If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik
Güncel saat:0:00Toplam süre:7:43

Video açıklaması

bu elimizdeki örnekte a tepkinin tepkimeye girmesi sonucu bazı ürünler elde ettiğimizi varsayalım bu tepkimede a tepkine göre ikinci dereceden bir tepkim olsun tepkimenin a tepkine göre ikinci dereceden olduğu durumlarda tepkime hızını knka olarak ifade edilen hız sabiti çarpı at apple'nin derişiminin ikinci kuvvetine eşit olduğunu söyleyebiliriz 2. kuvveti olmasının sebebi ise bunun ikinci dereceden bir tepkim olması tepkime hızına şu şekilde de yazabiliriz a tekkenin değişimindeki değişim bölü zamandaki değişimin negatif değeri bu iki denklemi birbirine eşit hale getirip integralden de yararlanarak ikinci dereceden bir tepkime için integrali alınmış hız yasasını bulabiliriz Buna göre 1/3 Evet şu anda Kia tepkinin gelişimi eşittir kahı sabiti çarpı zaman artı bir bölü a tepkinin başlangıçtaki derişimi gördüğünüz gibi integrali alınmış hız yasası Aslında ye eşittir emix artı be formülüne benziyor bu da aslında düz bir çizgide kullandığımız formülün aynısı Buna göre grafik üzerinde bir böyle ATP nin derişimini y eksenine zamanı da ilk 80'e yerleştirebiliriz bunu çizerek göstersem iyi olacak dediğim gibi bir bölü anın değişimi y ekseninde zamanda x ekseninde düz çizgimizi de ekleyelim bu çizginin Eymen'in hız sabiti olan kaderine eşit olduğunu söyleyebiliriz yani eğim kaderine eşit doğrunun y eksenini kestiği nokta ise bir bölü anın başlangıçtaki gelişimine eşit olur Buna göre düz çizgi mizin y eksenini kestiği nokta bir bölü anın Ama sen işteki gelişimini ifade eder Şimdi de ikinci dereceden bir tepkimeye Bakalım burada c56 olarak ifade edilen siklopentadien molekül olduğunu görüyoruz Bu örnekte iki siklopentadien molekülü tepkimeye girerek siklopentadien molekülünü oluşturuyor Bu videoda Tablodaki verileri kullanarak bu tepkimenin ikinci dereceden bir tepkime olduğunu kanıtlayacağım ağız ancak Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var tepkimede siklopentadien molekülünün önündeki katsayı iki baştaki tepkime mize dönersek atep yeni tepkimeye girerek bazı ürünler oluşturuyordu burada at apple'nin önündeki katsayının bir olduğunu görüyoruz bunun gibi sorular da Burada gördüğünüz ikinci dereceden tepkimeler için kullanılan integral alınmış hız yasasından yararlanabiliriz var Ancak örneğimizde siklopentadien tebliğinin önündeki katsayı iki bu durumda buraya 1/2 şekilde bir stokiometri katsayı eklememiz gerekir integralden de yararlanarak bu iki tepkime hızını denk eleştirdiğimiz de buradaki 1/2 ifadesinden dolayı Kaderin önüne iki eklememiz gerekir ye eşittir emix artı be formülünden yola çıkarak bu durumda çizgideki eğimini kikaye eşit olduğunu söyleyebiliriz Buna göre tepkimiz için integrali almışız yasasının yeniden yazalım bir bölü tez zamanda siklopentadien gelişme eşittir 2 katı artı bir bölü siklopentadien in başlangıçtaki değişimi tablomuz a dönecek olursak saniye cinsinden zaman değerlerini ve siklopentadien molekülünün derişimini görüyoruz ancak formülde bizden bir bölü siklopentadien gelişimini bulmamız isteniyor bunun için tabloya yeni bir süt un ekleyelim bu tutunda bir bölü siklopentadien in derişimini bulalım zamanın sıfır saniye eşit olduğu durumlarda siklopentadien in derişimi 0,0 400 modele eşit olduğuna göre 1/0 400'den Burası 25 olur zaman kazanmak için videodan önce Pusu'nun Geri kalanını sizin için tamamladım burada görebileceğiniz gibi zaman ilerledikçe yani sıfırdan 50 100 150 saniye çıktıkça siklopentadien molekülünün derişimi azalır Çünkü zaman ilerledikçe siklopentadien di siklopentadien e dönüşür Şimdi de Tablodaki verileri grafiğe geçirelim bunun için bir bölü siklopentadien gelişimini y eksenine zamanında İlk sene yerleştirebiliriz ilk noktamız yani zamanın Sıfıra eşit olduğu nokta bir bölü siklopentadien gelişiminden 25'e eşit çıkar bunu grafik üzerinde gösterir gördüğünüz gibi zamanın sıfır oldu bu nokta25 eşit diğer noktaları birleştirdiğimizde düz bir çizgi elde ederiz şimdide bu düz çizginin Emine bulmamız gerekiyor Bunu pek çok farklı şekilde bulabiliriz Örneğin bunun için bir grafik hesap makinesi kullanabiliriz Buna göre bu çizginin eğimi 0,1 1634 e eşit çıkar bunu ye eşittir emix artı be formüle göre yazarsak eğimin 2K değerine eşit olduğunu söyleyebiliriz Dolayısıyla kahı sabitini bulmak için Amy ikiye bölmemiz lazım Buradan da 0,0 817 gelir şimdi de k değeri için birimleri yazın hatırlarsanız iyiyim aslında ye değerindeki değişim bölü ilk sehrindeki değişime eşittir y ekseni bir bölüm olay cinsinden ifade etmiştik ilk 80'de saniye cinsinden yazabiliriz buradan daka hı sabitinin 0,0 317 çarpı bir bölümü la çarpı saniye eşit olduğunu söyleyebiliriz burada önemli olan bir detayı atlamıyor çoğu ders kitabında katsayının iki olmasının hız yasasını nasıl değiştirdiği anlatılmaz Çok kitapta ikinci dereceden tepkimeler için kullanılan hız yasasında çizginin eğiminin kaderine eşit olduğu belirtilir Dolayısıyla Bu sorunun cevabı çoğu kitapta 0,100 63 olarak verilirdi Daha doğrusu 0,100 63 çarpı Bir bölüm olarak şarkı saniye ancak siklopentadien in önündeki katsayı iki olduğundan Teknik olarak doğru cevabın bu değer olacağını hatırlatalım Sonuç olarak da zamana göre bir bölü siklopentadien değişimini grafik üzerinde gösterdiğimizde düz bir çizgi elde etmiş olduk Buradan da bu tepkimenin ikinci dereceden bir tepki mi olduğunu anlayabiliriz abone ol