Ana içerik

Tampon Çözeltiler, Titrasyon ve Çözünürlük Dengesi

Bu ünite hakkında

Tampon çözeltilerini ve titrasyonu anlamak için, asitler, bazlar, denge ve nötrleşme tepkimeleri konularında bildiklerimizi bir araya getirebiliriz. Çözünürlük dengesi konusunda ise çözünürlük, çökelme ve denge hakkındaki bilgilerimize yenilerini ekleyeceğiz.