If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Moleküler, Tam İyonik, ve Net İyonik Denklemler

Giriş

Çalışkan bir kimya öğrencisi olarak, suda gerçekleşen bir sürü kimyasal tepkimeye şahit olacaksınız hatta daha şimdiden bu tepkimelerin içinde boğulduğunuzu hissediyor da olabilirsiniz! İyonlar içeren bir tepkimenin denklemini farklı ayrıntı düzeylerinde yazabiliriz. Tepkimenin hangi bölümüyle ilgilendiğinize bağlı olarak tepkimenin denklemini, moleküler, tam iyonik ya da net iyonik denklem olarak yazmak mümkündür.

Moleküler, tam iyonik ve net iyonik denklemler

Moleküler denklemlere bazen basitçe dengelenmiş denklem adını da veririz. Moleküler bir denklemdeki iyonik bileşikler ve asitleri, kimyasal formüllerini kullanarak nötr bileşikler halinde gösteririz. Her maddenin hali formülden sonra gelen parantezin içinde belirtilir.
AgNO3 ve NaCl arasında gerçekleşen tepkimeyi ele alalım. AgNO3 ve NaCl'ye ait sulu çözeltiler karıştırıldığında, katı AgCl ve sulu NaNO3 elde ederiz. Bu bilgiler ışığında, bu tepkimenin dengelenmiş moleküler denklemini yazabiliriz
AgNO3(aq)+NaCl(aq)AgCl(s)+NaNO3(aq)
Ancak tepkime beherinin içeriğini yakından incelediğimizi hayal edersek, bu içerik içinde textNaCl, textAgNO3 veya textNaNO3 moleküllerini görmeyiz. textNaCl, textAgNO3 ve textNaNO3 çözünür iyonik bileşikler olduğundan, suda bileşen iyonlarına ayrışacaklardır. Örneğin, textNaCl'nin her bir molekülü bir textNa+ iyonu ve bir textCl iyonuna ayrılacaktır. Bu iyonlar etrafındaki su molekülleriyle iyon-dipol etkileşimleriyle stabilize olurlar.
Sodyum klorür kristalinin, suda ayrışmış klorür ve sodyum iyonlarının yanında gösterilen resmi. Her klorür iyonu, suyun pozitif dipolü sayesinde, birden fazla su molekülüyle etkileşime girer. Her sodyum iyonu da suyun negatif dipolü sayesinde su molekülleriyle etkileşime girer.
Sodyum klorür, suda klorür ve sodyum iyonlarına ayrışıyor. Bu iyonlar son derece polar olan su molekülleri ile ayrışıyorlar. IGörsel hakları: "Salts: Figure 1" OpenStax Anatomy and Physiology, CC BY 4.0.
Moleküler formülden yola çıkarak, çözünür iyonik bileşikleri ayrıştıkları iyonları olarak yazarak tam iyonik denklemi elde ederiz:
Ag+(aq)+NO3(aq)+Na+(aq)+Cl(aq)AgCl(s)+Na+(aq)+NO3(aq)
AgCl(s), suda çözünmediği için bir ürün olan AgCl(s)'nin gösterimini değiştirmediğimize dikkatinizi çekmek istiyoruz. Genel bir kural olarak, tam iyonik denklemlerde, çözünür iyonik bileşiklerin, güçlü asitlerin ve güçlü bazların bileşen iyonlarına ayrılabileceklerini söyleyebiliriz. Çözünmez tuzlar ve zayıf asitler ise oldukları gibi bırakılmalıdır.
Tam iyonik denklemimizi yakından incelersek, NO3(aq) ve Na+(aq)'nın tepkime okunun iki tarafında da yer aldıklarını görebiliriz. Tepkimede değişime uğramayan iyonik türlere seyirci iyonlar adı verilir. Aynen matematik denklemlerinde birbirine eşit olan terimleri eşitliğin iki tarafında sadeleştirdiğimiz gibi, denklemin iki tarafında da yer aldıkları için seyirci iyonları da, tam iyonik denklemimizde sadeleştiririz:
Ag+(aq)+NO3(aq)+Na+(aq)+Cl(aq)AgCl(s)+Na+(aq)+NO3(aq)
Böylece yalnızca kimyasal tepkimeye katılan türleri içeren net iyonik denklemi elde etmiş oluruz:
Ag+(aq)+Cl(aq)AgCl(s)
Net iyonik denklem, çözünür Ag+ ve Cl iyonlarından, iyonların kaynağı ne olursa olsun, gümüş klorürün üretilebileceğini gösterir. Buna karşılık, tam iyonik denklem, tepkime sırasında çözeltideki tüm iyonları, moleküler denklem ise tepkimede Ag+ ve Cl kaynağı olarak kullanılan iyonik bileşikleri de gösterir.
Problem çözme ipucu: Kabul görmüş genel kurallara göre, net iyonik denklemler, mümkün olan en küçük tam sayı değerlere sahip olan stokiyometrik katsayılar ile yazılırlar. Bu da, bazen net iyonik denklemin son halini elde edebilmek için tüm stokiyometrik katsayıları ortak bir bölenle bölmemiz gerektiği anlamına gelir.

Özet

Net iyonik denklemler sadece kimyasal denklemde bulunan kimyasal türleri gösterirken, tam iyonik denklemler seyirci iyonları da gösterir. Belirli bir tepkimeye aiy net iyonik denklemi aşağıdaki adımları kullanarak elde edebiliriz:
  1. Tepkimenin dengelenmiş moleküler denklemi yazın, her maddenin halini de belirtmeyi unutmayın.
  2. Çözünürlük kuralları, güçlü asitler ve güçlü bazlarla ilgili bilginizi kullanarak, moleküler denklemi, hangi bileşiklerin iyonlara ayrıştığını gösteren tam iyonik denklem halinde tekrar yazın.
  3. Ddenklemin iki tarafında da yer alan seyirci iyonları belirleyin ve sadeleştirin.

Bunu deneyin!

Sülfürik asit, textH2textSO4(aq), sulu çözeltide tamamen textH+ ile textSO42'ye ayrılan güçlü bir asittir. Sodyum hidroksit, textNaOH(aq), sulu çözeltide tamamen textNa+ ile textOH2ye ayrılan güçlü bir bazdır. textH2textSO4(aq) ile textNaOH(aq) birleştğinde, ürünler su ve çözünür sodyum sülfat, textNa2textSO4(aq) olur. Bu tepkime aşağıdaki moleküler denklemi ile temsil edilir.
HA2SOA4(aq)+2NaOH(aq)2HA2O(l)+NaA2SOA4(aq)
textH2textSO4(aq) ve textNaOH(aq) arasında gerçekleşen kimyasal tepkimenin dengelenmiş net iyonik denklemi nedir?
1 cevap seçin:

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.