Fonksiyonların Kalkülüs ile Analizi

Gelişim
Kritik Noktalar
Artan ve Azalan Aralıklar
Yerel Minimum ve Maksimumlar
Mutlak Minimum ve Maksimumlar
Quiz 1
5 soru
Tekrar: Artan-Azalan Aralıklar ve Uç Noktaları
İçbükeylik
Quiz 2
5 soru
Büküm Noktaları
Kalkülüs Kullanarak Grafik Çizme
Tekrar: Bükeylik ve Büküm Noktaları
Ünite testi
11 soru

Kişiselleştirilmiş öğrenme planınızı ortaya çıkarın

Gelişmeye açık alanlarınızı bulmak için Quiz 1'i çözün. Öğrenmeniz gereken şeylere tam uyacak dersler önereceğiz.
Bu derste gelişmeye açık alanlarınızı tanımlayın:
Bu derste gelişmeye açık alanlarınızı tanımlayın:
Bu 11 soruyla Fonksiyonların Kalkülüs ile Analizi hakkındaki bilginizi sınayın.
Bu ünite hakkında
Çeşitli fonksiyonların grafiklerini incelemek suretiyle türev alma becerilerimizi kullanalım. Göreceğiniz üzere, bir fonksiyonun birinci ve ikinci türevi fonksiyonun grafiğiyle ilgili bize çok şey söyler.