Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Meta Yönlendiriciler: 1

Regiokimya (Bölgesel Kimya). Orijinal video Jay tarafından hazırlanmıştır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

yok artık orta o para yönlendiricileri anladığımıza göre bir metal yönlendirici önüne geçebiliriz nitrobenzene başlayacağız şimdi buradaki amacımız nitrobenzene nitrolama ksao zaman Dumanlı nitrik asit gibi birşey ve katalizör ümüz olarak sülfürik asit ekleyip sonra da bunu ısıtma mız gerekir Öyleyse bu tepkimeyi oluşturmaya zorla mamız gerekiyor çünkü nitrobenzen benzerin kendisi kadar reaktif değil ve sonuç olarak Meta konumuna bir Nitro gruba eklemek olacak Gördüğünüz üzere ürünümüzde benzer hakkımızdaki Mete konumunda birini çok grubu bulunuyor Yani burada baskın olan mattel ürünü orta para değil Şimdi bu mekanizma için bazı rezonans yapılarına bakarak nedeni anlayabilecek miyiz Ona bir bakalım bir orta saldırısıyla başlayacağız Yani ilk örneğimiz olarak Metro grubunu orta konumunu eklediğimizde meydana gelen bir orta Bu nasıl göreceğiz unutmayın nitrik asit ve sülfürik asidin görünümü elektro fili oluşturmak olacak yani Şuradaki artı yüklü azotu da içeren nitronyum yolu elektro Filmimiz bu benzen halkası ise nükleofil görevi görecek yani buradaki ipi yelekte onları azota saldıracak ve bu elektronlarda oksijene geçecek Şimdi bunu teofix aldığımızın sonuçlarına bakalım bir grubumuz şurada şimdi orta saldırısını gösterelim yani no2 orta konumuna gidecek Evet no2 şurada Tabi bu Karbonun halihazırda bir tane hidrojen Eba bulunmakta Evet şimdi de elektronları gösterir buradaki morfiy elektronları buraya gelerek halkamız da ki karbon ve azot arasında bir bağ oluşturmuş oldular Tabi bu karbondan bir daha korktuğundan artı bir formül için gideceği yer bu karbon oluyor halkamız daki diğer bir elektronların da şöyle ekleyelim Evet şimdi bu ya onun için bir rezonans yapısı çizip artı yükün yanında bir pil bağımız var o zaman ya gerek tonlarını alıp buraya getirebiliriz Evet halka mızı çizerek başlayalım üste bir Nitro grubu yan tarafta ise orta konumunda diğer Nitro grubu yer alıyor brüste kipi elektronlara aynı kalıyor diğer bir elektron Larissa artık şurada yer alıyor Şimdi bunları renklendirecek olursak buradaki mavi elektronlar şuraya geçiyor Tabii Bundan dolayı bu kez Bu Karbonun bir bağ gidiyor ve bu yüzden karbon artı bir Formal yük elde ediyor evet rezonans yapılarımız dan biri bu şimdi bir tane daha çizim bu yapıda üstteki elektronların alta şuraya geçtiğini göstereceğiz o zaman halka mızı çizerek başlayalım Aslında üstteki Nitro grubumuzu Bu kez böyle çizip formaliteleri de ekleyeceğim Neden böyle yaptığımı birazdan göreceksiniz şimdi oksijenin -1 Formal yükü bulunurken azotun sağ artı bir form alyuvar Evet orta konumunda ise diğer Nitro grubumuz yer al bu burada kipi elektron larımız aynı kalırken diğer bir elektronlar ise artık bu konuda yerini alıyor Şimdi bunları belirginleştirmek gerekirse buradaki ipi elektronlarını kırmızıyla işaretleyip bu yapıdaki yerini gösterir bu yapıda ise bu karbondan bir bağ koparmış olduk Böylece artı bir formalgün yeni adresi üstteki bu karbon oluyor bir Tabi bu kararsız bir rezonans yapısı Çünkü bazı da artı bir form aleyküm bulunmasının yanı sına halkamız da ki bu karbonda da artı bir Formal yük var aynı olan yükler birbirini iter ve dolayısıyla bu rezonans yapısını kararsızlar açtırır Yani elimizde kararsız bir rezonans yapısı var tabi hatırlayacaksınız bu yapılardan biri Sigma Kompleksi mizin hibriti dir Ayrıca bu rezonans yapılarından biri kararsız bir yapı ve bu da bu sıkma kompleksinin oluşma ihtimalinin çok yüksek olmadığı anlamına geliyor O zaman devam edelim ve bir metal saldırısını inceleyeceğim mi bu adı yaptığımızda kararsız bir rezonans yapımız olmayacağını göreceksiniz Evet ekranı kaydırıp bir keza nitrobenzen imizi ve nitronyum yonumuzu göstermiş olalım Aynı şekilde yine buradaki pelek tonlarını kullanarak birçok grubumuzu metal konumuna ekleyeceğiz Yani bu elektronlar bir nükleofilik saldırı yapacak ve ardından buradaki elektronlarda oksijene geçecek o zaman yine hemen yan tarafına ortaya çıkan bu karbokatyon çizmeye başlayalım Üstelik bir Nitro grubumuz var Bu kez birçok grubuna Meta konumunu ekleyeceğiz tabi buraya bağlı olan hidrojenli de eklemeyi unutmayın şöyle renklendirecek olursak bu morty elektronları bu karbon ve azot arasındaki bağ oluşturan elektronlar oluyor Tabi bu karbondan bir bağ koparmamız dan dolayı artı bir Formal yük burada yer alacak halkadaki diğer pi elektronların da şöyle diye evet çizeceğiniz ilk rezonans yapımız bu şimdi başka bir tane çizelim ve buradaki p da onlardan şuraya gelişini gösterelim Evet şöyle yan tarafa halkımızı çizerek başlayalım Üstelik Nitro grubumuz şöyle diğer Nitro grubumuz Samet a konumunda ve aynı karbona bağlı olan hidrojen imizde ekleyelim Şuradaki ipi elektronları ekledikten sonra diğer bir elektronlar ise artık buraya geliyor şimdi bunları da belirginleştirir elim Yani burdaki mavi ipi elektronları artık buradaki yerini almış oluyor bu kez Bu karbondan bir bağım kopmasıyla da artı bir formül çubuğu kabına yerleştiriyoruz tabi alttaki bupi elektronlarını alıp buraya getirdiğimiz başka bir rezonans yapısı daha çizebiliriz o zaman halka mızı çizerek başlayalım Evet bir Nietzsche grubumuz üst karbonda Diyanet O grubun Samet a konumunda Ayrıca burada bir de hidrojen imiz mevcut Az önce kepi elektronlarını şöyle bir yerleştirelim diğeri elektronlar ise artık burada yerini alıyor bunları da renklendirir kırmızı olarak işaretlediğimiz ve onların yeni yeri şurası oluyor Ve tabi Bu kez de bu karbon bir bağını kaybediyor Dolayısıyla artı bir forma Lütfen yeni adresi bu karbon oluyor Evet Böylece Meta saldırısından ortaya çıkan 3 rezonans yapımız var diyebiliriz tabi farkettiğiniz üzere kararsız Aşan Bir yapımız yok yani 3 rezonans yapımızda da önceki örnekte gördüğümüz gibi yanyana Duran iki artı yük bulunmuyor Tabi bu Meta saldırısı için Sigma kompleksini ekstra kararlı yapmıyor bu sıkma Kompleksi birbirini iten yükler gibi kar arsızlaştı lan herhangi bir yapıya sahip değil Hepsi bu Ve kararsızlık olmadığı için Meta Sigma Kompleksi en kararlı Kompleksi oluyor ve mekanizma mızda oluşması en muhtemel olan yapı ve İşte bu yüzden halka mızdaki Nitro grubu bir metal yönlendiricisi olarak görev yapacak ama unutmayalım ki bunu Bir sonraki videoda göreceğiz Nitro grubu yine de halkadan elektron yoğunluğu çekecek bu devam edelim ve Bu kez de bir para saldırısı yapalım Böylece para saldırısının bize orta saldırısıyla aynı durumu vereceğini görebiliriz şimdi Nitro grubumuzu para konumunu ekleyeceğiz Tabi bu kez burada kipi elektronlarını kullanıp elektro film izle bir nükleofilik saldırı yapacağız artık ben buradaki elektron larda oksijene geçmiş olacak Evet şöyle yan tarafa çizmeye başlayalım birlikte grubumuz üste halkada kipi elektron larımızı da şöyle ekleyelim Evet şimdi de diğer Nitro grubunun şöyle para konumuna yerleştirelim buradaki morfiy elektronlar karbon ve azot arasında bir bağ oluşturuyor bu durumda bu karbondan bir bağ koparmış oluyoruz ve bu da bu karbona artı bir Formal yük vermiş oluyor şimdi içeceğimiz rezonans yapısında bupi elektronlarına şuraya taşıyacağız o zaman hemen yanına çizmeye başlayalım Evet halkımız şöyle bu yapıdaki üstteki bu grubunu şöyle çizip Formal yük lerimizi Dead bu oksijeni miz eksi yüklüyken azotun sağ artı bir Formal yükü bulunuyor buradaki ipi elektronlarını yerleştirir ardından para konumunda yer alan diğer Nitro grubumuzu da şöyle çizim yer değiştiren diğer bir elektron larımız sağa artık şurada yer alıyor Bu elektronları da şöyle mavi ile belirginleşir elim Yani bu pi elektronları artık şurada lar bu yapıda daha üstteki Bu karbondan bir bağ kokmuş oldu o zaman artı bir Formal yük üstteki bu karbona yerleştiriyoruz Tıpkı orta saldırısında gördüğünüz gibi bu da kararsız bir rezonans yapısı Çünkü halkamız da ki artı yüklü karbon artı yüklü azotla yanyana duruyor ve aynı yükler birbirini içiyor kararsız bu rezonans yapısı Elbette bir para saldırısı için Sigma kompleksini kararsız hale getiriyor Evet tamamlamak için bir tane daha rezonans yapısı çizebiliriz bu yapıldıysa buradaki ipi elektronların şuraya getireceğiz Öyleyse 3. yapımızı çizmeye mi Evet ilk olarak üstteki Nitro grubumuzu yerleştirelim pi elektron larımız şurada ve şurada para konumunda ise diğer Nitro grubumuz bulunuyor O zaman elektron larımızı son kez renklendirelim buradaki kırmızı bir elektron larımız artık şuraya geçmiş oluyor Ve bu son rezonans yapımızda Bu kez Karbonun bir bağ kaybetmesiyle karbon artı bir Formal yük elde ediyor tekrarlayacak olursak Sigma Kompleksi miz bu rezonans yapılarının bir hibriti ancak kararsız bir rezonans yapısı çize bildiğimiz için bu sıkma Kompleksi oluşması en muhtemel olan kompleks değil Bu yüzden Meta saldırısı tercih edilir Meta yönlendiricileri ne fark etmenin kolay bir yolu hakkında hızlıca bir şeyden daha bahsetmek istiyorum Bu örnekte sütlü semtimizin bir atomu artı yük şeklinde benzer halkımızın hemen yanında yer alıyordu işte Meta yönlendiricisi bulmanın bir pratik yolu da benzer halkımıza doğrudan bağlı olan veye ile göster ve bu genel sütlü Torrent oluyor doğrudan benzer halkımıza bağlanan atomun artı bir formülü varsa rezonans yapılarının orta o para saldırılarında kararsız aştığını görmüştük Bundan dolayı burada Meta saldırısı tercih edilmektedir yani yapıda artı bir Formal yük veya kısmi pozitif yük arayarak metal yönlendiricileri Ne hızlı bir şekilde ve kolayca bulabilirsiniz bir sonraki videoda diğer Metal yönlendiricileri ne daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz Ezo