If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Hacim Akış Hızı Nedir?

Nesnelerin hareketine ilişkin her şeyi biliyorsunuz. Şimdi, bir sıvının hareketinin nasıl analiz edileceğinden bahsedelim.

Hacim akış hızı ne demektir?

Hacim akış hızıterimini duyabilir ve bunun sıkıcı olduğunu düşünebilirsiniz, ancak sizi hayatta tutan şey hacim akış hızıdır. Bunun nedenini az sonra söyleyeceğim, ancak önce hacim akış hızını tanımlamalıyız. Bir sıvının hacim akış hızı, Q, verilen bir kesit alandan birim zamanda geçen sıvı miktarı olarak tanımlanır. Kesit alan genelde bir şeyin aktığı alanı (örneğin aşağıdaki şemada kesikli çizginin içindeki dairesel alanı) tanımlamak için kullanılan havalı bir terimdir.
Hacim akış hızı birim zamanda bir alandan geçen sıvı miktarını ölçtüğünden, hacim akış hızı formülü böyle gözükür:
Q, equals, start fraction, V, divided by, t, end fraction, equals, start fraction, H, a, c, i, m, divided by, s, u, with, \ddot, on top, r, e, end fraction
S.I. birimi cinsinden (Uluslararası Birim Sistemi), hacim akış hızının birimi saniyede metreküptür, start fraction, start text, m, end text, cubed, divided by, start text, s, end text, end fraction, zira size saniyede kaç metreküp sıvı aktığını söyler.
Buna göre, hacim akış hızı sizi nasıl canlı tutar? Kalbiniz her dört saniyede bir yaklaşık olarak bir kutu gazoz hacmine denk hacimde kanı pompalar.

Hacim akış hızı için başka bir formül var mı?

Hacim akış hızını Q, equals, start fraction, V, divided by, t, end fraction olarak yazmanın yararlı bir alternatifi vardır.
Bir borudaki sıvının bir bölümünün hacmi V, equals, A, d olarak yazılabilir, burada A sıvının kesit alanıdır ve d sıvının bu bölümünün genişliğidir (aşağıdaki şemaya bakın). Hacim akış hızı formülünde V yerine bu formülü koyduğumuzda, aşağıdakini elde ederiz:
Q, equals, start fraction, V, divided by, t, end fraction, equals, start fraction, A, d, divided by, t, end fraction, equals, A, start fraction, d, divided by, t, end fraction
Ancak start fraction, d, divided by, t, end fraction terimi sadece sıvının hacminin uzunluğu bölü sıvının bu uzunluk boyunca gitmesi için gereken süredir, yani sıvının hızıdır. Dolayısıyla bir önceki denklemde v yerine start fraction, d, divided by, t, end fraction koyabiliriz ve bunu elde ederiz:
Q, equals, A, v elde ederiz.
A borunun bir bölümünün kesitinin alanıdır ve v sıvının bu bölümdeki süratidir. Buna göre, hacim akış hızı left parenthesis, Q, equals, A, v, right parenthesis için, hacim akış hızının orijinal tanımından genelde daha yararlı olan yeni bir formül elde ederiz. Bu formül genelde daha yararlıdır çünkü çoğu boru silindir şeklinde olduğundan (yani alan alanı A, equals, pi, r, squared ile bulunabilir) alanı left parenthesis, A, right parenthesis belirlemek daha kolaydır ve sıvının sürati left parenthesis, v, right parenthesis çoğu durumda özel ilgi çeken bir miktardır.
Bununla birlikte dikkatli olun, şimdi oldukça benzer gözüken iki terimle uğraşıyoruz. Hacim büyük harf V ile temsil ediliyor ve hız küçük harf v ile temsil ediliyor. Birbirlerine çok benzedikleri için, kişiler genelde hacim left parenthesis, V, right parenthesis ve hız left parenthesis, v, right parenthesis fikirlerini karıştırır.

Sıvıların sıkıştırılamaz olması

Görünüşe bakılırsa, sıvıların neredeyse tümü hiç sıkıştırılamaz. Bu, bir galon sütün farklı şekillere sahip bir galonluk kaplara koyulabileceği, ancak ne kadar sıkıştırırsanız sıkıştırın bir galon sütün tamamını yarım galonluk bir kaba sıkıştıramayacağınız anlamını taşımaktadır.
Sıvılar sıkıştırılamaz olduğundan bir boruda akan sıvının herhangi bir bölümü şekil değiştirebilir, ancak hacim aynı kalmalıdır. Bu, borunun çapı değişse de doğrudur. Aşağıdaki şemada soldaki sıvının hacmi V borunun dar bir kısmına girdiğinde şekil değiştirir, ancak sıvılar sıkıştırılamaz olduğundan hacmini korur.

Süreklilik denklemi nedir?

Sıvılar neredeyse sıkıştırılamaz olduğundan, bir boruda akarken hacimlerini korumalıdırlar. Bu, verilen bir sürede bir boruya akan sıvı hacminin, aynı sürede borudan akan sıvı hacmine eşit olması gerektiği anlamını taşır. Örneğin, zaten suyla dolu bir boruya eğer bir saatlik sürede 2 mcubed su pompalarsanız, aynı sürede borudan dışarı 2 mcubed akmalıdır. Bunun alternatifleri sıvının borunun içinde sıkıştırılması (bu olamayacaktır) veya borunun büyüklüğünün artmasıdır (eğer boru sertse bunun olmayacağını varsayıyoruz). Ancak sadece borunun başındaki ve sonundaki noktaları dikkate almanız gerekmez, bu argüman borunun herhangi iki bölümüne giren ve çıkan su için de geçerlidir.
Buna göre, sıkıştırılamaz bir sıvı için borudaki herhangi bir noktadaki hacim akış hızı Q, borudaki herhangi bir noktadaki hacim akış hızı ile aynıdır.
Matematiksel olarak bu Q, equals, s, a, b, i, t formülüyle temsil edilebilir veya borudaki herhangi iki noktayı seçerek, aşağıdakini yazarak herhangi iki noktada hacim akış hızının aynı olduğunu matematiksel olarak belirtebiliriz:
Q, start subscript, 1, end subscript, equals, Q, start subscript, 2, end subscript
Şimdi eğer Q, equals, start fraction, V, divided by, t, end fraction formülünü koyarsak, bunu elde ederiz:
start fraction, V, start subscript, 1, end subscript, divided by, t, start subscript, 1, end subscript, end fraction, equals, start fraction, V, start subscript, 2, end subscript, divided by, t, start subscript, 2, end subscript, end fraction
Buna alternatif olarak, hacim akış hızının diğer formu Q, equals, A, v'yi Q, start subscript, 1, end subscript, equals, Q, start subscript, 2, end subscript formülüne koyabiliriz, bu bize şunu verir:
A, start subscript, 1, end subscript, v, start subscript, 1, end subscript, equals, A, start subscript, 2, end subscript, v, start subscript, 2, end subscript
Bu denklem sıkıştırılamayan sıvılar için süreklilik denklemi olarak bilinir (daha önceki iki denklem de bazen süreklilik denklemi olarak adlandırılır). Bu denklem isminin ima ettiği kadar gizemli değildir, zira bir borudan akarken hacimlerin sıkıştırılamaz olduğunu belirleyerek zaten bunu elde etmiştik.
Bununla birlikte, özellikle bu formdayken denklem oldukça yararlıdır, çünkü A, v değerinin boru boyunca sabit bir değere sahip olduğunu söyler. Başka şekilde ifade edersek, A, v'yi borunun içinde nerede bulmayı seçerseniz seçin, eğer sıvı sıkıştırılamaz ise, verilen bir boru için bu değer daima aynı sayı olacaktır.
Buna göre, eğer borunun bir kesitinin alanı A azalırsa, A, v çarpımının aynı kalması için sıvının oradaki sürati v yükselmelidir. Bu, sıvılar borunun dar bir kesitine ulaştığında hızlanır ve borunun daha geniş bir kesitine geldiğinde yavaşlar anlamını taşımaktadır. Bu her gün yaşadığınız deneyimlerle de örtüşür. Örneğin, eğer bahçe hortumunun bir kısmını baş parmağınızla kapatır yani bunun alanını left parenthesis, A, right parenthesis etkin şekilde azaltırsanız neler olduğunu düşünün. Bu durumda hacim akış hızının left parenthesis, A, v, right parenthesis aynı kalmasını sağlamak için, su daha yüksek süratle left parenthesis, v, right parenthesis dışarı çıkmalıdır. Su hortumlarının ağzına takılan ve A alanını azaltan dar hortum başlıklarının, sıvının o noktadaki v süratinde belirgin bir artış sağlamasının nedeni budur.

Hacim akış hızına ilişkin çözülmüş örnekler neye benziyor?

Örnek 1: Süper Gazoz rüya evi

Süper Gazoz gazozunu çok seven zengin bir kadın, evinde gazozu alt kattan, üst kattaki yatak odasına taşıyan silindir bir boru yaptırıyor. Süper Gazoz gazozu evin alt katına kesit alanı 0, comma, 0036, start text, m, end text, squared olan bir boruyla giriyor ve gazoz burada 0, comma, 48, start text, space, m, slash, s, end text süratte hareket ediyor. Zengin kadının yatak odasında gazozun çıktığı musluk borusunun alanı 0, comma, 0012, start text, m, end text, squared'dir.
Süper Gazoz'un yatak odasındaki musluk borusundan çıkarken sürati nedir?
A, start subscript, 1, end subscript, v, start subscript, 1, end subscript, equals, A, start subscript, 2, end subscript, v, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, start text, S, ı, v, ı, l, a, r, space, s, ı, k, ı, ş, t, ı, r, ı, l, a, m, a, z, space, o, l, d, u, g, with, \u, on top, u, n, d, a, n, comma, space, s, u, with, \", on top, r, e, k, l, i, l, i, k, space, d, e, n, k, l, e, m, i, y, l, e, space, b, a, ş, l, a, y, ı, n, point, end text, right parenthesis
v, start subscript, 2, end subscript, equals, left parenthesis, start fraction, A, start subscript, 1, end subscript, divided by, A, start subscript, 2, end subscript, end fraction, right parenthesis, v, start subscript, 1, end subscript, left parenthesis, start text, S, ı, v, ı, n, ı, n, space, y, a, t, a, k, space, o, d, a, s, ı, n, d, a, k, i, space, h, ı, z, ı, space, i, ç, i, n, space, ç, o, with, \", on top, z, u, with, \", on top, n, point, end text, right parenthesis
v, start subscript, 2, end subscript, equals, start fraction, 0, comma, 0036, start text, m, end text, squared, divided by, 0, comma, 0012, start text, m, end text, squared, end fraction, left parenthesis, 0, comma, 48, start text, space, m, slash, s, end text, right parenthesis, left parenthesis, start text, A, l, a, n, space, v, e, space, h, ı, z, space, d, e, g, with, \u, on top, e, r, l, e, r, i, n, i, space, g, i, r, i, n, point, end text, right parenthesis
v, start subscript, 2, end subscript, equals, 1, comma, 44, start text, space, m, slash, s, end text, left parenthesis, start text, H, e, s, a, p, l, a, space, v, e, space, k, u, t, l, a, !, end text, right parenthesis
Not: Bu problemi, yatak odasındaki borunun alanının (A, start subscript, 2, end subscript), alt kattaki borunun alanının (A, start subscript, 1, end subscript) start fraction, 1, divided by, 3, end fraction'ü olduğunu fark ederek de çözebilirdik. Bu, A, v çarpanının aynı kalması için, Süper Gazoz'un yatak odası borusundaki süratinin alt kattaki boruya kıyasla üç kat olması gerektiği anlamını taşır.

Örnek 2: Hindistan cevizi sütlü kekler

Bir şef tüm kek tarifleri için her zaman hindistan cevizi sütünün hazır olduğundan emin olmak istiyor ve bu sebeple kilerden mutfağa giden silindir şeklinde bir boru yapıyor. Kilerdeki borunun yarıçapı 4 santimetredir ve burada sütün sürati 0,25 metre/saniyedir. Hindistan cevizi sütü mutfakta borudan 1 metre/saniye süratle çıkar.
Mutfakta hindistan cevizi sütünün çıktığı borunun yarıçapı nedir?
A, start subscript, 1, end subscript, v, start subscript, 1, end subscript, equals, A, start subscript, 2, end subscript, v, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, start text, S, ı, v, ı, l, a, r, space, s, ı, k, ı, ş, t, ı, r, ı, l, a, m, a, z, space, o, l, d, u, g, with, \u, on top, u, n, d, a, n, comma, space, s, u, with, \", on top, r, e, k, l, i, l, i, k, space, d, e, n, k, l, e, m, i, y, l, e, space, b, a, ş, l, a, y, ı, n, point, end text, right parenthesis
pi, left parenthesis, r, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis, squared, v, start subscript, 1, end subscript, equals, pi, left parenthesis, r, start subscript, 2, end subscript, right parenthesis, squared, v, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, start text, S, i, l, i, n, d, i, r, space, b, o, r, u, n, u, n, space, a, r, a, space, k, e, s, i, t, space, a, l, a, n, ı, space, i, ç, i, n, space, pi, r, squared, space, f, o, r, m, u, with, \", on top, l, u, with, \", on top, n, u, with, \", on top, space, g, i, r, i, n, point, end text, right parenthesis
left parenthesis, r, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis, squared, v, start subscript, 1, end subscript, equals, left parenthesis, r, start subscript, 2, end subscript, right parenthesis, squared, v, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, start text, pi, space, o, r, t, a, k, space, ç, a, r, p, a, n, ı, n, ı, space, y, o, k, space, e, d, i, n, point, end text, right parenthesis
left parenthesis, r, start subscript, 2, end subscript, right parenthesis, squared, equals, left parenthesis, r, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis, squared, start fraction, v, start subscript, 1, end subscript, divided by, v, start subscript, 2, end subscript, end fraction, left parenthesis, start text, M, u, t, f, a, k, t, a, k, i, space, b, o, r, u, n, u, n, space, y, a, r, ı, ç, a, p, ı, n, ı, n, space, k, a, r, e, s, i, n, i, space, b, u, l, u, n, point, end text, right parenthesis
r, start subscript, 2, end subscript, equals, r, start subscript, 1, end subscript, square root of, start fraction, v, start subscript, 1, end subscript, divided by, v, start subscript, 2, end subscript, end fraction, end square root, left parenthesis, start text, H, e, r, space, i, k, i, space, t, a, r, a, f, ı, n, space, k, a, r, e, k, o, with, \", on top, k, u, with, \", on top, n, u, with, \", on top, space, a, l, ı, n, point, end text, right parenthesis
r, start subscript, 2, end subscript, equals, left parenthesis, 4, start text, space, c, m, end text, right parenthesis, square root of, start fraction, 0, comma, 25, start text, space, m, slash, s, end text, divided by, 1, comma, 0, start text, space, m, slash, s, end text, end fraction, end square root, left parenthesis, start text, Y, a, r, ı, ç, a, p, space, v, e, space, h, ı, z, space, d, e, g, with, \u, on top, e, r, l, e, r, i, n, i, space, g, i, r, i, n, point, end text, right parenthesis
r, start subscript, 2, end subscript, equals, 2, start text, space, c, m, end text, start text, space, v, e, y, a, space, end text, 0, comma, 02, start text, space, m, end textleft parenthesis, start text, H, e, s, a, p, l, a, space, v, e, space, k, u, t, l, a, !, end text, right parenthesis
Not: Yarıçapımızı left parenthesis, r, start subscript, 1, end subscript, equals, 4, start text, space, c, m, end text, right parenthesis, santimetre cinsinden girdik; dolayısıyla cevabımızın birimi de santimetre oldu.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.