If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Kontraktilite, Ea (Arteriyel Elastans) ve Ön-Yükün Basınç-Hacim Kutuları Üzerindeki Etkileri

Kontraktilite, arteriyel elastans ve ön yükün basınç-hacim kutuları üzerindeki etkisini öğrenmek ister misiniz? Rishi, Khan Academy'de çalışan, bulaşıcı çocuk hastalıkları üzerine uzmanlaşmış bir doktordur. Orijinal video Rishi Desai tarafından hazırlanmıştır.

Video açıklaması

daha önceki videolarda basınç hacim döngülerini detaylıca işledik Arkadaşlar bu videoda sizlere basınç Hacim döngüleri ve özellikle basınç hacim kutularını kullanarak kalbimizde neler olup bittiğini göstermek istiyorum burada üç farklı diyagram görüyoruz Bu üç diyagramdan birini değiştirdiğimizde basınç hacim kutularının şeklinin nasıl değişeceğini inceleyeceğiz değiştirebileceğimiz ilk faktör kontra aktivite yani kasılma yeteneği İkincisi ise bazen EA olarak da kısaltılan arteryel elastance basınç hacim kutusunu değiştirmek için kullanabileceğimiz üçüncü faktör ise önyük bu üç unsuru kullanarak basınç hacim kutusunun görünümünü değiştirmemiz mümkün Bu videoda da size da tam olarak nasıl olacağını göstermek istiyorum İlk olarak kontra aktiviteye bakalım ve kontra aktivitenin basınç hacim kutusunun nasıl değiştirebileceğini inceleyelim başlarken bu kavramların içselleştirme bileceğim izi size göstermek istiyorum buraya beton bir tuğla çizerek başlayalım Bu beton tuğla ya bakarak sistos sonu basınç hacim ilişkisini gösteren doğrunun aşağı kısımdaki hacim açısından sabit olduğunu daha rahat hatırlayabiliriz Bunun sebebini açıklayayım bildiğiniz gibi Sol karıncıkta basınç oluşması için gereken belli bir minimum hacim miktar var bu değişmeyen bir durum Dolayısıyla bunun sabit olduğunu söyleyebiliriz Şimdi de ikinci doğru ya Bakalım bunu şöyle çizebiliriz Bu arterial elastans doğrusu bunu daha kolay aklınızda tutmanız için bu doğruyu refere şu ana kadar indiriyorum bu kısmı Bir tekerlek olarak düşünebiliriz Buraya küçük bir tekerlek çizelim buraya tekerlek çizmenin sebebi ise bunu istersek oynatabileceği mizi göstermek Ancak bu diyagramda tekerleği oynatma mıza gerek yok tekerleği oynatmıyoruz sadece kontra aktiviteyi değiştirmemiz gerekiyor Bunun içinde kontra aktivitede görülen değişimin tam olarak ne olduğuna bakalım bu değişim Sarı ile gösterilen basınç doğrusunun Eksen üzerinde yerinin değişmesine yol açar bunu çizerek gösterelim ilk olarak değeri arttırırsak ne olacağına Bakalım aslında buna geçmeden önce basınç hacim döngüsünü çizelim bu iki köşeye alsam yeterli döngü için bu iki köşeyi birbirine bağlayacak bir kutu çizmemiz gerekiyor Bu iki nokta kutumuz un 2 Köy bu oluşturur Bir kutudan çok dikdörtgen gibi göründüğünün farkındayım Ancak bunun çok da bir önemi yok bu dikdörtgenin yüksekliği Aslında System sonu basıncını ifade eder kutunun genişliği ise Atım hacminin ifade eder Dolayısıyla Atım hacminin kutunun ne kadar geniş olduğunu Store basıncının ise kutunun ne kadar uzun olduğunu gösterdiğini söyleyebiliriz Peki kontra aktivite değerini arttırırsak ne olur kontra aktivite değerini arttırmak doğrunun bu yöne doğru kayması anlamına gelir artışı göstermek için buraya bir artı işareti koyalım ilk olarak beton tuğladan başlamamız gerekiyor Çünkü dediğim gibi bu her zaman sabit kalan bir değer yani yeri değişmez doğruyu bu şekilde çizebiliriz yeni doğrumuz bu şekilde görünür kutuyu çizmek için de bu doğrunun hangi noktada Ee yani arterial bu çizgisiyle kesiştiği bulmamız gerekiyor burdaki mavi noktada bu çizgiyle kesişir kutunun diğer köşesi ise tekerlekli aynı noktada kalır tek yapmamız gereken aşağı doğru dikey bir çizgi ve yana doğru yatay bir çizgi çekmek Böylece kutumuz yeniden çizmiş olduk gördüğünüz gibi yeşil kutudan Biraz daha büyük hem genişliği hem de yüksekliği arttı the şu an daha geniş ve daha uzun genişlik arttığına göre Atım hacminin de arttığını söyleyebiliriz Ayrıca sisto sonu basıncının da arttığını görüyoruz Çünkü burası daha uzun yani sadece kontraktilite Eee arttırdığımızda hem Stone basıncı hem de Atım hacminin arttığını gözlemlemiş olduk bunu akılda tutmak oldukça kolay Sadece bu doğrunun bu yöne doğru kaydı hatırlamamız gerekiyor şimdi de kontraktilite 16 rsak ne olacağına bakalım bunun için üçüncü bir doğru çizebiliriz çizgi aşağıya doğru aşağı doğru kaydığı için kontra aktivitede bir azalma olduğunu buradan anlayabiliriz Şimdi de kırmızı ve mor doğruların kesiştiği Yeni bir nokta bulalım öncesinde olduğu gibi tekerleğe kadar uzanacak şekilde kutuyu çizebiliriz gördüğünüz gibi kutumuz küldür Dolayısıyla hem Atım işi miktarı yani kutunun kapladığı alan hem de kutunun iki boyutunun azaldığını söyleyebiliriz bunu yazmama gerek yok ama sisto sonu basıncı da azaldı ya da yasam daha iyi olacak Bunun yeşil doğrudan Daha kısa olduğunu görüyoruz Ayrıca Atım içinde de bir azalma söz konusu dediğim gibi hem Atım işi hem de sistem sonu basınca azalmış oldu kontra aktiviteyi değiştirerek bunun gibi değişimler o kız unutmayın burada önemli olan nokta sarı basınç doğrusunda görülen değişim Dolayısıyla kontra aktiviteyi arttırdığımız veya azalttığımızda kutunun büyüklüğünde de bir artış veya azalma görüleceğini belirtmemiz mümkün Şimdi de arterial aslansa bakalım İlk örnek Bence oldukça basitti anladığınızı düşünüyorum o yüzden ikinci örneğe geçebiliriz diyagramı aynı şekilde çizebiliriz burada beton bir tuğla var ve bu tuğladan bir doğru çıkıyor doğrunun Bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz ilk örneği oldukça benzer şekilde çizmeye Çalışıyorum ancak tam anlamıyla aynı olmasına da gerek yok Bir tanede mor arterial elastans doğrusu çizelim bu doğrunun sonunda da küçük bir tekerlek var bu örnekte de tekerleği hareket ettirmemiz e gerek yok Sadece istediğimiz zaman bu tekerleği hareket ettire bileceğimiz vurgulamak istiyor bu Ancak dediğim gibi bu örnekte yeri aynı kalacak Bunun yerine bu örnekte arterial elastans değerini değiştireceğiz Bu da diğer örnekte olduğu gibi bir doğrunun yerinin değişmesine neden olur bu örnekte EA doğrusunun yeri değişecek gördüğünüz gibi sarı doğru yerine mor doğrunun yerini değiştireceğiz referans olması açısından kutunun ilk halini çizelim değerleri nasıl değiştiğini gözlemlemek için bu kutu ihtiyacımız var yani değerlerin ilk halini Bilmemiz gerekiyor gördüğünüz gibi bu basınç hacim kutumuz un ilk hali arterial elastans değerini arttırdığımız varsayalım hatırlarsanız kalp atış hızı veya direnci a direnci artırarak bunu yapabiliyordu kat kalp atışı ver direnci artırarak bunu yapabiliyor duk bu diğer arttırdığımızda yeni doğrumuz bu şekilde görülür bunun yeni doğurmuş olduğunu varsayalım tam bu Tutmayın aşağıdaki teker aynı kaldı yeni doğru muzu göstermiş olduk Peki kutuda ne gibi bir değişim görülür mavi ve sarı doğrunun noktada kesiştiğini görüyoruz bundan yola çıkarak bu şekilde kutunun yeni halini çizebiliriz yeni kutunun kapladığı alanı da gösterelim Burası artan kısmı Burası ise azalan kısmı ifade eder gördüğünüz gibi bu tarafta arkadaşlar Atım hacminin bir kısmını kaybettik bunu da aklınızda tutmanızı istiyorum Atım hacmi azalmış olsa da sistos onu basıncının arttığını söyleyebiliriz yani atın hacminin önceki haline göre biraz daha az olduğunu ancak sistos sonu basıncının arttığı belirtmemiz mümkün Bu da ilk örnekten farklı bir durum ilk örnekte kontra aktiviteyi arttırdığımız veya azalttığımızda kutunun tamamıyla büyümüş ya da küçülmüştür ancak burada kutudaki bir boyut ya o gün artarken diğer boyutun azaldığını görüyoruz Bu da atın hacmi Şimdi de ertele elaslan değerini azaltırsak yani doğruyu bu yöne doğru alırsak neler olacağını bakalım bu sefer kutuda tam tersi bir durumun görüleceğini söyleyebiliriz bu durumda Atım hacmi artar kutuyu bu şekilde tamamlayalım dediğim gibi buradaki büyük atın hacminden dolayı Atım hacminin tamamını artacağını söyleyebiliriz öncesine göre atın hacmi büyümüş oldu Ancak bu seferde sistos onu basıncı azaldı gördüğünüz gibi ilk yeşil kutu veya mavi kutuda olduğundan daha az Dolayısıyla arterial elastance çizgisini değiştirdiğimizde iki faktör arasında bir değiş tokuş olduğunu söyleyebiliriz basıncın arttığı durumda Atım hacmi azalır Bunun tam tersi de mümkün yani Atım hacmini artırmak için basıncı azaltabiliriz dediğim gibi bu o örnekten farklı bir durum Şimdi de üçüncü örneğe geçelim ve ön yükün basınç hacim kutusunu nasıl değiştirebileceğine bakalım önceki örneklerle aynı şekilde başlamanız mümkün sarı basınç doğrusunun hep sabit olduğunu hatırlamak için buraya beton bir tuğla koyalım doğrunun yeni değişse de hep belli bir noktada kalır yani bu doğrunun yönü değişmez bu diyagramda doğrunun yönünü nasıl değişeceğini göstereceğiz aşağı kısımda küçük bir tekeri olan EA doğrusunda çizelim önyük doğrunun yönünün değişmesine neden olur rengi değiştirsem iyi olacak önlük EA doğrusunun yönünü değişmesine neden olur bu EA doğrusunun yerini değişmesinden farklı bir durum doğrunun yönünü değiştirdiğimizde bunun nasıl olduğunu birazdan göstereceğim doğrunun tamamı yer değiştirir basınç acı kutusunun ilk halini çizmeyi unutmayalım ilk olarak önlük artarsa neler olacağını bak al ama bu durumda doğruları bu yöne doğru kaydırmış oluruz bunu göstermek için buraya bir artı işareti koyalım yeni doğrunun buradan başlayacağını söyleyebiliriz doğrunun eğimini aynı tutarak yeni doğruyu yerleştirmeniz gerekiyor çünkü bu durumda eğim değişmez yeni doğrumuz bu şekilde görünür Bunu farklı bir renkle Çisem Daha iyi evet bu şekilde iki doğru birbirinden ayırt etmekte zorlanabilirsiniz Bunun tam tersini de yapabilirdik yani doğruyu bu yöne doğru da kaydırabilir dik Bu da ön yükün azaldığı anlamına gelir gördüğünüz gibi bu örnekte doğruyu bir yöne doğru kaydırmış olduk doğrunun tamamı kaysada eğim aynı kalır doğrunun yönünü değiştirmek derken aslında bundan bahsediyordum Şimdi de kutunun yeni halini çizelim ön yüzü arttırırsak kutunun büyüyeceğini söyleyebiliriz yani kutunun yeni hali yeşil kutudan daha büyük yeşil kutudan çok çok daha büyük olduğunu görüyoruz sol kız İddaa kazanma olsa da toplamda kutunun kapladığı alanın arttığını belirtmemiz mümkün dediğim gibi mavi kutu Kesinlikle daha büyük bu durumda sadece Atım hacmi değil aynı zamanda Sistem sonra basıncında attığını söyleyebiliriz Yani iki değerde artmış oldu her zaman böyle olacak diye bir kural yok Ancak belli sınırlar içerisinde ön yükle görülen artışın Atım hacmi ve basıncı arttıracağını söylememiz mümkün Bunun tam terside olabilir önlük azalırsa kutunun boyutu da azalır kırmızı kutunun daha küçük olduğunu görüyoruz Bu kutuda düzgünce çizelim bu kutunun kapladığı alanı da göstersem iyi olur gördüğünüz gibi bu kırmızı kutu yeşil kutudan çok daha küçük Yani bu durumda Atım hacminin azaldığını söyleyebiliriz Çünkü kutunun kapladığı alanda azaldı değil mi Ayrıca Cisco çorbası ncı da azalır önlük örneğinin bir bakıma kontra aktivite örneğine benzer olduğunu görüyoruz önlük şu anda kutunun tamamı ile birlikte kutunun 2 boyutu da azalır ön yukarısında ise bunun tam tersi bir durum gerçekleşir Yani hem Atım hacmi hem de sponsor basıncı artar Dolayısıyla kutunun tamamının da büyüyeceğini söyleyebiliriz bunun ikinci örnekte erteleyen elastans Değerini değiştirdiğimiz örnekten çok daha farklı olduğunu görüyoruz o örnekte iki diğer arasında değişti Kuşa benzer bir durum söz konusuydu o örnekteki ilk durumda Atım hacmi artarken diğer durumda Sistem sonra basıncının hakkını görmüştük Bu örneklerde de gördüğümüz gibi burada iki çizgiyi göz önünde bulundurmamız gerekiyor Aslında bu oldukça basit bir konu Arkadaşlar bu çizgilerden Biri sabit kalırken Diğerinin yeri değişiyor bundan yola çıkarak kutu muzu çok rahat bir şekilde çizebilir ve böylece aradaki farklılıkları neler olduğunu görebiliriz a