If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Kuvvetli Baz Çözeltileri

Grup 1 ve 2 metal hidroksitleri gibi güçlü bazlar, suda tamamen ayrışarak hidroksit iyonları üretirler. Bunun sonucu olarak, güçlü bir baz çözeltisindeki OH⁻'nin konsantrasyonu, bazın başlangıçtaki konsantrasyonu ve çözünmenin stokiometrisine bağlı olarak bulunabilir. Örnek olarak, güçlü bir baz olan Ba(OH)₂ ayrıştığında formül birimi başına 2 OH⁻ iyonu verdiğinden, 0,1M bir Ba(OH)₂ çözeltisinin OH⁻ konsantrasyonu 0,2M'dır. Orijinal video Jay tarafından hazırlanmıştır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması