IIT JEE

IIT JEE

 1. IIT JEE trigonometri sorusu 1
 2. IIT JEE dik düzlemler (1. kısım)
 3. IIT JEE dik düzlem (2. kısım)
 4. IIT JEE karmaşık kök olasılığı (1. kısım)
 5. IIT JEE karmaşık kök olasılığı (2. kısım)
 6. IIT JEE konum vektörleri
 7. IIT JEE integral limiti
 8. IIT JEE cebirsel işlem
 9. IIT JEE fonksiyonda maksimum
 10. IIT JEE çapın eğimi
 11. IIT JEE zor trigonometri ve cebir (1. kısım)
 12. IIT JEE zor trigonometri ve cebir (2. kısım)
 13. IIT JEE zor trigonometri ve cebir (3. kısım)
 14. IIT JEE karmaşık sayılar (1. kısım)
 15. IIT JEE karmaşık sayılar (2. kısım)
 16. IIT JEE karmaşık sayılar (3. kısım)
 17. IIT JEE türevlilik ve sınırlılık
 18. IIT JEE binom açılımlı integral
 19. IIT JEE simetrik ve ters simetrik matrisler
 20. IIT JEE iz ve determinant
 21. IIT JEE bölünebilir determinantlar
 22. IIT JEE çemberle hiperbolün kesişimi
 23. IIT JEE çember ve hiperbolün ortak teğeti 1. kısım
 24. IIT JEE çember ve hiperbolün ortak teğeti 2. kısım
 25. IIT JEE çember ve hiperbolün ortak teğeti 3. kısım
 26. IIT JEE çember ve hiperbolün ortak teğeti 4. kısım
 27. IIT JEE çember ve hiperbolün ortak teğeti 5. kısım
 28. IIT JEE trigonometrik koşullar
 29. IIT JEE trigonometrik maksimum
 30. Üçlü vektör çarpımı açılımı (son derece isteğe bağlı)
 31. IIT JEE Lagrange formülü
 32. Teğet doğru hiperbol ilişkisi (tamamen isteğe bağlı)
 33. 2010 IIT JEE 1. Sınav 50. Soru: Hiperbolde dışmerkezlik
 34. Düzlem denkleminden normal vektör
 35. Nokta düzlem uzaklığı
 36. Düzlemler arasındaki uzaklık
 37. Karmaşık determinant örneği
 38. Seri toplamı örneği
 39. Trigonometrik sistem örneği
 40. Basit diferansiyel denklem örneği