If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Stokiometri: Zihinden Matematik Örneği

Sorun

KX2COX3(aq)+CaClX2(aq)2KCl(aq)+CaCOX3(s)\ce{K2CO3}(aq) + \ce{CaCl2}(aq) \rightarrow \ce{2KCl}(aq) + \ce{CaCO3}(s)
Bir öğrenciden, konsantrasyonu (derişim) bilinmeyen bir KX2COX3(aq)\ce{K2CO3}(aq) çözeltisinin molaritesini belirlemesi isteniyor. Öğrenci, çözeltinin 100, start text, m, L, end text'sini aşırı miktarda CaClX2(aq)\ce{CaCl2}(aq) ile karıştırıp, CaCOX3(s)\ce{CaCO3}(s)'ün çökelmesini sağlıyor. Öğrenci daha sonra, çökeltiyi filtre edip kurutuyor ve elde ettiği verileri aşağıdaki tabloya giriyor. (CaCOX3(s)\ce{CaCO3}(s)'ün mol kütlesi 100, start text, g, slash, m, o, l, end text'dür.)
Filtre kağıdının kütlesi0, comma, 70, space, g
Filtre kağıdının kütlesi + CaCOX3(s)\ce{CaCO3}(s) çökeltisi1, comma, 95, space, g
KX2COX3(aq)\ce{K2CO3}(aq) çözeltisinin molaritesi nedir?
1 cevap seçin:
1 cevap seçin:
Takıldınız mı?
Takıldınız mı?