If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Örnek: Gibbs Serbest Enerjisi

Gibbs serbest enerjisindeki değişimi hesaplayarak tepkimenin spontan (kendiliğinden) olup olmadığını belirleyelim. Ayrıca, standart entropi tablosunu kullanarak entropideki değişimi hesaplayacağız. Orijinal video Sal Khan tarafından hazırlanmıştır.

Video açıklaması

Evet karşımızda bir tepkime var bir mormet anda iki bol oksijen tepkimeye giriyor ve bir mor karbondioksit ve 2 mol su oluşuyor Peki bu tepkime istemli mi Bu videoda işte bunun cevabını arıyoruz son videodan öğrendiğimize göre bu soruyu yanıtlamak için gidip serbest enerjisinden yada gidip serbest enerjisindeki değişimler yararlanmalıyız girip serbest enerjisindeki değişim eşittir tepkimenin entalpi değişimi eksi tepkimenin gerçekleştiği sıcaklık çarpı entropide ki değişim Bunun değeri sıfırdan küçükse tepkime istemli demektir soruyu çöze bilmeniz için biraz ipucu verdim Bu tepkime için en tabi değişimini hesapladım ve Buraya yazdım bunun nasıl hesaplandığını biliyor olmalısınız Çünkü birkaç video önce öğrenmiştik ilk önce ürünlerin oluşma Is oldu Daha sonra suyun oluşum ısısına 2 ile Çarpın Çünkü iki molis oluştu bütün ürünlerin oluşum ısısını toplayın ve bu toplamdan tepkimeye girenlerin oluşum ısıları toplamını çıkarın oksijenin oluşum ısısı sıfırdır yukarıda bahsettiğim işlemleri yaptığımızda entalpi değişimi eksi 890 virgül 3 kilojul olur sonuç negatif çıktı o zaman bu bir ekzotermik tepkime dir Yani bu taraftaki enerji miktarı bu taraftaki enerji miktarından daha azdır Bu yüzden dışarıya bir miktar enerji verilmiş olması lazım bu tarafa enerji ekleyelim dışarıya bir miktar enerji verilecek Evet ekzotermik olmasının nedeni budur zaten Ama bizim sorumuz tepkime istemli mi değil mi Bunu bulabilmek için Delta Ese bakmamız gerekir her Molekülün standart Mola Range ofisine bakmak deltayı hesaplamak için yardımcı olacak ya Ben video hesaplamadan önce bu değerlere baktım şimdi kalemin rengini değiştiriyorum standart molar en çok iyi göstermek için buraya ufak bir işaret koymamız gerekli Bu arada standart demek tepkime 298 kelvinde gerçekleşmiş demektir 298 kağıdın s25 santigrat derece eşittir ki bu da oda sıcaklığı dır standart sıcaklık olarak düşünmesinin nedeni budur metanın oda sıcaklığında standart entropisi bu sayıyı eşit 186 Jules Bölük Elvin var Yani elimizde bir mor metan varsa en çok pisi 186 cır Bölük Elvin mordur 2 mouse bunu 2 ile çarpma mız gerekir 3 mu s3l çarpmalıyız tepkimenin toplam entropi değişimi ürünlerin standart en popüler inden tepkimeye girenlerin standart en popüleri çıkarılarak bulunur Tıpkı en tatil hesapladığımız gibi ürünlere bakarsak Yok yok sen en çok is200 13,6 Artı Bir de 2 mol suyun entropisi var bir Mouse suyun entropisi 69,9 ama biz 70 alalım bunu da iki ile çarparsak 2 mol suyun entropi sini buluruz ürünlerin en çok sesini bulduğumuzda göre şimdi tepkimeye girenlerin entropisi ne bu değerden çıkaralım bir mor meydanın entropisi 186 artı iki çarpı 205 ki bu da oksijenden gelen entropik şöyle bir göz atarsak bu sayıyı buna yakın sayılır Ama buradaki sayı diğerinden epey büyük bu sıvı haldeki suyun entropisi ve gaz haldeki oksijene tepesinden çok daha az gayet mantıklı Çünkü sıvılar gazlar a kıyasla ortamı şeklini çok da almaz gazlar odanın her yerine dağılıp yayına bilirken sıvılar konuldukları kabın dibine doğru inerler doğal olarak gazların en çok pisi sıvılardan daha fazladır t bir göz atınca ürünlerin tepkimeye girenlerden daha az entropiye sahip olduğunu görebilirsiniz yani Delta yss Muhtemelen negatif olacak Hadi hesaplayıp yönelin önce 213 Birgül altı artı 140 var değil mi Bu da 353/1 gül 6'ya eşittir Bu sayıdan da 186 artı iki çarpı 205e çıkarmalıyız ki bu da 596 ediyor buraya eksi 596 yazıyor şimdi hesap makinesinin çıkartayım ve 350 3,6 eksi 596 hesaplayalım cevap -240 2,4 olur Delta SS -240 2,4 Jules Bölük Elvin moldür yani bu kadar en çok i kaybettik buradaki değerler çok bir anlam ifade etmiyor olabilir ama tepkimenin daha düzenli hale geldiğini söyleyebiliriz Evet bu doğru en başta elimizde bir sürü gaz vardı i bu ve oksijen gazı ve bir modelde metan gazı vardı ürünlerde 3 mor fakat oluşan 2 mol su sıvı entropi kaybının nedeni Tam da budur sıvıların girebileceği hal sayısı daha azdır maddenin halleri olarak düşünürsek şimdi tepkime islamimi buna bakalım Delta Game bulacağız önce Delta şey hesaplamış tık dışa enerji verdiğimiz için eksi 890 olarak bulduk küsüratları atıyor yaklaşık bir diğer bulabiliriz sıcaklığın oda sıcaklığı yani 298 Kabe'nin olduğunu söylemiştik ki bu daha 25 santigrat derece ediyordu çarpı en çok hideki değişim diyoruz entropi Değişimi de negatif olmalı bunu da eksiği 242 kabul edelim Bu arada hemen araya giriyorum Çünkü burası önemli bu kilo cinsinden yazılmış kenbu jul olarak hesaplanmış daha önce yazdığımız her şeyi kilo cinsinden bulup yazalım 101 Gül 242 kilojul Bölük Elvin moldür girip serbest enerjisine bakacak olursak eksi 890 kilojul eksi 298 cır çarpı yine ekseri bir değer yani artı olacak bu da mantıklı Çünkü entropi kısmı gibi serbest enerjisini daha pozitif yapar bildiğiniz gibi bunu sıfırın altında istiyoruz yani Burası istemli e karşı gelecek ama bakalım entalpiye ne yapacak hatırlarsanız tepkime ekzotermik olduğu için entalpiyi negatifti ve kesili bir sayıyla bunu çarparsak bundan daha düşük bir değer elde ederiz Hadi hesaplayalım hemen şu değerlere giriyor Evet bu entropide işimiz bunu 298 de çarpalım yani sıcaklıkla sonuç -72 çıktı eksi çarpı eksi olduğundan artı olacağını daha önce belirtmiştim sonuç Artı 70 2,2 geldi bu standart sıcaklıkta ve en çok iyi kısmı Bir de en Fatih Terim'i vardı en takipçilerimi negatif ve pozitif Derine kıyasla yani sıcaklık çarpı en çok Pide ki de işine kıyasla ağır basıyor Evet bu Terim Galip gelecek her ne kadar en çok iyi kaybetsek de tepkime dışarıya o kadar fazla enerji veriyor ki istemli oluyor sıfırdan küçük olduğu için istemli gördüğünüz gibi gibi serbest enerjisi problemleri pek de zor değil sadece diğerleri düzgün bulmanız gerekiyor bu değerler kimi zaman verilir verilmese bile gel taşın nasıl hesaplanacağı biliyorsunuz yapacağınız şeyi ürünlerin oluşum ısısından tepkimeye girenlerin oluşum ısısını çıkarmak Tabi bunu yaparken bileşenlerin katsayılarını unutmamak gerekiyor entropi değişimi saplamak için de aynı yolu izlemelisiniz Öncelikle bileşenlerin standart Muğla'nın en çöplerini bilmeniz gerekir daha sonra kat sayıları dikkate alarak ürünlerini standart Nurlar entropi sinden Sen kime girenlerin standart marlar en çok hepsini çıkarmalısınız Böylece gidip serbest enerjisine bulursunuz bu örnekte girip serbest enerjisi negatif çıktı şimdi farzedelim ki tepkimeye çok yüksek bir sıcaklıkta gerçekleşsin mesela güneşin yüzey gibi bir yerde olsun ve sıcaklık 298 yerine mm kağıdın ya da 4000 kendin gibi çok çok fazla olsun Şimdi Sonuç daha farklı olur sıcaklığın 4000 Kelvin olduğunu varsayarsak en çok iyi teriminde ani bir değişim yaşanır burada pozitiflerin daha ağır basar ve belki de çok çok yüksek bir sıcaklıkta tepkime istemli olmaz başka bir şekilde düşünürsek tepkimeyle dışarıya ısı verilmesinin pek önemi yoktur Çünkü dışarısı fazlasıyla ısı ve kinetik enerjiye sahip sıcaklık yeteri kadar yüksekse bu tepkime istemli olmaz çünkü en çok biter mi galip gelir bu videoda size gir serbest enerjisini hesaplamanın zor olmadığını ne demek istedim internetten farklı tepkime örnekleri bulup tepkimenin istemde olup olmadığını bulabilirsiniz görüşmek üzere bu