Ana içerik

Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri

Bu ünite hakkında

SN1, SN2, E1 ve E2 reaksiyonları, bir kimyasal reaksiyonda bazı ürünlerin oluşmasının neden daha muhtemel olduğunu açıklayan temel kavramları oluşturur. Reaksiyon mekanizmalarını ve nükleofilliğin ve elektrofilliğin reaksiyon adımlarını belirlemede nasıl kullanıldığını öğreneceğiz.