Termodinamik

Dersler
İç Enerji
Entalpi
Entropi
Gibbs Serbest Enerjisi
Bu ünite hakkında
Termodinamik, ısı ("termo") ve iş ("dinamik") arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Kimyasal ve fiziksel değişimler esnasında gerçekleşen enerji transferini ve ne tür değişimler yaşandığı konusunda nasıl tahmin yürütebileceğimizi bu bölümde öğreneceğiz. Bu bölümde ele alacağımız kavramlardan bazıları: termodinamik yasaları, iç enerji, ısı, iş, basınç-hacim (PV) grafikleri, entalpi, Hess kanunu, entropi ve Gibbs serbest enerjisi.