Ana içerik
Glikoliz , glikozun hücresel metabolizma için enerji sağlamak amacıyla parçalanmasının ilk aşamasıdır. Glikoliz enerji salınımlı bir evrenin takip ettiği enerji gerektiren bir evreden oluşur.