If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji nedir? DNA teknolojisine genel bakış. Biyoteknolojiyle ilgili etik sorular.

Önemli noktalar:

 • Biyoteknoloji, bir organizmanın ya da organizmaya veya farklı bir biyolojik sisteme ait bir bileşenin bir ürün veya süreç oluşturmak için kullanılmasıdır.
 • Biyoteknolojinin birçok formu, DNA teknolojisini kullanmaktadır.
 • DNA teknolojisi, DNA'nın dizilimini, analizini, kesilmesi ve yapıştırılmasını içerir.
 • DNA teknolojisinin yaygın formları arasında DNA dizilme, polimeraz zincir tepkimesi, DNA'nın klonlanması ve jel elektroforez bulunmaktadır.
 • Biyoteknolojik keşifler, pratik ve etik açıdan yeni sorular doğurabilirler. Bu soruların, toplumun her kesiminden alınan görüşler ile ele alınması gerekir.

Giriş

"Biyoteknoloji" kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Haberlerde gördüğünüz, örneğin klonlanmış koyun Dolly, genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar ya da gen terapisini düşünmüş olabilirsiniz.
Koyun Dolly'nin içi doldurulmuş kadavrası. Edinburgh, İskoçya Ulusal Müzesi.
Koyun Dolly'nin öldükten sonra içi doldurulmuş halini gösteren görsel. Dolly klonlanan ilk memeliydi. Bu, Dolly'nin bir başka koyunun birebir "kopya"sı olduğu anlamına geliyor.
Görselin uyarlandığı kaynak: "Dolly the sheep, National Museums of Scotland, Edinburgh," Mike Pennington (CC BY-SA 2,0). Uyarlanmış görsel CC BY-SA 2,0 lisanslıdır.
Eğer aklınıza gelenler bunlarsa, haklısınız! Bunlar biyoteknoloji alanında aklımıza gelebilecek örnekler arasındadır. Ancak bira yapımı, ekin ırklarının iyileştirilmesi ya da bir antibiyotik olan penisilin hakkında ne düşünüyorsunuz? Bazıları binlerce yıldır bizimle olan bu süreç ve ürünler de biyoteknolojiye verebileceğimiz örneklerdendir!
Bu makalede, öncelikle biyoteknolojinin tanımını inceleyecek, faydalı ürünler elde etmek adına organizmaların ve moleküllerin ya da organizmalardan türetilen sistemlerin faklı kullanım alanlarını nasıl kapsadığı üzerinde duracağız. Sonrasında, DNA'nın dizilimi ve manipüle edilmesi olarak özetlenebilecek DNA teknolojisine daha yakından göz atacağız. DNA teknolojisi, biyoteknolojinin birçok modern formu açısından son derece büyük bir öneme sahiptir.

Biyoteknoloji nedir?

Biyoteknoloji, bir organizmanın ya da organizmaya veya farklı bir biyolojik sisteme ait bir bileşenin, belirli bir kullanım alanı olan bir ürün veya süreç oluşturmak için kullanılmasıdır.
Bunun çok geniş bir tanım olduğunun farkındayız ve yukarıda da anlatmaya çalıştığımız üzere, bu tanıma, son teknoloji laboratuvar teknikleri ile yüzlerce yıldır kullanımda olan geleneksel tarım ve mutfak ile ilgili teknikler de dahildir. İsterseniz biyoteknolojiye verilebilecek üç örneğini inceleyip tanıma ne anlamda uygun olduklarına karar verelim.
 • Bira yapımı. Bira yapımında, çok küçük mantarlar (maya), maltla karıştırılmıi arpa şekerinden elde edilen bir çözeltiye eklenir. Mayalar bu çözeltinin, fermantasyon adı verilen bir süreç ile metabolizmasını gerçekleştirirler. Fermantasyonun, yan ürünü, birada bulunan alkoldür. Bu örnekte, bir organizmanın yani mayanın, insan tüketimi için bir ürün elde edilmesi için nasıl kullanıldığını görüyoruz.
 • Penisilin. Bir antibiyotik olan penisilin, bazı küfler tarafından üretilir. Erken klinik deneylerde kullanılmak üzere küçük miktarlarda penisilin elde etmek isteyen bilim insanlarının, her hafta 500 litreye yakın "küf suyu" üretmeleri gerekmişti1. Bu süreç, endüstriyel üretim için, daha üretken mold suşlarının kullanılması ve verimin arttırılması adına kültür koşullarının geliştiilmesi ile zaman içerisinde iyileştirildi2. Bu örnekte, bir organizmanın yani küfün, insanların kullanımı için bir ürün yani bakteriyel enfeksiyonları tedavi eden bir antibiyotik elde edilmesi amacı ile kullanıldığını görüyoruz.
Camdan yapılma bir penceresi olan ve üzerinde penisilin üreten küften bir örnek olan metal bir bloğa ait bir görsel. Alexander Fleming bloğu, Douglas Macleod'a veriliyor.
Görselin uyarlandığı kaynak: "Sample of penicillin mould presented by Alexander Fleming to Douglas Macleod," (CC BY-SA 2,0). Uyarlanmış görsel CC BY-SA 2,0 lisanslıdır.
 • Gen terapisi. Gen terapisi, işlevsel olmayan bir genin sebep olduğu genetik bozuklukların tedavisinde kullanılan, daha henüz geliştirilme aşamasında olan yeni bir tekniktir. "Eksik" genin DNA'sının vücut hücrelerine aktarılması ile uygulanır. Örnek vermek gerekirse, genetik bir bozukluk olan kistik fibröz hastaları, akciğerlerde üretilen bir klorür kanalında işlev gösteren bir gene sahip değillerdir. Yeni bir gen terapisi klinik deneyinde, işlevsel genin bir kopyası, plazmid adı verilen dairesel bir DNA molekülüne yerleştirildi ve hastaların akciğerlerine zardan yapılmış küreler ile aktarıldı (bir sprey formunda)3.
  Bu örnekte, farklı kaynaklardan gelen biyolojik bileşenler (insanlarda bulunan bir gen ve orijinal olarak bakterilerde bulunan bir plazmid) bir araya getirilerek, kistik fibröz hastalarının akciğer fonksiyonlarını korumalarına yardımcı olan yeni bir ürün elde ediliyor.
Bu örneklerin de gösterdiği gibi, biyoteknoloji, her gün karşımıza çıkabilecek alkol ve penisilin gibi ürünlerin yapımında kullanılıyor. Kistik fibrözün tedavisi için gen terapisi gibi yeni medikal tedavilerin geliştirilmesi için de kullanılabilir. Biyoteknolojinin, besin üretimi ve çevre kirliliğinin ıslahı (temizlenmesi) gibi alanlarda da kullanılan uygulamaları mevcuttur.

DNA teknolojisi nedir?

Modern biyoteknolojiye ait birçok örnek, DNA parçalarının analizine, manipülasyonuna, kesilmesine ve yapıştırılmasına dayanır. DNA'nın dizilimi ve manipülasyonunu içeren yaklaşımlar zaman zaman DNA teknolojisi olarak adlandırılır4. Örnek olarak Kistik fibröz gen terapisi denemelerinde, araştırmacılar DNA manipülasyon teknikleri kullanarak, bir klorür kanalını, taşıyıcı bir DNA parçasına (vektör) yerleştirip, akciğer hücrelerinde ifade edilmesine olanak sağladılar.
DNA teknolojisi hem temel hem de uygulamalı (pratik) biyoloji için önemlidir. Örneğin, bir DNA dizisinin kopyalarını yapmak için kullanılan bir teknik olan polimeraz zincir tepkimesi (PCR), birçok medikal tanı testlerinde, adli tıpta ve temel laboratuvar araştırmalarında kullanılmaktadır.

DNA teknolojilerine örnekler

Modern moleküler biyolojide kullanılan bazı DNA analizi ve manipülasyon tekniklerine göz atmak ister misiniz? Bu teknikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.
 • DNA'nın klonlanması. DNA'nın klonlanmasında, araştırmacılar, belirli bir gen gibi, ilgilendikleri DNA fragmanlarını klonlar yani birçok kopyasını yaparlar. DNA'nın klonlanması, birçok durumda, plazmid adı verilen dairesel bir DNA molekülüne hedef bir gen yerleştirilmesinden ibarettir. Plazmid, bakterilerde replike edilebilir, böylece ilgilenilen genin birden fazla kopyası yapılabilir. Bazı durumlarda gen bakterilerde ifade edilir ve diyabette kullanılan bir insülin gibi bir protein elde edilir.
  Bir genin plazmid içine yerleştirilmesi.
 • Polimeraz zincir tepkimesi (PCR). Polimeraz zincir tepkimesi yaygın biçimde kullanılan ve modern biyolojinin hemen hemen her alanında uygulamaları olan bir diğer DNA manipülasyon tekniğidir. PCR, şablon DNA parçasından başlayarak, hedef DNA dizisinin birçok kopyasını üretir. Bu teknik, örneğin bir suç mahallindeki bir kan damlası gibi yerlerde, eser miktarda bulunan DNA'nın kopyalarının elde edilmesi için kullanılır.
 • Jel elektroforezi. Jel elektroforezi, DNA fragmanlarının doğrudan gözlemlenmeleri için kullanılan bir tekniktir. Örneğin, araştırmacılar PCR sonuçlarını, bir jelde ortaya çıkan fragmanları inceleyerek analiz edebilirler. Jel elektroforezi, DNA fragmanlarını, boyutlarına bağlı olarak ayırır ve bir boya ile işaretlenen fragmanlar, araştırmacılar tarafından bu şekilde gözlemlenebilir.
  Jel içindeki DNA fragmanları, negatif elektrottan pozitif elektroda doğru ilerliyor.
  Jel işlemi tamamlandıktan sonra, fragmanlar en küçüğü alt tarafa yani pozitif elektroda, en büyüğü de üst tarafa yani negatif elektroda yakın kalacak şekilde, boyutlarına göre ayrılırlar.
  Görselin uyarlandığı kaynak: Reece ve meslektaşlarının benzer bir şeması.5
 • DNA dizilimi DNA dizilimi, bir DNA molekülündeki nükleotid baz (A, T, C ve G) dizilerinin belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Bazı durumlarda, tek bir seferde tek bir DNA dizilimi gerçekleştirilirken bazı durumlarda ise, DNA fragmanlarından oluşan büyük bir grubun (genomun tamamı gibi), grup halinde dizilimi yapılır.
Bağlantılar ile ulaşacağınız bölümlerde, bu tekniklerin nasıl işlediklerine dair daha fazla detay bulabilirsiniz. Ek olarak, araştırmalarda, tıpta ve diğer prtaik uygulamalarda nasıl kullanıldıkları hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

Biyoteknoloji yeni etik sorulara yol açıyor

Biyoteknolojinin, insanlara ve toplumlara sağlayabileceği potansiyel faydaları vardır ancak bunun yanında istenmeyen bazı sonuçlar doğurup, olumsuz etkiler de oluşturabilir. Bu durum, yalnızca biyoteknoloji değil, teknolojinin tüm formları için geçerlidir ancak biyoteknolojinin, diğer teknoloji formlarından bağımsız bir şekilde ortaya koyabileceği farklı fayda ve ikilemler olabilir.
Biyoteknolojik inovasyonların, diğer tümteknolojik inovasyonlar gibi, genel kullanıma sunulmadan dikkatli bir şekilde test edilmeleri gerekir. Devlet denetiminde yapılan klinik deneyler, piyasaya sürülen biyoteknoloji ürünlerinin, güvenli ve etkili olmasını sağlar. Ancak, elde edilen yeni bilgiler, şirketlerin ve hükümet ajanslarının bir inovasyonun güvenilirliği ve kullanılabilirliğini yeniden değerlendirmesine sebep olabilir. Bunun örneklerinden biri, bazı ilaçların, piyasadan geri çekilmesidir.
Ek olarak, biyoteknoloji inovasyonları, bilginin, tekniklerin ve bilgi birikiminin kullanılıp kullanılmaması konusunda etik sorular doğurabilir.
 • Bunların bir kısmı, gizlilik ve ayrımcılık karşıtlığı ile ilgilidir. Örneğin, bir hastalığa daha yatkın olmanıza sebep olan bir gen varyantına sahipseniz, sağlık sigortası şirketleri sizden daha fazla para ödemenizi isteyebilirler mi? Ya da okulunuz ya da iş vereninizin genomunuza ulaşabilmesi mümkün olsaydı, bununla ilgili ne hissederdiniz?
 • Biyoteknolojinin, güvenlik, sağlık üzerindeki ve ekolojik etkileri de soru işaretleri doğuran diğer alanlardır. Örneğin, kendi böcek öldürücü maddelerini üretebilen, genetikleri ile oynanmış bitkiler, kimyasal spreylemenin önüne geçebilir ancak yaban hayata karışıp, yerel popülasyonlar ile çaprazlanmaları, istenmeyen ekolojik sonuçlar doğurabileceğinden endişe yaratan noktalardır.
 • Biyoteknoloji, bireyler için zor ikilimler doğuran bilgiler sağlayabilir. Örneğin, doğum öncesi testleri ile fetüsün genetik bir rahatsızlığı olduğunu öğrenen bir aileyi ya da genomunun dizilimini yaptırıp, Huntington gibi, geç ortaya çıkan ve tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanacağını öğrenen bir bireyi düşünün.
Bilimsel araştırmalar ve gelişimler, yeni bilgileri, teknolojileri ve bilgi birikimini insanların kullanımına sunar. Ancak, bilim kendi başına bu teknolojilerin nasıl kullanılıp kullanılmaması gerektiği sorularını cevaplayamaz. Toplumdaki tüm bireylerin, biyoteknolojik icat ve ürünlerin günlük hayatımızı nasıl etkileyeceği konusunda görüşlerinin alınması gerekir.

Kendinizi eğitin ve bakış açınızı paylaşın

Biyoteknolojinin herhangi bir formu arkasındaki basit biyolojinin ne olduğunu anlamak, potansiyel kötü yanları ile faydaları hakkında yargıya varabilmenin ilk ve önemli bir adımıdır. Sitenin bu bölümündeki bilgiler, yeni biyoteknolojik icatları değerlendirmeniz ve anlamanız için sahip olmanız gereken bilgi birikimini sağlamanıza yardımcı olacaktır.
Belirli bir biyoteknolojiyi merak ediyor ya da sonuçları konusunda endişeleniyorsanız, yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri, kendi araştırmanızı yapmanızdır. Güvenilir ve tarafsız kaynaklar bulmaya çalışın ve karşıt görüşlerin bulunması durumunda her iki tarafı da anlamaya çalışın. İcadın dayandığı bilimi tam olarak anladığınızdan emin olun, hakkında neleri bildiğinizi ve bilmediğinizi, icadın iyi ve kötü taraflarını öğrenin. Sonrasında, bu yeni teknolojinin kullanılıp kullanılmaması gerekliliğine dair, kendinize ait ve dayanakları güçlü bir sonuca ulaşabilirsiniz.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.