If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Hidroborasyon-Yükseltgenme (Oksidasyon)

Bir hidroksil grubunun bölgesel seçici ve stereo seçici olarak katılması ile, alken çift bağının tek bağa dönüştürülmesini içeren iki aşamalı bir tepkime.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

Evet burada hidroborasyon yükseltgenme için genel bir tepkime görüyoruz ve bir ararken ile başlıyoruz ilk adımda hidroborasyon yapacağız yani beyaş 3 dediğimiz Boran wth ve dediğimiz tetrahidro fırını alkenet diyeceğiz ikinci adımda ise hidrojen peroksit ve bir hidroksit iyonu kaynağı ekleyeceğimiz yükseltgenme yapacağız ve sonuç olarak ürünümüz böyle olacak görmüş olduğunuz gibi çift bağın her iki yanına bir ağaç ve bir hidrojen ekleyeceğiz çift bağ artık yok ve o Hah bu karbon lardan birine bağlanırken hidrojende diğerine bağlanıyor Peki bu Oh aşı ve hidrojeni hangi karbon ekleyeceğim izi nasıl bilebiliriz şimdi bölgesel kimya düşündüğümüz zaman buradaki anti markovnikov kuralı görüyoruz Evet bu da Oha şın daha sütü olan karbon eklendiği anlamına geliyor Bunu anlamak için bir sonraki videoda anlattım hidroborasyon yükseltgenme mekanizmasına bakmamız gerekiyor çünkü bu videoya sığmayacak kadar uzun Ayrıca bir sonraki Video da bu tepkime için stelyo kimlerle ilgili ayrıntılara değineceğim burada sin katılması ortaya çıkıyor ki bu da hidrojen ve Oha şın aynı tarafa eklendiğini ifade ediyor Pekala şimdi buradaki hidroborasyon yükseltgenme örneğini Bir bakalım yine bir al kelle başlıyoruz Tabi şimdi hidrojen ve o aşı çift bağın her iki yanına ekleyeceğim izi biliyoruz Ve Oh aşı daha sütü olan karbonat ekleyeceğiz Öyleyse şimdi çift bağımızda ki iki karbonu bulalım biri burada diğeri de Şuradaki Peki bu karbon lardan hangisi daha sütlüye olan karbondur açıkça görülüyor ki aradığımız ha ha sütü olan karbon bu üstteki karbon ve Demek ki o aşı bu karbonat ekleyeceğiz Öyleyse devam edip ürünümüzü şuraya çizelim Oh aşığı üstteki karbonat ekliyoruz bu karbonu mor renkte gösteririm hidrojen s aşağıdaki karbon eklenecek Bu karbonu da kırmızıyla işaretleyelim tabi şu an hidrojeni çizmeye Cem ama eklendiği yer Normalde bu karbon olacak evet ürünümüz bu son ürünümüzü çizmek için Selo kimya-yı düşünmemiz gerekiyor çünkü burada işaretlediğimiz mor renkli karbon kiralite Merkezi değil kırmızı renkteki karbonda kiralite Merkezi değil mi o zaman şimdi ürünlerimizi çizerken Selo kimler düşünmemiz gereken bir örneğe bakalım Evet Ark elimiz burada çift bağın her iki ucundaki karbon Lara baktığımızda yani Burası ve şurası bunun bir hidroborasyon yükseltgenme olduğunu biliyoruz yani o aşımızı çok az sütü olan karbonat ekleyeceğiz ve Elbette bu özelliğe sahip karbon da şu Sağdaki Kargo o zaman bölgesel kimya-yı düşünerek o aşımızı bu karbona ekliyoruz ürünümüzü çizerken henüz teryo kimyaya hesaba katmıyor dikkat edin Evet mor renkte işaretlediğimiz bu daha sütü olan karbona o aşağı ekledik ürünümüze baktığımızda bu karbon şurası oluyor ve yuvarlak içine Aldığım bu karbon kiralite Merkezi Dolayısıyla seyo kimya-yı şimdi düşünmemiz gerekiyor şimdi diğer tarafa baktığımızda soldaki karbon kiralite Merkezi değil o zaman kırmızı karbonu değil mor düşünüyoruz Bu durumda sin katılması olan stelyo kimya-yı düşüneceğiz yani hidrojen ve o aşı aynı tarafa ekleyeceğiz Öyleyse şimdi bu alkene düşünmemiz lazım sarıyla işaretlediğim bu karbonlar esp2 hibe o çıkardı onlar ve bu karbonların çevresindeki geometrik Yapı düzlemsel hidrojen ve o aşağı eklememiz L bunları esp32 birleşmiş karbon Lara dönüştüreceğiz o zaman buraya ürünlerimizden birini çizmeye başlayalım olası ürünlerimizden biri hidrojen ve o aşı aynı tarafı ekleyerek ortaya çıkacak hidrojeni Bize dönüp bir şekilde duracak şekilde Kama şekliyle çiziyoruz ve aynı şekilde o aşıda bu şekilde çiziyoruz hangi karbon ekleyeceğim izi biliyoruz onu zaten bulmuştuk Yani o aşı bu Sağdaki karbona hidrojeni de hemen yanındaki kırmızı Carbon ekliyoruz şimdi Kama üzerindeki hidrojen ve o aşın sin katılmalarını Görelim o zaman şuraya geri dönüp bu karbon Lara neyin bağlı olduğuna Bir bakalım bu mor renkli karbon aşağıdaki çizimde şurası oluyor peki bu karbona başka neler bağlı burada bir hidrojen var E tabii şimdi stelyo kimya düşündüğümüzde bu hidrojenin ürünümüzde düzlemde bizden uzaklaşacak şekilde durması gerekir Ark elimizdeki bir esp2 hibritleşme iş karbondan esp32 birleşmiş karbona geçiyoruz Yani bu hidrojen düzlemde bizden uzaklaşıyor şimdi diğer karbona bakalım bu karbonu da kırmızı yapalım ürünümüzde tam şurası Peki bu kırmızı Carbon anneler bağlı burada bir metin grubu görüyoruz şimdi hidrojen Bize dönüp bir şekilde duruyor O zaman bu Metin grubu da bizden uzaklaşacak şekilde duracak şu şekilde olası ürünlerimizden biri bu bu şimdi buraya o aşağı Bize dönüp bir halde göstererek ürünümüzü çizelim Evet o Aşk Bize dönüp duruyor ve işte olası ürünlerimizden biri bu Peki diğer ürünlerimiz nasıl olacak bu kez hidrojen ve o aşı aynı tarafı ekleyerek k ve kesikli çizgilerle gösterelim Yani bu kez bizden uzaklaşan bir hidrojen ve o aşımız var bildiğiniz gibi bunları kesikli çizgilerle gösterebiliriz Bu da hidrojenin Kama şeklinde olması gerektiği anlamına geliyor Öyleyse hemen şuraya bu hidrojenik ama şeklinde ekleyelim şu şekilde diğer karbon yani şu kırmızı olana bağlı Metil grubu ise aynı şekilde Kama şeklinde olacak Yani Metin grubumuzu C Ya şu şuraya çiziyoruz Evet Böylece bu molekülü o aşağı bizden uzaklaşacak şekilde çizebiliriz kiralite merkezimizi önceden tanımlamış tık bu karbon bizim kirayı temel kesiniz Dolayısıyla o aşk ama veya kesikli çizgilerle gösterilebilir ve Elbette bu iki ürün arasındaki ilişkide birbirlerinin enantiyomerler i olmalarıdır Evet şimdi bölgesel Kimyayı Vestel Yo seçiciliği düşündüğümüz başka bir örnek daha yapalım o zaman Şuradaki Dur bakalım Aa kendimiz bu bunun artık hidroborasyon yükselten ve tepkimesi olduğunu biliyoruz Evet çift bağımızda burada ve ucundaki karbon varsa şunlar üstteki örneklerde yaptığımız gibi o aşı daha sütü olan karbonat ekleyeceğiz bu iki karbona baktığımızda Elbette bu karbon aradığımız Kargo Şimdi sadece bölgesel kimya düşünerek ürünümüzü buraya çizmeye başlayalım Oo aşımızı bu karbona ekliyoruz tabi üste şurada bir metin grubumuzla vardı Evet şimdi karbon Lara bakalım morla işaretlediğim karbon şurası oluyor ve kırmızıyla işaretlediğim bu karbon sa ürünümüzde şurası oluyor Böylece hidrojelli mizde bu kırmızı Carbon eklenecek şuraya ciğer şu de ekleyelim şimdi elimizde iki tane kiralite Merkezi olduğunu görüyoruz yani kırmızı ve mor karbonlar Server kimyaya ele alalım ilk önce buraya ürünlerimizden bir Evet burada birsin katılması olacak yani hidrojen ve aşı aynı tarafa ekleyeceğiz awaşin halihazırda alttaki karbona bağlı olduğunu biliyoruz şuraya bize dönük olan yani Kama şeklinde olan o aşırı çizelim Şimdi de hidrojen imizi diğer karbon ekleyelim Tabi o asla aynı tarafta olduğunu göstermek için hidrojeni de Kama şeklinde çiziyoruz kırmızı karbona bir bakalım bu karbona başka neler bağlı şimdi hibritleşme durumlarını değiştirdiğimizde göre artık bu Metin grubunu düzlemde bizden uzaklaşacak şekilde gösterebiliriz CH suç işte burada evet olası ürünlerimizden biri bu şimdi yanında bir diğerini çizelim diğer olasılıkta oaş ve hidrojeni bu kez kesikli çizgilerle göstereceğiz yine Bu ikisini zıt taraflarda gösterebiliriz burada oaş ve şurada ise aynı şekilde bir hidrojen var üstteki kırmızı Carbon Steel o Şansını düşündüğümüzde bu metal grubu Artık bize dönük bir şekilde duracak o zaman bu Metin grubunu şöyle Kama şeklinde çizelim Evet burası Ch3 tabii Eğer isterseniz Ocean bağlandığı karbona hidrojeni ekleyebilirsiniz Ama şu noktada duruyorum Çünkü elimizde ürünlerimiz var peki bu moleküller arasındaki ilişki nedir bunlar bir birlerinin enantiyomerler idir Yani iki kiralite merkezimizde de karşıt mutlak konfigürasyon var abone ol