Ana içerik
Zarların yarı geçirgenliği, difüzyon ve basit difüzyon (kanallar ve taşıyıcı proteinler dahil) konularını kapsar.