Ana içerik
Lipitlere katı ve sıvı yağlar, doymuş ve doymamış yağlar, trigliseritler (triaçilgliseroller), fosfolipitler ve steroitleri de kapsayan genel bir bakış.
Biyoloji bölümünün hazırlanmasına destek olan kurum:
Amgen FoundationAmgen Foundation