If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Sistolik Üfürüm, Diyastolik Üfürüm ve Diğer Kalp Sesleri (2. Bölüm)

Orijinal video Joshua Cohen tarafından hazırlanmıştır.

Video açıklaması

bu sistolik üfürüm ler için Son olarak size bir de mitral kapak prolapsusu şundan bahsetmek istiyorum burada kapak sol kulakçığa doğru sarkar ve bu da bir ses çıkmasına sebep olur Bu sese tıpta Click denir bu ses ağır stenozunda bahsettiğimiz ejeksiyon kliği ne çok benzer ama kanın kapaktan dışarı atılması yani enjeksiyonu sonucu ortaya çıkan bir ses değildir buraya ejeksiyon kliği olmadığını not ediyorum Buna ek olarak sistolü başında da ortaya çıkmaz sistemin ortasında ya da sistemin sonuna doğru ortaya çıkan bir sestir burada gösteriyorum sebebi ne Gelecek olursak sol karıncık asılmaya başladığında ki bunun mitral kapağın kapanmasına sebep olup s biri oluşturduğunu biliyoruz kapak normal şekilde kapandığında Sabri duyarız sonra basınç artmaya başlar kapak sol o doğru gizlenir ve birdenbire bağlı olduğu tendonlar aracılığıyla duruncaya bu tendon ya da yaprakçık birden bire gerilir ve biz de üfürümü duyarız bunun mitrale regürjitasyon da da görebileceğimiz bir durum olduğunu eklemek istiyorum Neden diyecek olursanız kapak bu şekilde kulakçığa doğrusu akıyorsa Muhtemelen kapanmasıyla ilgili bir sorun vardır ve eğer olması gerektiği gibi kapanmıyorsa da buraya bir miktar Kan akışı olabilir durum bu ise Az önce bahsettiğim sesi mitral regürjitasyon üfürümü takip eder ve buna benzeyen bir görüntü elde ederiz bu noktada size ek bir bilgi vermek istiyorum bazı ders kitaplarının bu üfürümü düz bir üfürüm olarak anlattıklarını gördüm bazıları ise kreşendo üfürüm olduğunu söylüyorlar Bu videoda sesten sonra gelen üfürümün şekliyle çok fazla ilgilenmeyeceksin Çünkü Önemli olan sesin kendisi Peki neden çünkü o çölün ortasındaki ses yani midsistolik mitral kapak prolapsusu teşhisinde en önemli noktalardan biri bu üfürüm Ümit sistolik kliniği takip eden geç sistolik üfürüm olarak da tanımlayabiliriz mitral regürjitasyon un en iyi şekilde Apex ya da mitral alanda duyulduğunu da ekleyin sistolik üfürümleri bitirdiğimizde göre sıra diyastolik üfürümler e geldi Diğer sonra küfürlerden bahsederken yeşil kullanacağım bahsetmek istediğim ilk diyastolik üfürüm a Word ve gürci tasyonu burada Aort kapağı kapalı olması gerekirken kan Aort kapağından geri gelir bir şimdi Aort ve gürci tasyonu da aklımıza ilk olarak gelen şey söz konusu değil yani burada Aort dediğimiz için sesin en iyi Aort alanından duyulacağını düşünebilirsiniz ama kan bu yönden geri geldiği için sesi duyabilir her yer burasıdır bu bundan önceki videonun başında bahsettiğim noktalardan biri değil Ancak bunu sol ister nal sınır ya da göğüs kemiğinin sol tarafı olarak tanımlayabilirim az önce de söylediğim gibi kan diğer yönde hareket ettiği için Aort alanı yerine burayı dinlememiz gerekir diyastolik üfürümler S2 ile S1 arasında oluyorlardı isterseniz S2 den de biraz bahsedelim Sevgi sebep olan şey Aort kapağını kapanması dır bundan hemen sonra da mitral kapak açılır Bu esnada kalp diyastolde dir yani kanla doluyor dur out regürjitasyonu yani Aort kapağını kapanmasıyla ilgili sorun yüzünden bu kapak kapanmaya çalışırken ki basınç burada daha yüksektir burada daha düşüktür işte Tam da s2de iken kan buradan gelir ama kan aynı zamanda kulakçıklardan karıncıklara dolmaktadır ve bu yüzden de burada küçük P ile ve basınçta artmaya başlar başlangıçta bu basınç halen düşükken Kanoute yoluyla geri gelir ve bu yüzden de üfürüm başlangıçta çok şiddetlidir karıncıkta ki basınç artmaya başlayınca üfürümü şiddeti de Azalır evet a Word regürjitasyonu da karşımıza çıkacak şekil budur ve bu üfürüm erken diyastolik üfürüm olarak da adlandırılır yani diğer sorun başında gerçekleşir ve şekli dekreşendo dur sağ taraftaki benzer durumdan yani pulmoner regürjitasyon dan bahsedecek olursak bu da yine diyastolü başında ortaya çıkan ve şekil olarak da dekreşendo durur pulmoner regürjitasyon sternumun sol üst kısmında duyulur bu ise az önce de söylediğim gibi sternumun hemen sol tarafından bahsetmek istediğim son üfürüm mitral stenoz kaynaklı üfürüm burada mitral kapağın açılması ile ilgili bir sorun vardır ve mitral kapak diyastol esnasında açık olduğundan Bu da bir diyastolik ve yine şeye 2'den başlayacağız Aort kapağı kapanır bundan milli Saniyeler Sonra mitral kapak açılır ve karıncıklar bu sayede diyastol sırasında kanla dolarlar ancak mitral kapak açılması gerektiği gibi açılmayıp da kana geçecek daha dar bir alan bırakırsa diğer Solan başında sol kulakçıktan sol karınca doğru Kan akışı olması gerekir ve bu akış çok hızlı bir akıştır evet hızlı dolar diyelim başka bir değişle karıncıklar diye sorun başında sonuna oranla daha çok kan dolarlar Bunun sebebi ise karıncıkta kulakçık arasındaki basınç farkının diyastolü başında fazlayken diyastolik sonuna doğru iyice azalmasıdır mitral kapak tam olarak açılmadığında üfürümün de en şiddetli olarak duyulduğu kısım diyastolü başındadır ancak bundan önce kulağımıza gelecek bir başka ses daha var size ondan da bahsetmek istiyorum bu avurt kapağı kapandıktan hemen sonra mitral kapak açılacak demiştik mitral kapak stenoz durumunda dar olduğundan yapraklar bir miktar açılırlar ve bu şekilde kalırlar bu sistolik üfürüm lerde duyduğumuz enjeksiyon Sesini çok benzeyen bir sestir Ama diyastolde buna açılma sesi adı verilir Biraz önce de söylediğim gibi diğer Solan başındaki hızlı dolma esnasında yaprakçık ların birden bire açılması ile duyulur S2 den biri Saniyeler sonra bir açılma sesi yani As bundan sonra da basınç farkı hızlı dolma esnasında çok yüksek olduğu için üfürümün en şiddetli kısmıdır üfürme şiddeti basın çeşitlenme başlayınca azalmaya başlar diyastolik sonunda kulakçık kalan kanı sol karınca atmak için kasıldığında da kasılmalarını boklarla göstereyim Evet bu kasılma esnasında o küfür mü şiddeti biraz daha artar Bu yüzden de buna presistolik şiddetlenme adı verilir yani sistolde önceki şiddetlenme bu üfürüm mitral alanda ya da apekste duyulur ek olarak bu üfürme açılma sesini takip eden middiyastolik üfürüm dendiğinde duyabilirsiniz bu üfürüm gürültüye benzetilir sebebi de şeklindeki ya da şiddetindeki bu değişimdir bu şekilde azalırken birden bire yeniden artmaya başlıyor tekrar edelim açılma sesi ve middiyastolik üfür üfür yine sağ tarafta bulunan kapakla ilgili sorunlar yani triküspit stenozuna değinecek olursak bu da aynı üfürme yol açacaktır ama triküspit alanda duyulacaktır size bir de doktorların kalp dinlerken duyduğu diğer seslerden bahsetmek istiyorum farkında mısınız bilmiyorum ama bu seslerin ikisinden zaten bahsettim Bunlardan ilki ki değil ki bunu da ejeksiyon kliği ve enjeksiyon olmayan ilk olarak gördük enjeksiyon sesini ağır stenozunda enjeksiyonla alakalı olmayan sesi desist ol ilerleyen saniyelerinde mitral kapak prolapsusu na bağlı olarak duyuyorduk bahsettiğimiz diğer ses ise açılma sesiydi ve bu da mitral stenoz da duyuluyordu Bu videoda yer vereceğim diğer sesler S3 ve S4 olarak adlandırılıyor lar S1 burada S2 ise burada olduğuna göre S3 ve S4 ise bunları takip eden sesler olmalı Öyle değil mi mi şunu da ekleyeyim bunların duyulması hiç de iyi bir şey değildir S3 ve S4 ün üfürüm olmadığını bilmelisiniz Bunlar sadece farklı seslerdir kulağa S1 ya da S2 gibi gelirler ama farklı yerlerde duyulur lar Bu sesler en iyi ya da en şiddetli olarak Mitra lan Yani apekste eğer hasta yatar pozisyonda ise sol lateral dekübit poz da duyulur arkadaşlar Bu hastanın sol tarafına yapması ve doktorunda stetoskop u ile mitral alanı dinlemesi anlamına gelir bu pozisyon kalbi steteskopla yaklaştıran bir pozisyondur sola yaptığınızda kalbiniz bir miktar kayar ve göğüs kafesine yaklaşır peki es3 ves-4 sebep olan şey nedir es3 hacim yüklenmesine bağlı bir durumdur Bu ses diyastolü erken zamanlarında yaklaşık olarak Burada bir yerde duyulduğunda Bu arada bunun Az önce bahsettiğim hızla dolma evresi olduğunu da aklınızda bulundurun Lütfen bu hızlı evrede Eğer çok fazla hacim yani çok fazla kan varsa karıncık çok çabuk da olacaktır Bu yüzden de buradaki tendonlar çok hızlı bir şekilde gelirler ve biz de s3'ü duyarız bir kere daha tekrar etmemi isterseniz diyastolü hızla dolma evresinde karıncık çok hızlı bir şekilde dolduğunda tendonlar gerilir ve S3 duyulur çocuk ve gençlerde s3'ün duyulması genelde normaldir ve kalbin şu acım kabul ederek geniş diyebileceğiniz gösterir ama orta yaşlı yada yaşlı bir insanda S3 duymadan hiç dediğim şey olmadığını söylemem gerek bu kalp rahatsızlıklarıyla mesela konjestif kalp yetmezliği ile alakalıdır Kalbe çok fazla kan gelir ve S3 duyulur S3 sebep olabilecek daha birçok rahatsızlık vardır Ancak bunun fazla hacimli alakalı olduğunu bilmeniz Şimdilik yeterli S4 ise bir basınç yüklenmesi problemidir kalp yüksek basınçta kasılmaya çalışırsa Örneğin burada olması gerekenden daha yüksek bir basınç olduğunu düşünelim söz konusu olan şey Yüksek tansiyon olabilir kalp bu yüksek basınç altında kasılmaya çalıştığında zaman içinde büyüyecektir Bundan konsantrik hipertrofik olarak bahsedilir ve kalp kası içeriye doğru büyür bunun sonucu olarak da karıncıklar sertleşir ve diğer Solan sonunda kalan kanı karınca atmak için Kasılan kulakçıklar bu defa s ve hiçbir karınca doğru katıldıkları içinde s4'ü duyarız bu ses diyastolik hemen sonunda bir sonraki sistolde önce duyulur s4de mitral alanda Özellikle de sol lateral dekübit pozisyonunda duyulur bu iki seste diyastolde ancak diyastolü farklı alanlarında dururlar Bu arada sevinçten Ben tipler gallop olarak da bahsedilir hatırlayacak olursanız çok büyük bir hacimde gelen kan buradaki tendonların gerilmesine yol açıyordu S4 ten ise atriyal galiba olarak bahsedildiğinde duyabilirsiniz çünkü kulakçığın yani atriumun sertleşmiş Bir karınca kan atmaya çalışması söz konusudur S4 her zaman patolojik bir bulgudur brüt üfürüm ve diğer kalp seslerinin neler olduğunu artık bildiğimize göre bir önceki videonun başındaki ses kayıtlarını bir kere daha dinlemek ister misiniz dinlemeye başlayın ve ne olduğunu tahmin etmeye çalışın hangisinin hangisi olduğu bu seslerin sonunda tek tek göreceksiniz Arkadaşlar bu da [Müzik] [Müzik] abone ol