If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik
Güncel saat:0:00Toplam süre:9:22

Video açıklaması

Heterojen Denge Diyelim ki gaz haldeki bor triflorür reaksiyonunun denge sabitini hesaplamak istiyoruz. Diyelim ki gaz haldeki bor triflorür reaksiyonunun denge sabitini hesaplamak istiyoruz. Bor florürün her bir molü ile 3 mol su... Bor florürün her bir molü ile 3 mol su... denge halinde olacaktır. Denge hali ileri ve geri reaksiyonların olması demektir. denge halinde olacaktır. Denge hali ileri ve geri reaksiyonların olması demektir. İleri reaksiyon ile 3 mol hidroflorik asit çözeltisi elde edilir. Suda çözünmüş haldedir. Eğer suda çözünmemişse, yani katı haldeyse ... hidroflorik asit olarak adlandırılır. Suda çözünmüşse hidroflorik asit olarak isimlendirilir ve ... ileride adlandırma üzerinde daha detaylı duracağız. Ayrıca 1 mol borik asit çözeltisi de oluşur. Bu da suda çözünmüştür. Bu da suda çözünmüştür. Yani H3BO3 çözeltisidir. Bu durumda, denge sabitinin matematiksel ifadesi nasıl olacaktır? Bu durumda, denge sabitinin matematiksel ifadesi nasıl olacaktır? Muhtemelen "Tamam, bu yeterince kolay Sal" diyebilirsiniz. Çünkü denge sabiti için sadece denklemin sağ tarafını almak yeterli olacak diye düşünülebilir. Çünkü denge sabiti için sadece denklemin sağ tarafını almak yeterli olacak diye düşünülebilir. Genel kabul böyledir. Burada bir simetri söz konusudur. Bu denklemi her iki yönden de alabiliriz, ama diyelim ... denklemin sağ tarafı alınırsa, alınan taraf hidroflorik asitin (HF) derişimine, yada ... hidroflorik asit molaritisinin üçüncü kuvvetine hidroflorik asit molaritisinin üçüncü kuvvetinin borik asitin derişiminin çarpımına bağlıdır. hidroflorik asit molaritisinin üçüncü kuvvetinin borik asitin derişiminin çarpımına bağlıdır. hidroflorik asit molaritisinin üçüncü kuvvetinin borik asitin derişiminin çarpımına bağlıdır. Ve hatırlayın, bu yapıda üçüncü kuvveti almanızın nedeni bunun olasılığı göstermesidir çünkü reaksiyonun bu yönde ilerlemesi için, 3 tane hidroflorik asit molekülüne oldukça yakın 1 tane borik asit molekülüne ihtiyacın var. Bu yüzden son videoyu izlediyseniz, benim denge sabitinin arkasındaki kuruluşu hakkında yaptığım, bu bu reaksiyonun olma olasılığının göstergesidir ya da tüm molekülleri aynı yerde bulma olasılığıdır. tüm molekülleri aynı yerde bulma olasılığıdır. Tabi ki, bunu bir sabitle uyarlayabilirsiniz ve sabit aslen bu işe yarar. Ama bu eşitliği hangi yönden incelediğinize bağlı olarak ürünler ya da reaktifler tarafındadır, Ama bu, eşitliği incelediğiniz yöne bağlı olarak ürünler ya da reaktifler tarafındadır, bor trikflorürün molaritesi çarpı bunu farklı renkte yapacağım-- ve suyun molaritesinin üçüncü kuvvetine bölünür. Ve bu tabi ki H2O sıvısıdır. İşte bu yüzden, bunun bir çaresine bakacağız Ve ben bunu ispat etmek için sizden suyun molaritesini hesaplamanızı istiyorum. Ve ben bunu ispat etmek için sizden suyun molaritesini hesaplamanızı istiyorum. Suyun molaritesi nedir? Hatırlayın, molarite birim hacimdeki mol sayısıdır fakat bu durumda, ne oluyor? Bir miktar bor triflorür gazını temelde bir miktar suya koyuyorum ve bu asit çözeltilerini oluşturuyor. Diğer moleküller suda tamamen çözünürler. Diğer moleküller suda tamamen çözünürler. O zaman buradaki çözücü nedir? Bu çözücü sudur. Bu çözücü sudur. Bu reaksiyonun nasıl gerçekleşebildiğidir, fakat daha çok su her yerdedir. Su ihtiyaçtan daha fazladır. Bu yüzden suyun derişimini gerçekten belirlemek istersek su her yerdedir. Yani, boron triflorür hariç her şey diyebilirsiniz, fakat oldukça yüksek sayıdadır. Ve bunu olasılık bakış açısından düşünürseniz, tamam, bu reaksiyonun ileri yönde gerçekleşmesi için boron triflorür atom ya da molekülünü bulma olasılığını belirlemeliyim diyebilirsiniz boron triflorür atom ya da molekülünü bulma olasılığını belirlemeliyim diyebilirsiniz-- aslında, belirli bir hacimde-- bir molekül boron triflorüre ve 3 mol suya ihtiyaç vardır. Fakat, su her yerde var diyebilirsiniz Bu çözücüdür. Her yerde su vardır, bu yüzden sadece boron triflorürün derişimini dikkate almalıyım. Bu yüzden, diyebilirsiniz ki ileri reaksiyonun hızı, ileri hız, bir ileri hız sabitiyle boron triflorürün derişiminin çarpımına bağlı olacaktır. bir ileri hız sabitiyle boron triflorürün derişiminin çarpımına bağlı olacaktır. Su her yerdedir, bu yüzden onu suyun derişimi ile çarpmak zorunda değilsiniz Su her yerdedir, bu yüzden onu suyun derişimi ile çarpmak zorunda değilsiniz, bu her ne demekse, çünkü su her yerdedir. Bu yüzden burada paydaya çözücüyü koymazsınız. Böylece bunun için doğru cevap aslında çözeltide çözünen her ne ise onu eşitliğe yerleştirdiğinde bulunur. Çünkü açıkçası, derişim bunun dışında herhangi bir şey için anlamlı değildir, Çünkü açıkçası, derişim bunun dışında herhangi bir şey için anlamlı değildir, bunu olasılık bakış açısından düşüşürseniz de, bu anlamlı olur, çünkü su ortamda her zaman vardır. Peki öyleyse, sıvımızın herhangi küçük bir hacminde suyun bulunma olasılığı nedir dersek, bu değer bir olacaktır, bu yüzden Peki öyleyse, sıvımızın herhangi küçük bir hacminde suyun bulunma olasılığı nedir dersek, bu değer 1 olacaktır, bu yüzden boron triflorürün derişimini orada 1 ile çarpabilirsiniz, fakat bu bir fark yaratmaz. Şimdi, bir sonraki reaksiyon için ne dersiniz? Şimdi, bir sonraki reaksiyon için ne dersiniz? Maddenin farklı fiziksel hallerinin bulunduğu her dengeye heterojen denge denir. heterojen denge denir. Ve böyle başka bir heterojen denge reaksiyonu yazmak istersek Yani diyelim ki gaz halindeki H2O ve bu aslında buhardır-- bu yüzden bu defa çözücü olmayacaktır-- artı katı haldeki karbon. Ve diyelim ki bu gaz halindeki hidrojen ve yine gaz halindeki karbon dioksitle dengededir. Ve diyelim ki bu gaz halindeki hidrojen ve yine gaz halindeki karbon dioksitle dengededir. Bu heterojen bir dengedir çünkü gaz halinde ve katı halde maddeler bulunuyor. Ve katı hal, tanım olarak, ne gaz ne de -- ... çözeltilerden söz ederken, daha önce bahsettiğimiz kolloit, süspansiyon ve karışımlardan farklı olarak homojen karışımlardan söz ediyoruz. Tanım olarak, eğer katı haldeyse, çözünmemiştir. Eğer çözünmüş olsaydı, burada aq yazmalıydık. Sulu çözelti halinde olmalıydı. Öyleyse ileri reaksiyondan bahsediyorken, ileri reaksiyon neye bağlı olacaktır? Şimdi ileri hız, yani, katı halde büyük bir karbon orada duruyor. Şimdi orada büyük bir karbon kübü var, ve buhar var, her tarafında gaz halindeki su buharı var. O zaman herhangi bir hacimi aldığınızda, eğer özellikle de karbonun sınırına yakın bir hacimi, her zaman etrafta karbon bulursunuz. Su buharının konsantrasyonundan bağımsız olarak bu böyledir. Su buharının konsantrasyonundan bağımsız olarak bu böyledir. Bu ileri reaksiyonu belirleyecek olandır, bu yüzden ileri hız bir sabitle su buharının derişiminin çarpımına bağlı olacaktır. Ve tabi ki, geri hız da, o yüzden H2, bazı moleküllerin-- çizerek göstermek gerekirse, 2 hidrojen molekülü ve bir karbon dioksit, belki bu yüzden karbon dioksit bu şekildedir. Bu yüzden, ters reaksiyon, yani hız, diyelim ki tersi, bir sabit ile tüm bu molekülleri bir arada bulma olasılığının çarpımına eşit olacaktır. Ve tabi ki, olasılık ilişkilidir ya da ilk etapta tahminen, derişime bağlıdır. Bu yüzden, H2 nin derişimi ile her ikisini de bulmak için, olasılıkla çarparsınız, çünkü bu ve diğeri gereklidir-- CO derişiminin çarpımıdır. Bu yüzden, bir reaksiyon dengedeyken, bu ikisi birbirine eşittir-- bu sağ alt köşedeki r harfidir-- yani bu H2 ve karbon dioksitin geri tepkime hızına eşit olacaktır. H2 ve karbon dioksitin geri tepkime hızına eşit olacaktır. Her iki tarafı K değerlerine ve suyun derişimine bölersek, ileri faktör ya da sabit ya da hangisini kullanmak isterseniz onu diyebilirsiniz, geri tepkime sabitine bölündüğünde-- her iki tarafı da buna bölüyorum-- buna eşit olacak-- şunu kopyalayıp yapıştırdığımızda-- şunun buna bölümüne eşit olacaktır. şunu kopyalayıp yapıştırdığımızda-- şunun buna bölümüne eşit olacaktır. Bunu alır ve buna bölersiniz. Bunu alır ve buna bölersiniz. Ve bu yüzden buna denge sabiti deriz, çünkü rastgele iki sabit değerden gelir, yani buna denge sabiti diyebiliriz, gördüğünüz gibi denge reaksiyonundaki katı hali yoksaydığımızda oldukça anlamlıdır. denge reaksiyonundaki katı hali yoksaydığımızda oldukça anlamlıdır. Bu yüzden, burada denge sabitini hesaplamaya çalışırken denklemden çıkarılması gereken iki şey, Bu yüzden, burada denge sabitini hesaplamaya çalışırken denklemden çıkarılması gereken iki şey vardır, göz ardı etmelisiniz-- özellikle heterojen bir denge söz konusuysa-- çözeltiyi yoksaymalısınız ya da çözeltiyi değil çözeltiyi yoksaymalısınız ya da çözeltiyi değil Çözücüyü yoksayın, ilk örnekte ki bor triflorür ve suda yaptığım gibi. Çözücüyü yoksayın, ilk örnekte ki bor triflorür ve suda yaptığım gibi. Su çözücüydü bu yüzden yoksaydım. Çünkü su her yerdedir, ve aynı zamanda katı haldeki maddeleri yoksayın. Katıyı yoksayın. Zaten, bunları ileride denge sabitini hesaplarken muhtemelen kullanacağız. Zaten, bunları ileride denge sabitini hesaplarken muhtemelen kullanacağız. Le Chatelier ilkesini öğreneceğimiz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Le Chatelier ilkesini öğreneceğimiz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Le Chatelier ilkesini öğreneceğimiz bir sonraki videoda görüşmek üzere.