Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Bağ Çeşidini Tahmin Edelim (Elektronegatiflik)

İki element arasında oluşan bağ tipini tahmin etmenin yollarından biri, elementlerin elektronegatifliklerini karşılaştırmaktır. Genel olarak, iki elementin elektronegatiflikleri arasında büyük bir fark olduğunda iyonik, küçük bir fark olduğunda ise kovalent bağlar kurulur. Orijinal video Sal Khan tarafından hazırlanmıştır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

de bundan önceki videolarda belirli bir elementin atomları arasında oluşabilecek bağlardan bahsetmiştik Örneğin iki metal tepkimeye girdiğinde metalik bir bağ kurulur IKEA metal tepkimeye girerse Büyük olasılıkla kovalent bir bağ kurulur bir metal bir ametalle tepkimeye girdiğinde ise bu büyük olasılıkla iyonik bir bağla sonuçlanır Bunlar bağlarla ilgili bilmeniz gereken genel bilgiler Bu videoda biraz daha detaya girip Bağları aslında bir spektrumu olarak düşünebileceği mizi ve Örneğin polar kovalent Bağlar gibi bağların doğası gereği daha iyonik olduklarını göreceğiz bunu yaparken de elektro negatiflik kavramından yardım alacağız elektronegatiflik ten bundan önceki videolarımız da da bahsetmiştik ama tekrar etmek gerekirse bunun bir tepkime sırasında elektro mı başka bir deyişle elektron yoğunluğunun kendisine yakın olmasını isteyen elektron çiftlerinin kendi etrafında zaman geçirmesini isteyen atomların özelliği olduğunu biliyoruz elektronegatifliği daha yüksek olan atomlar elektron lar söz konusu olduğunda elektronegatifliği düşük olan atomlara göre daha Açgözlü olurlar bir Spektrum çizelim Buca iyonik Bağları koyuyor Buca'da kovalent Bağları Sonuçta elektro negatiflik açısından çok büyük bir fark yok demek istediğim bağyapan atomların İkisi de elektronları eşit ölçüde isterler ama iyonik bağlar söz konusu olduğunda elektronegatiflikleri arasında çok büyük bir fark budur ve alt onlardan biri diğerinin elektronu ya da elektronlarını çalar buraya bir ok çizeceğim Evet spektrumda bu yönde ilerlersek elektronegatiflik farkı artar soldan sağa doğru ve soldan sağa doğru ilerlerken ortalarda bir yerlerde Baba giderek daha polar kovalent bir özellik kazanır Örneğin oksijen ve hidrojen arasındaki bağ değerlendirecek olursak bu at Onların ikisi de ametal olduğu için buradaki genel kurallar ışığında kuracakları bağın kovalent olduğunu söyleyebiliriz metallerle ametaller e birbirinden ayırmamızı sağlayan çizgi bu çizginin hemen sağında ve solunda olanların sa ilginç atomlar olduklarını da hemen hatırlatıp devam edeyim oksijen ve hidrojen İkisi de ama TL'dir demiştim ancak ek olarak elektronegatiflikleri ne karşılaştırırsak da büyük bir fark görüyoruz atomların altlarında yazan değerler polling ölçeğine göre elektronegatiflikleri gösteriyor bir biyolog ve Kimyager olan linus pauling den bahsediyor bu ölçüye göre oksijen 3,0 4 ki bu oksijeni en elektronegatif atomlardan biri bu elektronegatifliğin periyodik tablonun sol alt köşesinden sağ üst köşesine doğru arttığını da biliyoruz sağ üst köşede yer alan ve soy gaz olmayan atomlar en elektronegatif olan atomlardır gördüğünüz gibi oksijen de bunlardan biri hidrojenle oksijen kadar elektronegatif değil 2,20 Bu durumda elektronlar oksijen etrafında daha fazla zaman geçirirler eşit zaman geçiriyor olsalar oksijen için nötr diye bilirdik Ancak oksijene daha yakın olacakları için bunun kısmi negatif yüklü bunun için Yunan alfabesinden küçükler t harfini kullanıyorum hidrojen tarafın sa paylaştıkları elektronlar az önce de söylediğim gibi oksijen tarafında daha çok zaman harcadıkları için kısmi pozitif yüklü olacağını söyleyebiliriz bu durumda aralarındaki bağ da polar kovalent bir bağ olur spectra 3D ölçeği nasıl kuracağımız A bağlı olarak buralarda bir yerlere denk gelir aklımıza gelebilecek bir detay var spektrumun üzerinde kovalent Ennio niye doğru ilerliyoruz ama bir de metalik Bağlar Var metalik Bağlar genel olarak elektronik aktiflikleri çok da farklı olmayan atomlar arasında kurulur ve bu atomların ikisinin de elektronegatiflikleri düşüktür periyodik tablonun sol alt kısmındaki atomlar bağ kurduklarında kurulan bağ genellikle metalik tir metalik Bağlar'da bir elektron Denizi olduğunu ve bu sayede elektrik iletkenliği gibi özelliklerin ortaya çıktığını biliyoruz O halde elektro negatiflik açısından benzer olan atomlar söz konusu olduğunda elektronegatiflikleri düşükse atomlar değerlik elektronlarını elektron denizinde paylaşma eğiliminde olurlar abone ol