle edilir. trp operonu triptofana bağlandığında, operonun ifadesi engellenir.
  • Triptofan biyosentezi, atenüasyon adı verilen, transkripsiyon ve translasyonun eşleşmesine dayalı bir mekanizma tarafından da regüle edilir.

trp operonu nedir?

Bağırsaklarımızın dost canlısı sakinlerinden olan Escherichia coli gibi bakteriler, hayatta kalmak için amino asitlere ihtiyaç duyarlar. Çünkü onlar da, aynen bizler gibi, protein sentezlemek zorundadırlar. İhtiyaçları olan amino asitlerden biri ise triptofandır.
Ortamda bulunması durumunda, E. coli triptofanı kullanarak protein sentezler. Ancak, E. coli'nin, beş geni tarafından kodlanan enzimleri kullanarak triptofan sentezlemesi de mümkündür. Bu beş gen, yan yana, trp operonunun üzerinde bulunurlar.
Ortamda bulunması durumunda ise, E. coli bakterilerinin triptofan sentezlemesine gerek olmadığı için, trp operonu üzerindeki genlerin transkripsiyonu "deaktive" edilir. Triptofan konsantrasyonunun düşük olması durumunda, operon "aktif" hale getirilir, genlerin transkripsiyonu gerçekleşir, üretilen biyosentetik enzimler sayesinde daha fazla triptofan elde edilir.

trp operonun yapısı

trp operon, triptofan biyosentezi için gerekli enzimleri kodlayan beş genin yanı sıra, bir promotör yani RNA polimeraz için bağlanma bölgesi ve bir de operatör yani represör protein için bağlanma bölgesi içerir. trp operonun genlerinin transkripsiyonları sonucunda, tek bir mRNA elde edilir.
trp operonun şeması. İlk olarak, dairesel bir kromozoma sahip olan E. coli bakterisini görüyoruz. Kromozomun küçük bir parçasını daha yakından incelediğimizde ise, DNA'nın trp operona ait olduğunu görüyoruz.
Soldan sağa ilerlersek, operon RNA polimeraz için bağlanma bölgesi olan bir promotör içeriyor, bu promotörün sağ ucunda da represörün bağlanabileceği bölge olan operatör bulunuyor. Bu şemada işaretlenmemiş olan bazı ek regülatör diziler mevcut ve sonrasında da beş kodlama dizisi geliyor: trpE, _trp_D, trpC, trpB ve trpA.
Operonun transkripsiyonu sonucunda tek bir mRNA dizisi elde edilir ve bu mRNA, beş genin kodlama dizilerini içerir.
mRNA'daki kodlama dizilerinin translasyonu ayrı ayrı gerçekleşir ve her biri sonucunda bir protein elde edilir. Söz konusu proteinler, triptofan biyosentezi için gerekli olan enzim ya da enzim alt birimleridir.

Operonu "aktive" ve "deaktive" etmek

Operatör ne işe yarar? DNA'nın bu kısmı, trp represör adı verilen bir regülatör protein tarafından algılanır. Represör protein, operatörün DNA'sına bağlandığında, transkripsiyon enzimi olan RNA polimerazın yoluna çıkarak operonun transkripsiyonunu engeller.
trp represörü her zaman DNA'ya bağlanmaz. Bir başka deyişle, ortamda triptofan bulunması durumunda bağlanır ve transkripsiyonu engeller. Ortamda bulunması durumunda, triptofan represör moleküllere bağlanır, şekillerini değiştirerek onları aktive eder. Triptofan gibi, represörleri aktive edebilen küçük bir molekül, korepresör olarak adlandırılır.
Yüksek Triptofan: Triptofan trp represörüne bağlanır ve şeklini değiştirerek aktif (DNA-bağlayıcı) formuna dönüşmesine neden olur. trp represörü, bağlı olan triptofan ile operatöre bağlanır ve RNA polimerazın promotöre bağlanmasına ve operonun transkripsiyonuna engel olur.
Öte yandan, hücredeki triptofan miktarı az olduğunda, trp represörü, ortamda kendisine bağlanıp aktive edecek triptofan bulunmadığı için deaktive durumdadır. Bu durumda, DNA'ya bağlanıp, transkripsiyonu engellemeyeceğinden, RNA polimeraz, trp operonun transkripsiyonunu gerçekleştirir.
Düşük triptofan: trp represörü, triptofan bulunmadığı için triptofana bağlı değildir ve inaktif durumdadır (operatörün DNA'sına bağlı değildir). Bu durum RNA polimerazın operatöre bağlanmasına ve operonun transkripsiyonuna ortam sağlar.
Bu sistemde, trp represörü hem bir sensör hem de bir şalter gibi davranmaktadır. Triptofanın yüksek konsantrasyonlarda bulunduğunu hisseder ve bu durumda operonu "deaktive" ederek, fazla biyosentetik enzim üretimini durdurur.

trp operon regülasyonu hakkında daha fazlası: Atenüasyon

Bulunduğunuz sınıfa ya da ilgi alanlarınıza bağlı olarak, trp operon regülasyonu ile ilgili atenüasyon kavramını da duymuş olabilirsiniz.
trp represörü regülasyonu gibi, atenüasyon da, triptofan konsantrasyonu yüksek olduğunda, trp operonun ifadesini azaltan bir mekanizmadır. Ancak bu durumda, transkripsiyonun başlaması engellenmez, atenüasyon, transkripsiyonun tamamlanmasını engeller.
Triptofan konsantrasyonu yüksek olduğunda, atenüasyon, RNA polimerazın trp operonun transkripsiyonunu gerçekleştirirken prematüre bir şekilde durmasına sebep olur. Bunun sonucu olarak yalnızca kısa bir mRNA elde edilir ve bu mRNA, triptofan biyosentezi için gerekli olan enzimleri kodlayamaz. Atenüasyon, eşlenmeye (mRNA translasyonunun hala transkripsiyon sürecinde olduğu) bağlı bir mekanizma ile çalışır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.