If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Dikdörtgeni Farklı Birim Kareler Kullanarak Ölçelim

Sal Khan, farklı büyüklükteki birim kareler kullanarak bir dikdörtgenin alanını buluyor. Orijinal video Sal Khan tarafından hazırlanmıştır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

Burada iki özdeş dikdörtgenimiz var. İkisinin, şu anda baktığımız ekranda ne kadar alan yani ne kadar yer kapladığını bulmak istiyoruz. Bunu iki ayrı birim kullanarak yapmak istiyorum. Bu iki dikdörtgen özdeş olduklarına göre aynı alanı kapladıkları kesin. Yani alanları eşit. Bu alanları farklı birimler kullanarak hesaplayabiliriz. Diyelim ki bu çizdiğim şeklin genişliği 1 metre olsun, ve yüksekliği de 1 metre olsun. Yani bu şeklin alanı 1 m². Yüksekliği ve genişliği eşit olduğuna göre bu aynı zamanda bir kare. Bu karenin alanına 1 birim diyelim, 1 birim. Bakalım elimizdeki dikdörtgenlere bu birimden kaç tane sığıyor? Tabi aynı zamanda dikdörtgenlerin kaçar m² olduğunu da hesaplamış olacağız. Dışarı taşırmadan ve üstüste gelmeyecek şekilde bu kareleri dikdörtgenin üzerine yerleştiriyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. İlk sırada altı karemiz var. Devam ediyoruz; yedi, sekiz, dokuz, on, onbir ve ve oniki. O halde bu gördüğümüz dikdörtgenin, aynı zamanda aşağıdaki dikdörtgeninkine eşit olan alanı; bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, onbir, oniki metrekareye eşit. Alan eşittir 12 m². Pekala, şimdi aynı alanı farklı bir birimle ölçeceğiz. Hatta bu birimi kendim uyduracağım, adı adı förgıl olsun, förgıl . Diyelim ki bir förgıl, förgıl, isme gelin. Diyelim ki bir förgıl 2 metreye eşit olsun. Yani buranın yüksekliği 1 förgıl edecek. Förgıl'ın sadece tabi bu video için uydurulmuş kafadan atılmış bir terim olduğunu unutmayın, böyle bir terim yok. Evet, yüksekliği ne dedik? Genişliği gibi yüksekliği de genişliği gibi 1 förgıl. O halde bu karenin alanı 1 förgıl kare olacak 1 förgıl kare. Peki bakalım alanı 12 m² olan bu dikdörtgen kaç förgıl kareymiş? Bir förgıl karelik alanımızı kesip yapıştırayım. Buraya bir förgıl kare, ikinci förgıl kare ve üçüncü förgıl kare. Yani 3 förgıl kare. Bu dikdörtgenin alanı 3 förgıl kareye eşit. Bu iki alan birbirine eşit, yani 12 m² eşittir 3 förgıl kare. Üzerine düşünmenizi istediğim şey, bir förgıl kare, kaç metrekareye eşit? Şahane soru! Haydi bulun bakalım!