Beceri kontrolü: Tuz çözeltilerinin pH'ı

Buna ihtiyaç duyabilirsiniz: Hesap makinesi,Periyodik Tablo

Sorun

Aşağıdaki tuzlardan hangisinin suda çözündüğünde asidik bir solüsyon vermesi beklenir?
1 cevap seçin:
1 cevap seçin:
4 problem yapın