If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik
Güncel saat:0:00Toplam süre:2:08

Sıralı İkilileri (Çiftleri) Koordinat Düzleminde Gösterelim

Video açıklaması

(6,-8) sıralı ikilisini koordinat düzlemine yerleştirelim. Gördüğünüz koordinat düzleminde yatay eksen x ekseni, dikey eksen ise y eksenidir. Herhangi bir sıralı ikilide ilk değer x koordinatını, ikinci değer ise y koordinatını ifade eder. Yani bu sıralı ikilide x koordinatımız 6. Öyleyse x ekseninde pozitif yönde 6’ya kadar sayacağız. Bir-İki-Üç-Dört-Beş-Altı Orijinden, yani sıfıra sıfır noktasından başlayıp sağa doğru saydık. X ekseninde 6 noktasını bulduğumuza göre sıralı ikilinin ilk sayısını bulduk. Y koordinatımız eksi 8, yani dikey doğrultuda 8 birim aşağı ineceğiz. Aşağıya doğru, eksi bir, eksi iki eksi üç, dört eksi beş, eksi altı yedi ve eksi sekiz Sağa doğru 6 birim ve aşağı doğru 8 birim gitmiş olduk. Ve o nokta da şurası, yani (6, eksi 8) noktası. Bunu bulmak için x eşittir 6 ve y eşittir eksi 8 doğrularını çizip kesişimlerini de belirleyebilirsiniz. 6 sağa, 8 aşağı gitme yöntemi kesişim yönteminden daha kolay.