If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik
Güncel saat:0:00Toplam süre:8:53

Video açıklaması

Selam Bu videoda karbokatyon düzenlemesi alıştırmaları yapacağız Evet buradaki karbokatyon da başlayalım Bu karbon artı bir formülü olduğunu görüyoruz ve bu artı yüklü karbon iki diğer karbona bağlı Bu yüzden bu bir sekonder karbokatyon Şimdi burada yapabileceğimiz karbokatyon düzenlemelerine bir göz atalım Evet ilk önce buradaki Karbonun iki hidrojenden birini hidrür gücü yoluyla göç ettirin bu bizim ilk denememiz olacak şimdi hidrür göçünde bu hidrojeni ve iki elektron alıp buradaki karbonat aşıyoruz burada ne oluşacağını bir çizin halka mızı çiziyorum sağda bir metin grubumuz var mor karbon üzerinde zaten bir hidrojen olduğunu biliyoruz O zaman bu hidrojeni bekleyin kırmızı hidrür de bu karbona gidecek Onu da kırmızı hidrojen olarak işaretle o geriye bir hidrojen kalıyor Onu da yeşil yapalım Hatta bağlandığı karbonu da yeşil yapalım yeşil karbon üzerindeki hidrojeni de eklemiş olalım Evet bu yeşil karbondan bir bağlılık ve böylece bu Karbonun artık artı bir Formal yük var ve halen Buse konar karbokatyon Çünkü yeşil karbon diğer iki karbona bağlı yani Bu da sekonder karbokatyon demek ki ilk sezonda karbokatyon üzerinde bir değişiklik olmamış aslında bunu başka şekilde de çizebiliriz şimdi tüm hidrojenle çizdik ama yeteri kadar alıştırma yaptığınızda ve eliniz alıştığında tüm hidrojenli çizmeniz gerekiyor Evet hidrür gücü olduktan sonra Metin grubumuza ekleyelim bu karbon da bir karbokatyon ortaya çıkmış oluyor Bunu ilk yaptığınızda alıştırma olsun diye tüm hidrojenler iç ezebilirsiniz Şimdi de Metin göçü olasılığını düşünelim Çünkü bu he O çok iyi sonuç vermedi o zaman bu Mete grubunu mo karbonat taşımaya çalışalım Şimdi burada ne oluşacağını bir çizin Evet halkımızı çizdik kırmızıyla işaretlediğim hizmeti grubumuzu bu karbonat aşıyoruz Burası Kırmızı coşut olacak bu karbon üzerinde zaten bir hidrojen vardı onu da buraya ekleyelim şimdi ki adımda mavi karbondan bir bağlıyoruz Böylece bu karbon diğer ucu kaybetmiş oluyor ama başlangıçta bu karbona bağlı bir hidrojen zaten vardı onu da mavi ile buraya gelir ama mavi karbondan bağ aldığımız için artık bu Karbonun artı bir formül ki olacak ve bu hala bir sekonder karbokatyon Çünkü mavi karbon doğrudan iki diğer karbona bağlı yani sekonder Ve bu da bir önceki örnekte olduğu gibi ilk Kargo kamyonumuz üzerinde bir değişiklik olmadığı anlamına geliyor tabi karbokatyon bu şekilde çizmek yerine O da kim eti grubunu ve bu Karbonun artı bir Formal yükünü çizerek gösterebiliriz ve son olarak geriye hangi olasılık kaldı yine bir hidrür gücü deneyebiliriz ancak soldaki iki hidrojenden birini denemek yerine sağdaki mavi hidrojeni deneyebiliriz o zaman şimdi de bununla bir hidrür göçü deneyelim Evet şimdi bu hidrojen ve bu iki elektron mor karbona geçecek çizimli de şu son okun altına yapalım halkamız var ve Metin grubumuz yine Burada şimdi bu mavi hidrojen buraya geldi hemen bunu mavi yapayım Böylece ayırt edebiliriz Evet hidrojen ve iki elektron buraya geldi Tabii bu karbon da zaten bir hidrojen imiz vardı Şu ilk hidrojen de buraya çizelim Evet şimdi bu mavi karbondan bir bağladık Demek ki karbokatyon burada Tabii burada artı bir Formal yük de bulunuyor şimdi bu oluşan karbokatyon a bakalım mavi karbon doğrudan biri ve 3 diğer karbona bağlı Demek ki bu bir tersiye karbokatyon tersiyer karbokatyon un sekonder karbokatyon dan daha kararlı olduğunu biliyoruz yani bu daire içine aldığım karbokatyon düzenlemesini göreceğiz hidrür göçüyle sekonder karbokatyon dan ters ya karbokatyon geçtik ve önceki örneklerde olduğu gibi hidrojen lerimizi çizmemiz gerekiyor tersiyer karbokatyon umuzu hidrojenler e dışarıda bırakarak da gösterebiliriz buraya bir metin grubu ve bu karbon Üzerine de artı bir Formal yükü koyalım Evet bildiğiniz gibi bu ters ya karbokatyon sekonder olanlardan daha Kararlıdır bir karbokatyon düzenlemesi örneği daha yapalım Aslında bu bir öncekinden biraz daha kolay Evet karbokatyon muz bu artı bir forma like sahip kargonuz burada ve doğrudan diğer iki karbona bağlı yani sekonder karbokatyon şimdi ne tür göçler bu temize bir düşünelim ilk olarak bu Kargo'nun üzerinde iki hidrojenin olduğunu biliyoruz Bu yüzden bu hidrojenler den biriyle hidrür güç yapmaya çalışabiliriz Yani bu hidrojen lerden biri ve bu iki elektron hidrür göçü yapabilir ve buradaki karbona geçebilir şimdi ne oluşacağını çizelim burada halkamız var ve bu karbona bağlı iki Metil grubu var solda kırmızıyla işaretlediğim hidrojen artık buradaki hidrojen Şimdi bunu ve iki elektronu kırmızıyla belirginleşti relim işte he dur gözünde hareket eden yapı bu üstteki mor karbon da şöyle gösterir başlangıçta zaten o mor karbona bağlı bir hidrojen olduğunu biliyoruz Öyleyse bu mor karbon üzerine baştaki hidrojeni ekleyip Bu karbondan bir bağlılık yeşil renkte işaretleyip ve bu kanuna bağlı halen bir hidrojen iniz varsa da yeşil karbon işte burada ve hidrojeni de var tabii Ondan bir o zaman şimdi artı bir forma like oldu ve doğrudan diğer karbona bağlı olduğu için de sekonder karbokatyon oluşturmuş olduk ki bu da ilk sekonder karbokatyon dan bir değişiklik olmadığını gösteriyor yani kararlılığı arttırmış olmadık bu yapıyı hidrojenler olmadan da çizebiliriz görmek Biraz daha kolay oluyor burada meti gruplarımız ve bu karbon üzerindeki artı bir forma lif ile çizmiş olalım Şimdi başka bir göç deneyelim buradaki mavi karbona baktığımızda ona bağlı iki tane Metil grubu var demek ki bu Metin gruplarından biri ile bir metin göçü yapabiliriz şimdi bu CH şu çalıp buradaki mor karbonat aşıyoruz halkımızı çizerek başlayalım Metin gruplarından biri bu mavi karbonda kalmaya devam edecek işte mavi karbon ve bu da Geride kalan Metin gruplarından biri diğer ise buradaki karbon göçtüğü ciğer 3 yazalım ki belirgin olsun Evet bu bu Metin göçü yapan Metil grubu buydu yukarıda gösterirsek şu Grup oluyor Ve yine mor karbon üzerinde başlangıçta zaten bir hidrojen vardı onu da ekleyelim tabi mavi karbondan bir bağ almış olduk Yani artı bir Formal yükü olmuş oldu ve bunun ne tür bir karbokatyon olduğunu düşünürsek mavi karbon doğrudan 1 2 3 karbona bağlı Yani bu bir tersiyer karbokatyon ki onun da sekonder karbokatyon dan daha kararlı olduğunu biliyoruz Dolayısıyla oluşacak olan karbokatyon düzenlemesi bu tersiyer karbokatyon oluşturmak için metin3 yaptık şimdi devam edip bu kez hidrojen olmadan çizil Böylece yapının neye benzediğini biraz daha iyi görebiliriz burada metre gruplarımız ve bu karbon üzerindeki artı bir Formal yükü de ekleyelim tamamdır Bu