Kimyasal Tepkimeler ve Stokiyometri

Gelişim
Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Eşitlenmesi
Stokiyometri (Orantılar Hesabı)
Sınırlayıcı Maddenin Stokiyometrisi
Moleküler Bileşim
Kimyasal Tepkime Çeşitleri
Ünite testi
10 soru

Kişiselleştirilmiş öğrenme planınızı ortaya çıkarın

Gelişmeye açık alanlarınızı bulmak için bir test çözün. Öğrenmeniz gereken şeylere tam uyacak dersler önereceğiz.
Kimyasal Tepkimeler ve Stokiyometri konularını anlayıp anlamadığınızı 10 sorularla test edin.
Bu ünite hakkında
Şimdi kimyanın kalbini deşmeye başlıyoruz. Moleküllerin nasıl gösterildiklerini ve nasıl reaksiyon gösterdiklerini burada öğreneceğiz. Hatta bunları daha iyi anlamak için, "mol" denen birim ile "kaç tane" molekülün ifade edildiğine de bakacağız.