If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Sistolik Üfürüm, Diyastolik Üfürüm ve Diğer Kalp Sesleri (1. Bölüm)

Orijinal video Joshua Cohen tarafından hazırlanmıştır.

Video açıklaması

Evet hemen kulaklıklarını takın arkadaşlar Çünkü üfürümleri tüm ayrıntısıyla duymanızı istiyorum başlıyoruz o [Müzik] mi Evet Size en sık karşılaşılan 5 üfürümü ve diğer kalp seslerini dinlettim Kafanız karıştıysa bile Merak etmeyin bu son derece normal hepsini Üzerinden tek tek geçeceğiz ve videonun sonunda hepsini en ince ayrıntısına kadar anlamış olacaksınız kısa bir tekrar olması için s1b S2 buraya not ediyorum hatta bu bir döngü olduğundan buraya bir s bir daha yazıyorum s1w S2 Arasında sist olse 2 vs bir arasında diyastol vardır s1w s2'nin kapaklarının kapanması ile ortaya çıktığını da hatırlıyorsunuz değil mi S1 için mitral ve triküspit in vs-2 içinde Aort kapağının ve pulmoner kapağın kapanması söz konusudur bunları kısaltmalardan not ediyorum Ay pardon söyleyemedim kısaltmalarda not ediyorum arkadaşlar sevgi ve S2 arasında görülen ürünlere siz bu durum adı verilir Bunlar Aort stenozu ya da pulmoner arter stenozu veya mitrale ya da triküspit regürjitasyonu sonucu ortaya çıkar tam olarak üfürme yol açmasa da mitrale regürjitasyonu eşlik eden durumlarda ve durumlardan biri de mitral kapak prolapsusu dur bugün sol taraftaki kapak durumlarından yani Aort stenozu ve mitral regürjitasyon dan Ayrıca bir de mitral kapak prolapsusu bundan bahsedeceğiz S2 vs bir arasında görülen ürünlere de diyastolik üfürümler adı verilir demiştik bunlarda Aort ya da pulmoner regürjitasyon ile mitral stenoz ya da triküspit en uzundan dolayı ortaya çıkar Bu arada bu isimleri ve ürünlerin ne zaman gerçekleşeceğini tamamen sistol ve diyastol sırasında hangi kapağın açılması ve kapanması gerektiğinden yola çıkarak söylüyor Burada da bu Aort regürjitasyonu ve mitral stenoz an bahsedeceğiz bunların da sol tarafta bulunan kapaklar olduğunu fark ettiniz değil mi sol tarafa odaklanmanın sebebi de sol taraftaki kapak problemlerinin sağda bulunan kapak problemlerine göre genelde daha yaygın olmasıdır sistolik ve diyastolik üfürüm Sınıflandırmasını yaptığımıza göre üfürümlerin en sesli olarak nerede duyulduğuna ve şekillerine geçebiliriz videonun başında da söylediğim gibi bunu filmlerden sıra ile bahsederek yapacağız üfürümün nerede olduğu çok önemli olduğu için steteskopu muzla dinlediğimiz 4 noktaya odaklanmak istiyorum Evet yerim ki biz doktoruz ve bu kalbi dinliyoruz Bu noktalardan biri burasıdır içinde boyum ki daha net görürsün Evet bu kaburgalar arasındaki ikinci boşluktur ikinci interkostal Aralık olarak adlandırılır bu ise Aort alanıdır bundan da sağ üst sternal sınırı olarak bahsedildiğinde ve diğer tarafta yine kaburgalar arası ikinci boşlukta pulmoner alan vardır Bundan da bazen sol üst sternal sınır olarak bahsedilir dördüncü interkostal Aralık'ta ise triküspit alan bulunur V interkostal Aralık'ta ise ki bundan da midklaviküler hat olarak bahsedildiğini duyabilirsiniz Çünkü köprücük kemiğinin tam ortasından aşağıya doğru inen bir doğru ya da düzlem düşünürsek bu doğru ya da düzlem V interkostal aralıkla tam bu noktada kesişir Bu da mitral Alanya'da Apex olarak adlandırılır bu noktaları dinlememizi sebebi kanın kapaklardan geçerken izlediği yolu takip etmek istememiştir bunu da söyledikten sonra isterseniz Aort dağ darlığından yani stenozun dan bahsedelim size bu üfürümün s birden S2 kapak ve kalbin kasılması söz konusu olduğunda nasıl ilerlediğini göstereceğim sev Ne açalım mı şey bir de mitral kapak kapanıyordu Öyle değil mi Bunu kapalı olarak çiziyorum Evet mitral kapağın kapanması bizimse biri duymamıza sebep olan şey bu kapak kapandığında kalpte kasılmaya başlar ve kasılma Aort kapağının da kapalı olması sırasında gerçekleştiğinden bunun da kapalı olduğunu şöyle gösterelim Aort stenozu üfürümün s1l başlamasının sebebi de budur burada çok kısa bir süre vardır süre derken biri Saniyeler den bahsediyorum mitral kapağın kapanmasıyla Aort kapağının açılması arasındaki bu çok ama çok kısa sürede bu arada üfürüme sebep olan şeyin kanın ağır kapağından türbülanslı bir şekilde geçmesi olduğunu da aklınızdan çıkarmayın Evet kalp kasılmaya başlayıp da bu kapağın açılması için gerekli basıncı sağladığında kapağın yaprakları yukarıya doğru hızlanır lar ve kapak en sonunda açıldığındaki Darlık yüzünden kapağında tam Bu açılmadığını da açılmadığını da unutmamalıyız buradan Öncelikle kanın dışarı atılması sesini duyarız yani enjeksiyon sesini ya da kliniği duyarız buna sebep olan da kapak yapraklarını hızlı bir şekilde yukarıya hareket etmesi ve sonra da çok hızlı bir şekilde durarak kapağın açılması olduğunun altını bir kere daha çizim kapak ilk kez açıldığında içerisinden bir miktar kan geçer kalp kasılmaya devam ettikçe de Çizdiğim okların bu anlama geldiğini düşünün daha fazla kana bu şekilde dışarıya doğru gittiğinde buradan geçen kan miktarı da artar bir süre sonra kalp gevşemeye başladığında ise okları sileyim Hakan akışı azalacak Öyle değil mi Bu yüzden de bu üfürümün şekli kalbin kasılması arttığında kan akışını artacağından bu şekilde üfürümde daha kuvvetli olacak karıncıklar gevşemeye başladığında İsa da kuvveti azalacaktır de bundan kreşendo dekreşendo üfürüm ya da Elmas şekilli üfürüm olarak bahsedildiğini duyabilirsiniz Bakın bu şekilde etrafını çizersek bunun bir elmasa benzediğini söyleyebiliriz değil mi Aort stenozu sistolik ejeksiyon üfürümü ne sebep olur kan auttan atılmaktadır çoğu zaman buna bir enjeksiyon sesi eşlik eder ve en kuvvetli ya da sesli olarak da Aort alanında duyulur son olarak bu üfürümün boyun tarafında ya da karotis nereyi ayrılabileceğini de eklemek istiyorum Neden diyecek olursanız üfürümün auta gerçekleştiğini unutmayın avutan ilk ayrılan Yollarında karotis arter ler olduğunu biliyoruz bu üfürümün boyundaki karate sert arterlerden değiştirilmesini sebebi İşte budur çok kısa bir şey daha ekleyin ki bu diğer ürünler için de geçerli bulunan ersten uzun bunun ağır stenozun kalbin diğer Yani sağ tarafında gerçekleşen i olduğunu da di mi Evet bu monarsiden uzun sebep olduğu üfürümde hemen hemen bunun aynısıdır bu da kreşendo dekreşendo sürümdür enjeksiyon sesi de görülebilir ama boyuna ya da polislere yansımaz Ayrıca Aort alanında değil de pulmoner alanda duyulur sırada mitral regürjitasyon var hala sistolik üfürümlerin üzerinden geçtiğimiz hatırlatayım mitral regürjitasyon en yüksek olarak nitril alan yani apekste duyulur bu üfürüm den holosystolic ya da pansistolik üfürüm olarak da bahsedilir Bunun anlamı üfürümün sistolü tamamı boyunca duyulması dır s birden başlayalım normal bir kalpte sevgi de sebep olan mitral kapağın kapanması olduğunu biliyoruz Evren sebebi bu kapağın kapanmasına sebep olan şey ise karıncıkta ki basıncın büyük P ile göstereyim kulaklıktaki basınçtan büyük olmasıdır bu su basıncı da küçük p harfi ile göstereyim ki daha küçük olduğu anlaşılsın Evet Normalde bu kapak kapanır vs bir gerçekleşir Buna ek olarak Aort kapağı da kapalı ama mitrale regürjitasyon dan bahsettiğimiz için tam olarak kapanmaya cağını biliyoruz Öyle değil mi sol karıncıkta basınç artarken Aort kapağı da hala kapalıyken kan bu kapaktan geçer Buda üfürümün tam S1 olurken gerçekleşmesine yol açar Bu kapak kapanmaya çalışırken tam olarak kapanmadığı için ve sol karıncıkta ki basınç sol kulakçıkta ki basınçtan büyük olduğu için üfürümde s1l aynı anda oluşur Kalp kanı dışarıya atmaya başladığı anda Aort kapağı açılır ve kan bu yönde ilerler ama karıncıkta ki basınç kulakçıkta ki basınçtan büyük olduğu ve büyük kaldığı için kan buradaki RG şu an kapaktan da geçer kalp daha çok kasıldığında yani bu basınçlı Ada arttığında ki basınç gerçekten de artar kronik mitral regürjitasyon da kulakçık büyür yani dilate olur Bunun gerçekleşmesinin sebebi kalbin ortaya çıkan etkileri ortadan kaldırmaya çalışmasıdır Evet bu sayede kulakçık geri tepen kanı daha küçük bir basınçla karşılayabilir başka bir de işte düşük basınçta daha fazla kan kabul edilir E bu şekilde kulakçıkta ki basınçta çok yükselmez arkadaşlar yine de basıncı yüksek olan sol karıncık Lucky bunun vücudun ağır işçisi olduğunu ekleyeyim sol karıncıklar basıncı düşük sistem olan akciğerlerden kana lan ve bu yüzden de basıncı çok düşük olan sol kulakçık arasındaki basınç farkı çok fazla olduğundan Buraya gelen kan kulağımıza şiddeti çok da değişmeyen bir ses olarak gelir bu ikinci kalp sesi ne yani Aort kapağının kapanmasına kadar de de bundan birkaç milisaniye Sonra mitral kapak yeniden açılacak ve yeni bir diğer diyastolik döngü başlayacaktır arkadaşlar buna hollow ya da pansistolik üfürüm ün yanında şiddeti değişmediği için düz üfürüm adı da verilir bu üfürümde axile yayılır bu kapağın buralarda bir yerlerde olduğu düşünülürse Kan akışı diğer yöne giderse resimdeki adamın koltuk altına doğru bitireceğini görüyorsunuz değil mi sağ taraftaki kapakla ilgili olan üfürüm yani triküspit regürjitasyonu da yine o holosystolic ve düz bir üründür Ama bu triküspit alanda duyulur ve bu kapak farklı bir yerde olduğundan axile yayılma söz konusu olmaz o