If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik
Güncel saat:0:00Toplam süre:13:36

Stereoizomerler, Enantiyomerler, Diastereomerler, Yapısal İzomerler ve Mezo Bileşikler

Video açıklaması

Selam Bu videoda molekül çiftlerine inceleyeceğiz ve birbirleriyle ilişkili olup olmadıklarına bakacağız Bu ikisi tamamen farklı moleküller miş gibi duruyor yani İlk Bakışta bunların tamamen farklı moleküller olduğunu söyleyebilirsiniz bu büsbütün yanlış sayılmaz fakat biraz daha yakından baktığınızda soldaki Molekülün 1 2 3 ve 4 karbonlu olduğunu görüyoruz sağdakinin de öyle bir iki üç dört karbonlu var soldaki de 2 4 6 7 8 hidrojen var Sağdaki de ise 2 4 6 7 8 hidrojen var her ikisinde de bir oksijen var ikisinin de moleküler formüllerinde 4 karbon 8 hidrojen ve bir oksijen var İkisi de C4 hal8 olur molekül formülleri ve bu yapılar aynı şeylerden oluşurlar Yani bunlar izomer derler Hatta özel bir tür izomerler bu durumda bağlarımız aynı değil Evet aynı şeylerden oluşan yapılar söz konusu fakat Bağlar farklı buna yapısal izomer diyoruz dediğimiz gibi bunlar aynı şeylerden oluşurlar fakat iki farklı Hatta tamamen farklı moleküllerdir şimdi sıradakine bakalım bu moleküle göz gezdirdi mizde bu karbon Kira gibi duruyor asimetrik bir carbon4 farklı gruba bağlı flor Brown hidrojen ve bir metin grubu buradaki de öyle ikisi de aynı şeylerden oluşmuş Aynı şeyden oluşmaları nın yanı sıra bağları da aynı karbondan Flora karbondan Flora karbondan duruma karbondan bu Roma karbondan hidrojen eve karbondan Metin grubuna bağlı bu fakat pek de aynı durmuyorlar değil mi Peki bunlar bir birlerinin ayna görüntüleri mi Hayır bunun Ayna görüntüsünde buradan çıkan bir flor olması lazımdı yine uzaklaşan bir hidrojen ve burada bir brom olması lazımdı bakalım bir şekilde bundan buna varabilecek miyiz Öncelikle bunu çevirelim potansiyel olarak oraya varmanın en hızlı yolunu görmek için bunu yapıyor bu şekilde döndürelim sayfa düzleminden dışarıya doğru döndüreceğim zihninizde canlandırabilirsiniz Metin grubunu alıp sağ tarafa koyacağım Böylelikle sayfa düzleminden dışarı çıkacak ve tekrar aşağı inecek döndürülmüş şekli çizim karbon burada Metil grubu bu tarafta olur Brown sayfa düzeni deydi sayfa düzeninde kalmaya devam eder Fakat ters döndürdüğünüz için arkada olan hidrojen öne gelir Evet hidrojen artık önde olacak ve Flora bu arkaya geçecek keke işte böyle bu ikisine nasıl karşılaştırabiliriz bu flor alıp hidrojenin olduğu yere döndürsem hidrojeni ise Braun olduğu yere getirsem yine aynı zamanda bu romu da florun olduğu yere döndürsem işte şunu elde ederim hepsi aynı anda gerçekleşecek unutmayın yani yapıyı bu bağ ekseninde döndürebilirim ve bu moleküle varabilir Bu ikisi çok farklı dursalar bile döndürerek aslında aynı molekül olduklarını görebilirsiniz Evet aynen molekül yazalım sıradakine gelelim bakalım elimizde ne var renkleri değiştirelim burada moleküllerin bu kısmı aynı görünüyor İkisinde de karbonlar var bu karbon kiralite merkezine benziyor çünkü bir iki üç farklı gruba bağlı İki karbon var diyebilirsiniz fakat bu bir metin grubu bu tarafta ise yine bir sürü şey var Yani bu kesinlikle bir ve karbon Burada da aynı şey geçerli Bu da bir kira karbon ve dört farklı elemana bağlı her iki molekülünde 2.rar karbon var aynı şeylerden oluşuyor varmış gibi görünüyorlar aynı şeylerden oluşmaları nın yarısına bağları da aynı şekilde kurulmuş bu karbon bir hidrojeni ve bir Flora bağlı diğer karbonlar da da aynı durum geçerli bir hidrojen ve bir flor Sağdaki karbon varsa hidrojen ve bir kiloya bağlı yapıtaşları ve bağlanma şekilleri aynı fakat bağlanma durumları biraz farklı soldaki de hidrojen arkaya doğru gidiyor buradaysa hidrojen ön tarafta burada Klor ön tarafta buradaysa arka tarafta Bunlar stereoizomer olabilirler hemen şöyle yazayım Evet videonun başladığında yapısal izomerleri gördük aynı şeylerden oluyorlardı fakat bağlantılar tamamen farklıydı Stereo izomerler s aynı şeylerden oluşuyor Bu mantıları da aynı fakat üç boyutlu konfigürasyonları biraz farklı Örneğin bu karbona Bakalım bu karbona aynı şeylere bağlantı Fakat burada flor ön tarafta ve bu tarafta ise flor arka tarafta aynı şey buradaki Klor için de geçerli burada arkada burada önde daha ayrıntılı şekilde ilişkili olup olmadıklarına bakalım arkaya bir ayna koyduğumuzu Hayal edelim Bu Molekülün arkasına bir ayna koyarsak yansıma nasıl görünür Ayna Molekülün arkasında olduğu için ve bu hidrojen aynaya daha yakın olduğu için ayna görüntüsünde hidrojen dışarı doğru uzanır karbon buradadır floruss a daha uzaktadır aynı şey buradaki Ayna görüntüsü için de geçerli Klor daha yakın olur Çünkü bu Klor arkada yani aynaya daha yakın hidrojen s bu şekilde dışarı uzanır yani düzlemde bizden uzaklaşır Tabii ki Molekülün geri kalanı da tam olarak aynı değildir beyaz renkte gösterdiğim Ayna görüntüsü tam olarak bu moleküldür hidrojen ön tarafta dışarı doğru sanır burada hidrojen ön tarafta dışarı doğru ama bu hidrojen solda buradaki sağda diyebilirsiniz farketmez hidrojen öne doğru yani bize dönük flor arkaya doğru hidrojen öne doğru flor arkaya doğru Klor öne doğru hidrojen arkaya doğru Klor öne doğru ve hidrojen arkaya doğru bunlar bir birlerinin ayna görüntüleri dir Fakat daha önce yaptığımız gibi aynanın bu şekilde arada olduğu kolay Ayna görüntülerinden değil buradaki Ayna görüntüsü Ayna moleküllerinden birinin arkasına veya üstüne konumlandırdığı mızda elde ettiğiniz Ayna görüntüsüdür bunlar aslında bir Stella üzemez sınıfıdır bunlar bir birlerinin enantiyomerler iyidir yani aslında sadio izomerler aynı moleküllerden oluşur bu yapıtaşları aynıdır bağlantıları da aynıdır ki bu da stereoizomer olduklarına kanıttır Ama bu ikisi özel Türk stereoizomer lerdir ki işte ona en andromedik bunlar bir birlerinin ayna görüntüleri dirler aşağıya mavi olana girelim sonuncusunda olduğu gibi aynı şeylerden oluşmuş gibi duruyor Bu kadınlar bu karbonlar ve hidrojenler var Burada da aynı şeyleri görüyoruz bir rosenbloom hidrojen ve bir Rom hidrojen Klor hidrojen Klor hidrojen Klor hidrojen ve Klor var aynı şeylerden oluşuyor lar aynı şekilde bağlılar yani stereoizomer olduklarını kesinlikle söyleyebiliriz ama yazmadan önce aynı molekül olmadıklarından Emin olmalıyım burada hidrojen önde burada hidrojen arkada burada hidrojen arkada burada hidrojen önde yani bu molekül değil baba bağlantıları aynı olsa bile üç boyutlu konfigürasyonları farklıdır Yani bunlar stereoizomer derler yazıyor Evet belki o zaman en anti Ömer olup olmadıklarına bakalım buraya bir ayna koyarsak burada görüntü elde edemeyiz kılıyorum dışına doğru çıkması ve bir hidrojen olması gerekir Ama aynı buraya koyarsanız bunu elde edemezsiniz son çiftimize yaptığımız gibi yapalım aynayı boylamanın arkasına koyalım yalnızca arkada ve önde olan şeylere odaklanacağız ama ile Molekülün arkasında olduğu için bakılacak şey budur aynamız Molekülün arkasında ise bu brom aynaya bu hidrojenden daha yakındır brom artık önde hidrojen s arkada olacaktır Bunların hepsi aynı görülür bu Klor öne gelir yani bize döner ve bu hidrojen arkaya geçer o varım gözünüzde canlanmıştır bir tane daha var bu Klor aynaya yakın ne oluyor sayılır Ayna görüntüsünde dışarı doğru uzanır bu hidrojen s arkaya doğru gider bakalım Ayna görüntümüz Bununla aynı Ayna görüntüsünde büromuz önde hidrojen s arkada yine Ayna görüntümüz de hidrojen arkada Klor önde Burada da aynı Şimdilik Ayna görüntüsü gibi duruyor son karbon Ice akıl orende hidrojen arkada fakat buradaysa Klor arkada hidrojen önde bu kısımda şöyle düşünebilirsiniz bu bunun Ayna görüntüsüdür Bu da bu kısmın Ayna görüntüsüdür Fakat burası bu kısmın Ayna görüntüsü değildir birbirinin Ayna görüntüsü olmayan stereoizomer lere diğer seryum ediyoruz ben Bunu telaffuz etmek çok zor diastereomer hemen yazıyor bunlar bir birlerinin antropometri olmayan steryo izlemeler dir yani stelyo izomerler fakat en anti Ömer değiller şimdi sonuncusunu yapalım elimizde iki sikloheksan halkası var bir numarada ve iki numarada Brown var birbirlerinin Ayna görüntüleri gibi duruyorlar buraya bir ayna koyduğumuzu farzedelim kesinlikle Ayna görüntüleri gibi görünüyorlar burada bir kira karbonlar bağlı olduğu karbon grubu şunun bağlı olduğu gruptan farklı bu karbon grubunda brom var bunda yok bu yönde giderseniz Bunun üzerinde hidrojen var Evet hidrojen ve Brown görüyoruz yani Burası kira karbon aynı şekilde Burasıda Kiraz Tabii ki bu ve bu da kiralar Fakat bunlar bir birlerinin ayna görüntüleri İkisinde de 2 kirayı te Merkezi veya kiralık karbon var t iyi olması gereken bu elemanı tersine çevirip bu molekülü elde etmek bunlar aynı moleküller çok ilginç bunu kiralite ye başladığımızda görmüştük iki kiralite Merkezi olsa bile bu bir kira molekül değildir bir Ayna görüntüsüyle aynı şeydir yani Ayna görüntüsü ile çakışır yazalım Ayna görüntüsüyle çakışır kira karbonları olsa bile bu kira Bir molekül değildir bunlara mezo bileşikler diyoruz Bu bir mezo bileşik kiral merkezleri var Kiralık karbonları vardı diyebiliriz fakat kira bir bileşik değildir Bunu da gayet basit bir şekilde tespit edebiliriz Firar merkezlerimiz var Fakat burada bir simetri doğrusu var bileşiğin iki kısmı birbirinin Ayna görüntüsüdür bunu ve bunu değiştirseydi nwe flor yapsaydım aynı molekül olmazlardı artık burada simetri kaybol Ama bunlar Ayna görüntüleri dir Fakat çalışmazlar bu flor olsaydı Bunlar en anti Ömer olurlardı yani mezo bileşik olmazlardı adlandırılacak olsaydık bir tanesi Rey önünde diğeri de sey önünde olurdu