Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Hücrenin Boyutu

Şuna ihtiyaç duyabilirsiniz: Hesap makinesi

Sorun

Ovositler, eşeyli üreyen birçok organizmada bulunan olgunlaşmamış bir üreme hücresidir. Bir kerevite ait ovositin yarıçapı yaklaşık olarak 1mm iken, insana ait bir ovosit çok daha küçüktür ve yarıçapı yaklaşık olarak 0,05mm'dir.
Kürenin yüzey alanı: A=4πr2
İki hücre tipinin de kusursuz küreler olduklarını düşünürsek, kerevite ait ovositin yüzey alanı, insana ait ovositin yüzey alanının kaç katı büyüküğe sahiptir?
  • Cevabınız şöyle olmalı
  • bir tam sayı, 6 gibi
  • basit kesir, 3/5 gibi
  • birleşik kesir, 7/4 gibi
  • 1 3/4 gibi bir tam sayılı kesir
  • 0,75 gibi bir tam ondalık sayı
  • pi'nin katı, 12gibi pi veya 2/3 pi
kat