If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik
Güncel saat:0:00Toplam süre:4:40

Video açıklaması

ben size biraz da iyon dipol etkileşimleri nden bahsetmek istiyorum iyon ve dipoller arasındaki etkileşimler e geçmeden önce iyon ve dipoller arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum sizden şimdi videoyu durdurup bu farkların üzerinden birlikte geçmeden önce Kendi kendinize biraz düşünmenizi istiyorum işe iyonlarla başlayalım net yükü olan atom ya da moleküllere iyon adı verilir Örneğin Klor bir elektron kazanır ve klorür iyonu haline gelir klorüre iyon dememizin sebebi net eksi yüklü olmasıdır benzer şekilde sodyumda bir elektron kaybederek net artı yüke sahip olur ve sodyum iyonu olarak adlandırılır Peki iyonla depolu arasında nasıl bir fark vardır depoların net yükleri yoktur yük Molekülün farklı uçlarında toplanmıştır ve bunun sonucunda da bol Bu bir tarafı kısmi pozitif yüklü ve diğer tarafı da kısmi negatif yüklü olur Ve bu da bir moleküler dipol moment yaratır dip olan ya da moleküler seviyede dipol moment olan bir molekül örneği vermemi İsterseniz size su diyebilir su oldukça Polo bir moleküldür bundan daha önce de defalarca bahsetmiştik son derece elektronegatif bir atom olan oksijeni ki hidrojenle kovalent bağ kurar bu kovalent bağlarda polar Bağlar dır neden diyecek olursanız oksijen o kadar elektro negatiftir ki buradaki elektronları kapar pare lecter onlarda oksijen etrafında daha çok vakit geçirmeye başladıklarında Molekülün bu tarafında kısmi negatif bu tarafında da kısmı pozitif yük oluşur bundan hidrojen bağlarında da bahsetmiştik hatırlıyorsunuz değil mi su moleküllerinden birinin kısmi negatif yüklü tarafı bu ve diğer Su molekülünün artı yüklü tarafına çekilir moleküller arası kuvvetler den olan hidrojen Bağları Bu yüzden dipol dipol etkileşimleri nin özel bir çeşididir hidrojen bağ kurabilecek atomların kuvvette dipol moment yeri vardır Neden diyecek olursanız Hidrojen bağı hidrojenin bir oksijen azot ya da Flora toma gibi son derece elektronegatif atomlarla bağ kurmasıdır iyon ve depolar arasındaki farkları öğrendiğimize göre bir de aralarında ne gibi etkileşimler olabileceğinden bahsedelim Tahmin ettiğiniz üzere Chrome Kuvvetleri Burada iş başında olacaklar bir dip oyun kısmı negatif tarafıyla artı yüklü bir iyon arasında bir çekim oluşacak ekrandaki su moleküllerini daha önceden konumlandırılmıştır kısmi negatif yüklü tarafları gördüğünüz gibi artı yüklü sodyum iyonu na bakıyorlar ve bu çizdiklerimde iyon dipol etkileşimleri oluyor benzer bu ve bir klorür an yoluyla dipoller in artı yüklü taraflar arasında da bir çekim meydana gelir Böyle bir durumda su molekülleri bu şekilde konumlanır lar suyun kısmi pozitif yüklü yani hidrojenli tarafları klorüre bakar sodyum klorürün yada Diğer adıyla sofra tuzunun sudan bu kadar iyi çözülmesinin sebebi de budur iyonlar ayrışır ve polar oldukları için moleküler depoları olan su moleküllerine doğru çekilirler iyon-dipol kuvvetlerinin büyüklüğünü neyin belirlediğini merak ediyorsanız videoyu durdurun ve biraz düşünün Size yine Klon Kuvvetleri diyeceğim Başka bir değişle yüklerin büyüklükleri önem taşır iyonların yüklere ne kadar büyükse iyon dipol etkileşimleri de o kadar büyük olur Örneğin artı bir yüklü sodyum yerine artı iki yüklü bir kalsiyum iyonu muz olsaydı su moleküllerinin kısmi negatif yüklü tarafları bu kas En sonuna göre daha kuvvetli bir şekilde çekilirler Bu da iyon-dipol etkileşimlerinin daha büyük olması anlamına gelir benzer olarak dipol moment t'nin büyük olması da iyon dipol etkileşimleri ne arttırır ya da dipol momenti zayıf olan bir molekül düşünün bunun oluşturacağı iyon dipol etkileşimleri çok büyük olamaz Klon kuvvetlerinin yükler arasındaki mesafe ile ters orantılı olduklarını da hatırlıyorsunuz değil mi o halde moleküller ve iyonlar birbirine ne kadar yakınsa iyon-dipol etkileşimlerinin de o kadar büyük olacaklarını söyleyebiliriz Bu bir nevi şu ana kadar bahsettiğimiz tüm moleküller arası kuvvetler için de geçerlidir neden diyecek olursanız belirli bir bakış açısından hepsinin Klon Kuvvetleri olduğunu söyleyebiliriz de onda o