If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Sinir Hücre Çeşitleri

Sinir sistemindeki hücre çeşitleri. Orijinal video Matt Jensen tarafından hazırlanmıştır. Orijinal video Matthew Barry Jensen tarafından hazırlanmıştır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

Bu video da size sinir hücrelerini ve çeşitlerini anlatacağım. Adı üstünde, sinir hücresi, sinir sisteminde bulunur. Sinir hücreleri diğer bütün hücrelerle çalışır ve sinir sisteminin birçok işlevini gerçekleştirir. Örneğin, bilinç kavrama, sosyal ilişki, duygu, hareket, duyusal algı gibi işlevlerin üretilmesinde büyük rol oynar. Ayrıca kan dolaşımı, solunum sindirim gibi başka işlevlerin de düzenlenmesinde katkısı vardır. Sinir hücreleri iki büyük kategoriye ayrılır. İlki Nöronlar. Sinir hücresi diye de bilinir. İkincisi ise Gliya hücreleri. Gliyal hücreler yada nörogliya hücresi de denir. Hepsi aynı anlama geliyor. Nöronlar sinir anlamına gelen bir yunanca kelimeden isimlerini almışlardır. Gliya ise uhu demektir. Çünkü nöronları birbirine bağlamanın dışında bir şey yapmadıkları düşünülürmüş. Sinir sisteminin yapısı iki ana kısma ayrılır. Birinci kısımda kafamızın içinde bulunan beyin ve omurgada bulunan omurilik vardır. Ve sinir sistemimizin bu kısmına merkezi sinir sistemi denir. Diğer kısım ise çevresel sinir sistemi olarak adlandırılır. Çevresel sinir sistemi çoğunlukla sinirlerden oluşur. Sinirler, beyinden ve omurilikten uzanan, şöyle ip gibi şeylerdir. Ve bu sinirler vucudun her tarafına giderler. Kollara hatta bacaklara ayaklara kadar Başka videolarda sinirsel anatomiyi daha ayrıntılı inceleceğiz ama sinir sisteminden bahsetmeliyiz. Çünkü sinir sisteminin farklı kısımlarına göre sinir hücreleri de farklılık gösteriyor. Sinirler nöronlardan oluşur ve gliyal hücreler de içerirler. Ayrıca nöron olmayan başka hücreler de içerirler. Nöronlar hem merkezi sinir sisteminde yani, beyin ve omurilikte hem de çevresel sinir sisteminde bulunur. Ama farklı gliyal hücreler sistemin farklı kısımlarında bulunur. Nöron hücrelerinin çoğu sinirsel kök hücrelerinden yada nöral krest hücrelerinden türerler. Bu iki tür hücre de erken gelişim aşamasında embriyonun ektoderm yada dış deri diyebileceğimiz kısmında oluşur. Merkezi sinir sisteminde bulunan nöronlar ve gliyal hücreler çoğunlukla sinir kök hücrelerinden türer. Çevresel sinir sisteminde bulunan nöronlar ve gliyal hücreler ise çoğunlukla nöral krest hücrelerinden türer. Sinir sisteminin gelişimini anlattığımız videolarda sinir kök hücreleri ve nöral krest hücrelerinin ne olduğunu daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Nöronlar ve gliyal hücreler hücrelerinin şekilsel yapıları olarak bakıldığında bir çok özelliği paylaşırlar. Çoğunun Soma denilen hücresel bir gövdesi vardır. Somanın içinde hücrenin çekirdeği ve organallerin çoğu bulunur. Hem ayrıca çoğunda somadan çıkan uzantılar vardır. Bu uzantıların sayısı, uzunluğu yada kalınlığı sinir hücresinin türüne göre değişir. Bazılarında dallanmalar vardır, bazılarında yoktur. Değişkenlik gösteren başka bir kısım ise bu dallanmaların ucundaki terminal yapılar ve onların işlevleridir. Nöronların görevi bilgiyi işlemek ve iletmektir. Gliyal hücrelerinin görevi ise nöronları bir çok şekilde desteklemektir. Nöronların ve Gliyal hücrelerinin bir çok yapısal ve işlevsel çeşidi vardır. Ve bu hücrelerin hepsi, sinir sistemini oluşturur. Yetişkin bir bireyin sinir sisteminde, milyarlarca nöronun kurduğu trilyonlarca bağlantı vardır. Gliyal hücrelerin sayısı ise nöronlardan bile fazladır. Diğer videolarımızda en yaygın gliyal hücrelerden de bahsedeceğiz. Ama şimdilik bu kadar! Görüşmek üzere!