If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik
Güncel saat:0:00Toplam süre:9:01

Lityum Enolat Kullanarak Karışık (Çapraz) Aldol Kondensasyonu

Video açıklaması

bu ay şimdi bir başka karışık ya da çapraz Anadolu yoğunlaşması örneği yapalım ama bu kez lidyum enolat kullanalım Eğer Buket onu ve aldehit alıp bir bazla karıştırırsak bir ürün karışımı elde ederiz yani esas istediğimiz ürünü bu konjüge onu elde edemeyiz Eğer bunu adım adım yaparsak yönlendirilmiş bir ay dolgunlaşması yapabiliriz Buket onu alıp lasea eklersek ve sonra al etimizi ilave edersek ya da bu süreç boyunca su ve asit kaynağı olarak toryan sülfonik asit eklersek gayet makul bir şekilde konji genelde edebiliriz şimdi bu adımların her birine tek tek bakalım İlk önce güçlü bir baz olan Led ağanın eklenmesi ile başlayan bu güçlü basket onu muzdan bir Proton alacak ya o yüzden onu bir analiz ederim Alfa karbonların karbon elin hemen yanındakiler olduğunu biliyorduk o zaman Buket onu muzun Alfa karbon oluyor ve aynı şekilde bu da peki güçlü bazımız Bu arpa karbon lardan hangisine protondan arındıracak led ağanın kinetik enolat oluşturacağını görmüştük Bu yüzden en az sevilen gel tarafından Proton almak isteyecektir o zaman kinetik enolat oluşturmak için Sağdaki şu Alfa karbondan Proton alacak sol taraftaki den alsaydı bu termodinamik enolat olurdu Evet şimdi buraya Alfa kargonuz da bir Alfa Proton çizelim veled anın alacağı bu Proton Us şimdi LD ayı çizmeye geçelim burada azot var ve ona bağlı İzo propil gruplarımız da ekleyelim ve Şuraya da azota bağlanmış videomu Çizi şimdi oldu aslında bu halka barındıran bir mekanizma dola o protondan arındırma yani de protonasyon gerçekleştiğinde oksijen Bu lityumla bir bağ oluştururken azotta bu protonla bağ oluşturacak devam edip bu halka yapıdaki mekanizmayı gösterelim mazot anyonun üzerindeki bu elektronlar hareket edip bu protonu alırsa burada bir bağ oluşur Bu elektronlar sa burada carbon-carbon çift bağ oluşturur ve bu elektronlarda lityumla bağ oluşturmak için oksijene geçerler Evet ürünümüzü ortaya çıkaralım ve Bu elektronların hareketlerini gösterelim oksijeni miz burada Git Yoluna bağ kurdu ve aşağıda da carbon-carbon çift bağ oluşmuş oldu buradaki azot sa hidrojenle Bağkur'u ve yanlarında da bir Amin var şimdi elektron Lara geçebiliriz azot an yolundaki bu mavi ile gösterdiğim elektronlara mi oluşturmak için bu protonu Al şu şekilde mor göster bu direksiyonlarda protonlar dan arındırma gerçekleşince buradaki çift bağ oluşturdu kırmızı olan elektronlarda lityum enolat ımızı oluşturmak için lityumla bağ kurdu tekrarlayacak olursak bu en hızlı oluşan yapı yani kinetik en olacaktır lasea kullanımı kinetik en atımızı elde etmemize yardımcı oluyor çünkü bu büyük İzo propil grupları soldaki Alfa karbonda Proton arındırma işlemi olmasını engelleyebilir Evet şimdi lityum enolat ımıza oluşturduk bir sonraki adıma geçelim bir sonraki adımda adetimizi buraya ekleyeceğiz Bu yüzden Lütfen al ya da diğer adıyla bütün aldehit ilave edeceğiz o zaman lityum en atamızın oluşumuna Bir bakalım ve sonra buna bütiraldehit ekleyelim bütün aldehyde çizilecek olursak burada karbon ilimiz var Dört tane de kargonuz olacak o şehitlerin elektrofil görevi görebileceğini biliyoruz Bu nedenle ikinci adımda bir elektronik karbonat bileşiği ekleyeceğiz bunun elektrofilik olduğundan eminiz Çünkü oksijen kısmi negatif ve karbon karbon kısmi pozitif ikinci adımda bir elektro file saldıran bir nükleofil olacak bu yüzden enolat nükleofil görevi görecek bu sefer lityum ve oksijen arasında bağ olacak ve şurada bir carbon-carbon bağ oluşturmuş olacağız şimdi elektronların hareketlerine geçelim lityum enolat nükleofil görevi gördüğü aldehit s elektrofil Eğer bu elektronlar buraya hareket ederse o zaman bu elektronlar karbonla bağ kurulması için buraya hareket eder Ve bu elektronlar da buraya geçebilir Yani bir başka halka yapıda mekanizma oluşur şimdi devam edip sonucu bir çizim Evet bu karbon larımız burada şuraya karbon Elimizi de oluştu bu ve Artık yeni bir carbon-carbon bağımız var oksijeni miz artık lityuma bağlantı Evet yeri'ye kalan karbon arada çizdikten sonra lityum alkoksit ürünü ortaya çıkmış oldu elektronları takip edersek kırmızı renkli elektronlar buraya hareket edip karbon Elimizi oluşturdum o renkli bu elektron varsa karbonel kargonuzda saldırıp yeni carbon-carbon bana oluşturmuş oldu ve son olarak mavi ile işaretlediğim bu elektronlarda lityum alkoksit Arar önümüz oluşturmak için oksijen ve lityum arasındaki bağ oluşturdu Kısacası 2 adet halka yapıdaki yani s***** mekanizma carbon-carbon bağı oluşturmuş olduğum önce protondan arındırmayı yapıyoruz buradaki halka mekanizmasından bahsetmiştik ve ikinci alında aldehit ekleyip lityum en olası oluşturduktan sonra başka bir halka yapıdaki mekanizma bize lityum bu City verdim Şimdi bir sonraki adıma yani üçüncü adıma geçecek olursak bu adımda su ekleyeceğiz burada lityum alkoksit i biraz farklı çizdim Sağ üstteki lityum oksijen bağındaki mavi elektronları bu sefer oksijene koyan tabi oksijenin iki ortaklanmamış elektron çifti daha var yani -1 Formal yük var şimdi lityumun da artı bir yükü olacak işte bu da lityum alkol sitemizi göstermenin başka bir yolu genellikle videolarımız da bu şekilde yapmıştık Evet şimdi bir sonraki adımda sulu çözelti prosedürlerini uygularsak buraya biraz su ilave edip alkoksit an yolumuza Proton ekleyebiliriz Şimdi bunu bir gösterelim Sudan Bir Proton alıyoruz şöyle şimdi ürünlerimizi yan tarafa çizebiliriz Yine Bir karbon ilimiz olacak ve devamında albümü oluşturmak için oksijene Proton ekleyeceğiz iş O halde oldu ürünümüz al dönün ardından bir sonraki adıma geçelim burada bir Proton kaynağı olarak toluen sülfonik asit ekledik Böylece son adımda en elde etmek için Alo lü dehidre etmemiz gerek Mask kullanarak nasıl en oluşturacağımız görmüştük Bu sefer de asit katalizi Dehidrasyon yapacağız buraya bir Proton kaynağı ekleyelim yine oksijeni mizin üzerinde iki tane ortaklanmamış elektron çifti olacak çiftlerden bir tanesi bu protonu alabilir ve böylece yapıya Proton eklemiş oluyoruz şimdi buraya neler yapacağımızı bir çizim karbon Elimizi ve diğer bütün karbonları çizilir ve burada bir tane ortaklanmamış elektron çifti ne sahip bir oksijeni miz var şimdi elektronları bir gösterelim Muğla gösterdiğim Bu elektronlar bir Proton almıştı ve Bize bir tane ortaklanmamış elektron çifti kaldı bu da oksijene artı bir form oy vermiş oldu yani burada mükemmel bir ayrılan Grup ortaya çıkıyor bu elektronların oksijene doğru hareket ettiğini düşünürsek ayrılan grup olarak su molekülü ortaya çıkıyor bu aşamada suyun kaybı gerçekleşince katyon oluşuyor şimdi oluşacak olan bu katyonu çizim karbon Elimizi ve diğer tüm karbonları çizim şimdi bu karbonlu olan bağı kaybettik ve katyon larımızı oluşturacak olan karbon buydu kat yolumuza artı bir Formal yük ekleyip Evet şimdi oldu Bir sonraki adımda bir baz gelecek ve Alfa kargonuz an bir Proton alacak tabii her zamanki gibi karbon Elimizin nerede olduğuna baktığımızda yanındaki Karbonun Alfa karbon olduğunu biliyoruz O zaman burada bir Proton mevcut ve biz de mal yardımıyla protondan arındırma işlemini gerçekleştirebiliriz buraya Sadece genel bir bazı yazacağım ama önceki bu ayrılan su gibi başka bir yapıda olabilir Şimdi baz gelip bu protonu alacak Ve böylece Bu elektronlar buraya gelip çift bağ oluşturacaklar ve bu da artı bir Formal yükünü götürmüş olacak evet şimdi devam edip ürünümüzü tamamlayalım karbon Elimizi çizdik burada artık çift bağımız var geri kalan karbonlar da şu şekilde oluyor elektronları gösterecek olursak bu elektronları Bu kez mavi ile işaretleyelim bazı protonu alınca elektronlarda çift bağ oluşturmak için hareket etti ve böylece ürün olarak en10 ortaya çıktı Evet bu yaptığımız yönlendirilmiş aldol yoğunlaşması örneğiydi a