Ana içerik

Atomlar, Bileşikler ve İyonlar

Bu ünite hakkında

Kimya, maddeyi inceleyen bilim dalıdır ve tüm maddeler atomlardan oluşur. Bu bölümde elementleri, atom numarasını, atom kütlesini, izotopları, molleri ve bileşikleri öğreneceğiz.