Bir elipsin bütün özelliklerini bir daha gözden geçirin: merkez, köşeler, eş-köşeler, asal yarıçap, yedek yarıçap ve odaklar.

Bir elipsin özellikleri nelerdir?

Bir elipste, farklı büyüklükte iki yarıçap bulunur: asal eksen\greenD{\text{asal eksen}}, yedek eksen\purpleC{\text{yedek eksen}}den daha uzundur. Örneğimizde, asal eksen yatay olandır; ancak bunun tersi de olabilir.
Asal eksen\greenD{\text{Asal eksen}} elipsin kşelerinio¨\greenD{\text{köşelerini}} birleştirir ve yedek eksen\purpleC{\text{yedek eksen}} elipsin eş kşelerinio¨\purpleC{\text{eş köşelerini}} birleştirir. Eksenler, ilgili yarıçapların iki katı uzunluğa sahiptir.
Elipsin merkezi\blueD{\text{merkezi}}, kşelerinino¨\greenD{\text{köşelerinin}} orta noktasında bulunur. Bu aynı zamanda eş kşelerinino¨\purpleC{\text{eş köşelerinin}} de orta noktasıdır.
Elipsin odakları\maroonC{\text{odakları}} asal eksen\greenD{\text{asal eksen}}in üstündedir. Bunların özgün özelliği, odaklardan elipsin üstündeki her noktaya uzaklıkların toplamının aynı olmasıdır.
Elipslere ilişkin daha fazla şey öğrenmek ister misiniz? Bu videoyu izleyin.

Konuyu ne kadar anladığınızı kontrol edin

Buna benzer başka problemlerle daha fazla alıştırma yapmak ister misiniz? Bu alıştırmayı yapın.
Yükleniyor