Alkoller,eterler.epoksiler ve sülfitler

Dersler
Alkollerin adlandırılması ve özellikleri
Alkol sentezi
Alkol tepkimeleri
Eterlerin adlandırılması ve özellikleri
Eterlerin birleşim ve ayrışımı
Epoksitlerin adlandırılması ve hazırlanması
Epoksilerin halka açılım tepkimeleri
Tiyol ve sülfürler
Bu ünite hakkında
Alkol ve tiol gruplar enzim reaksiyonlarından esnek kontakt lenslere kadar değişen uygulamaları bulunan önemli fonksiyonel gruplardır. Oksijen ve kükürt içeren bileşikleri inceleyecek, sonrasında ise alkol, eter, epoksi, tiol ve sülfitleri içeren bazı tepkimeleri de öğrenmeye hazır olacağız.