If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Fizik nedir?

Sizce fizik nedir ve başlangıç seviyesinde bir fizik dersinde hangi konular işlenir?

Fizik nedir?

Açıkçası fiziğin ne olduğunu tanımlamak oldukça zordur. İnsanlığın gelişimi ve yeni keşiflerle birlikte fiziğin kendisi sürekli değişmektedir. Yeni teoriler sadece yeni yanıtlar bulmuyor. Aynı zamanda, önceki teorilerin ışığında incelendiğinde anlamsız sayılabilecek yeni soruları da ortaya çıkarıyor. Bu, fizik öğrenmeyi zevkli ve ilginç hale getiriyor. Ancak yine bu sebeple, fiziği gelecekteki bir noktada ne olabileceği üzerinden değil de şimdiye kadar ne olduğunu belirten genellemeler üzerinden tanımlıyoruz.
Yine de tanımlar yararlıdır. O zaman biz de tanım yapalım. Genelde, fizikçiler aşağıdakileri yapmaya çalışır:
  1. Evrendeki ölçülebilen en temel nicelikleri (örnek olarak hız, elektrik alanı, kinetik enerji) kesin olarak tanımlamak. Evrenin en temel tanımını bulabilmek, aşağıdaki resimden de görüleceği üzere, her zaman fiziğin en büyük araştırma konularından biri olmuştur.
  2. Söz konusu ölçülebilen temel nicelikler arasındaki ilişkileri tespit etmek (örneğin Newton yasaları, enerjinin korunumu, özel izafiyet teorisi gibi). Bu örüntüler ve karşılıklı bağlantılar insanların daha iyi anlayabilmesi ve kullanabilmesi amacıyla çeşitli sözcükler, denklemler, grafikler, şemalar, tablolar ve modeller ile veya bir ilişkiyi açıklamak için kullanılabilecek diğer herhangi bir yöntem ile ifade edilir.
Görsel Hakları: Atomun içindeki maceralar, 1948 General Electric, George Roussos (genel kullanıma açık)
Fiziği sadece iki maddeye indirgemek olayları aşırı şekilde basitleştirme olarak görünebilir ve fizikçilerin neyi nasıl yaptığı ile ilgili bazı ince noktaları da göz ardı ediyor olabilir. Ancak fiziğin amacı zaten karmaşık bir evreni basit, kullanışlı ve açıklayıcı yasalarla betimlemeye çalışmaktır. Bu nedenle fizikçilerin yaptığı karmaşık işleri, daha basit ve açıklayıcı bir tanımla ifade etmek belki de o kadar kötü bir fikir değildir.

Khan Academy'de fizik çalışarak ne öğreneceğim?

Fizikte, nesnelerin neden belirli şekillerde hareket ettiklerini açıklamaya çalışırız. Ancak eğer hareketi nasıl tanımlayacağımızı bilmeseydik, hareketi açıklamak zor olurdu. Dolayısıyla önce Tek Boyutta Hareket ve İki Boyutta Hareket konularında nesnelerin hareketini tam olarak nasıl tanımlayacağımızı ve bazı özel durumlar için hareketlerini nasıl tahmin edeceğimizi öğreneceğiz.
Hareketi doğru bir şekilde açıklama becerisini kazandıktan sonra, Kuvvetler ve Newton'un Hareket Yasaları bölümünde kuvvet kavramını kullanarak cisimlerin hareketlerinin neden değiştiğini açıklamayı öğreneceğiz.
Hareket konusunda uzmanlaşmaya devam etmek için, korunum yasalarının bir cismin hareketini açıklamak için kullanılabilecek alternatif bir yol olduğunu göstereceğiz. Bu korunum yasaları bir sistemin hareketinin nasıl değiştiği ile ilgili bize bazı kısıtlar verecek. Enerjinin korunumunu İş ve Enerji bölümünde, momentumun korumunu da Çarpışmalar ve Lineer Momentum bölümünde öğreneceğiz.
Bu noktaya kadar, daha çok dairesel (dönel) hareketlerini değiştirmeyen cisimleri değerlendireceğiz. Bundan sonra Momentler, Tork ve Açısal Momentum bölümünde dönel hareketi nasıl açıklayacağımızı öğreneceğiz ve bir başka korunum yasası olan açısal momentumun korunumu yasasına başlayacağız.
Bu noktadan sonra, hareket, kuvvet ve korunum yasası hakkında öğrendiklerimizi kullanarak çeşitli yeni kuvvetleri ve olguları inceleyeceğiz. Akışkanlar ve Termal Fizik bölümlerinde sıvılar ve gazlarla nasıl çalışacağımızı öğreneceğiz. Ardından Elektrik ve Manyetizma bölümlerinde iki yeni kuvveti öğreneceğiz—elektriksel kuvvet ve manyetik kuvvet. Devreler konusunda elektriksel kuvvetlerin akımı nasıl oluşturduğunu göreceğiz. Optik bölümünde, elektromanyetik dalgaların (örneğin ışık) nasıl eğildiğini ve yansıdığını araştıracağız. Işığı öğrendikten sonra, Einstein'in Özel İzafiyet teorisini öğreneceğiz. Konularımız tabi ki bunlarla sınırlı değil.
Sona geldiğinizde, fiziğin başlangıç aşaması ve fizikçilerin evreni açıklayabilmek için kullandıkları matematiksel araçlar ile ilgili sağlam bir kavrayışa sahip olacaksınız. Ancak hiçbir özet fizik biliminin tüm ilginç ve güçlü yönlerini anlatmak için yeterli değildir. Bu yönleri öğrenmek için, sizi konuların her birini öğrenmeye davet ediyoruz.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.